Méid an Téacs

Comhdháil 2009

‘Ag Cothú Gaeloideachas den Scoth’

Bhí an-rath ar Chomhdháil Bhliantúil GAELSCOILEANNA TEO. 2009 a reáchtáladh i gCathair Chill Chainnigh ar an 20 agus 21 Samhain 2009. Deis iontach a bhí sa chomhdháil seo múinteoirí, príomhoidí, tuismitheoirí, eagraíochtaí Gaeilge agus pobal na háite a tharraingt le chéile. Pléadh mórcheisteanna na hearnála agus ceiliúradh an córas gaeloideachais. Tá na léachtanna ar fáil ag na naisc thíos.

Más mian leat aiseolas a thabhairt ar an gcomhdháil, fáilteoimis roimhe ach ríomhphost a sheoladh chuig nora@gaelscoileanna.ie.

Léacht na Comhdhála:

Ag forbairt feasacht teanga sa seomra ranga le Muiris Ó Laoire

Ceardlann Iarbhunscoile:

Úsáid na teicneolaíochta le Seán de Lap & Órla de Bhailís

An measúnú chun foghlama le Máire Uí Chiaráin

Ceardlann Bunscoile:

Anailís ar Ghaeilge labhartha na bpáistí le Pádraig Ó Duibhir

Polasaí iontrála scoile le Máirtín Ó Ríordáin

Disléicse sa Ghaelscoil le Deirdre Nic Gabhann

Ag cabhrú le disléicse le Herta Ní Dhochartaigh

An t-úrscéal sa Ghaelscoil le T.J Ó Ceallaigh

Séideán Sí le Máire Uí Dhufaigh & Máire Ní Bhaoill

Cóiríocht buan scoile le Sandra Ní Gharbháin

Ceardlann Iarbhunscoile & Bunscoile:

Ag Foscailt Doirse‘ le Réamaí Mathers