Méid an Téacs

Múinteoir Ranga á earcú ag Scoil Lorcáin

Lúnasa 21, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ranga á earcú ag Scoil Lorcáin, i mBaile na Manach, Baile Átha Cliath.  Conradh buan atá i gceist.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, maraon le  cv agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta chuig agallaimhscoillorcain@gmail.com faoin 28ú lá de mhí Lúnasa. Tosóidh an scoilbhliain ar an gceathrú lá de mhí Mheán Fómhair.

Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/91391.

Folúntais ar fáil le Gaelscoil an Bhradáin Feasa.

Iúil 4, 2017

 

download (2)

 

 

 

 

Tá trí phost ar chonarthaí seasta bliana ar fáil le Gaelscoil an Bhradáin Feasa.

Daoine fuinniúla, le sár-scileanna ceannasaíochta, múinteoireachta, cumarsáide agus riaracháin atá ag teastáil. Tá árd chaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa ag teastáil ó iarratasóirí. Beifear ag súil go bhfuil suim mhór sa Ghaeloideachas ag iarratasóirí a chuireann isteach ar an bpost seo.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, mar aon le cv, cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, gráid ón gcleachtadh teagaisc agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Caithfear iarratais a sheoladh chuig postgsanbf@gmail.com roimh an seachtú lá deag de mhí Iúil.

Iarratais i nGaeilge amháin led’ thoil. Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin. Déanfar teagmháil leo siúd amháin a chuirfear ar ghearr liosta. Tá an scoil i ndeisceart Dhroichead Átha- 30 nóiméad tiomána ó Dhroim Chonrach.

Folúntas le Naíonra Thaobh na Coille

Meitheamh 6, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Múinteoir/ Stiúrtheoir Ranga  i gcóir Mí Meán Fhomhair 2017/18 ( is féidir glacadh le múinteoirí ar sos gairme mar táimid   faoi réir ag  An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige, ní an An Roinn Oideachais & Scileanna)

Bunaíodh Gaelscoil Thaobh na Coille i  1999. Is naíonra forásach é a mhúineann na páistí trí mhéan na Gaeilge leagtha amach tríd an gclár Aistear.

Tá an seachtain oibre ar feadh cúig lae, ón Luain – Aoine (9am-3.30pm) le dhá seisiún in aghaidh an lae ,le  38 seachtain in aghaidh na bliana.

Caithfear na cáilíochtaí seo a leanas a bheith ag an an t-iarrthóir a n-éireoidh leis:

 • Cáilíocht Múinteoir Bunscoile/ cáilíocht Fetac 7 nó níos airde
 • Eolas cuimsitheach ar an teanga & cultúr Gaelach
 • Oiliúint sa gharchabhair, Sábháilteacht dóiteáin & Lámhsiú sábhailte
 • Dea-scileanna idirphearsanta & cumarsáide maidir le déileáil leis na páistí, tuismitheoirí & leis an bhfoireann.

Is féidir a chur isteach ar phost trí ríomh-phost le litir & cv chuig:

naionrathaobhnacoille@gmail.com

Má tá aon ceist agaibh dean teangmháil le Denise ar  087 2903638

Position available

Teacher/Group Leader  for  September 2017/2018  (we can  accept teachers on career breaks as we are not governed by  the Department of Education)

The Naíonra Thaobh na Coille (Established 1999) is a progressive pre-school which teaches children through the medium of the Irish language  implementing  the Aistear Programme governed by the Department of Children and Youth Affairs.

This is a 5 day week;  Monday -Friday (9am-3.30pm) & a 38 week sessional post.

Successful candidates must fulfill the following requirements:

 • Primary School Teaching qualification

OR

 • ECCE FETAC Level 7 or higher
 • Comprehensive knowledge of the Irish language and culture.
 • First aid/fire safety/manual handling certificates.
 • Excellent interpersonal and communication skills in dealing with children, parents and staff.

Please apply by emailing your cover letter and CV to:

naionrathaobhnacoille@gmail.com

If you have any queries please contact Denise on 087 2903638.

Folúntas le Naíonra Thaobh na Coille

Márta 27, 2017

Múinteoir/ Stiúrtheoir Ranga  i gcóir Mí Meán Fhomhair 2017/18 ( is féidir glacadh le múinteoirí ar sos gairme mar táimid   faoi réir ag  An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige, ní an An Roinn Oideachais & Scileanna)

Bunaíodh Gaelscoil Thaobh na Coille i  1999. Is naíonra forásach é a mhúineann na páistí trí mhéan na Gaeilge leagtha amach tríd an gclár Aistear.

Tá an seachtain oibre ar feadh cúig lae, ón Luain – Aoine (9am-3.30pm) le dhá seisiún in aghaidh an lae ,le  38 seachtain in aghaidh na bliana.

Caithfear na cáilíochtaí seo a leanas a bheith ag an an t-iarrthóir a n-éireoidh leis:

 • Cáilíocht Múinteoir Bunscoile/ cáilíocht Fetac 7 nó níos airde
 • Eolas cuimsitheach ar an teanga & cultúr Gaelach
 • Oiliúint sa gharchabhair, Sábháilteacht dóiteáin & Lámhsiú sábhailte
 • Dea-scileanna idirphearsanta & cumarsáide maidir le déileáil leis na páistí, tuismitheoirí & leis an bhfoireann.

Is féidir a chur isteach ar phost trí ríomh-phost le litir & cv chuig:

naionrathaobhnacoille@gmail.com

Má tá aon ceist agaibh dean teangmháil le Denise ar  087 2903638

Position available

Teacher/Group Leader  for  September 2017/2018  (we can  accept teachers on career breaks as we are not governed by  the Department of Education)

The Naíonra Thaobh na Coille (Established 1999) is a progressive pre-school which teaches children through the medium of the Irish language  implementing  the Aistear Programme governed by the Department of Children and Youth Affairs.

This is a 5 day week;  Monday -Friday (9am-3.30pm) & a 38 week sessional post.

Successful candidates must fulfill the following requirements:

 • Primary School Teaching qualification

OR

 • ECCE FETAC Level 7 or higher
 • Comprehensive knowledge of the Irish language and culture.
 • First aid/fire safety/manual handling certificates.
 • Excellent interpersonal and communication skills in dealing with children, parents and staff.

Please apply by emailing your cover letter and CV to:

naionrathaobhnacoille@gmail.com

If you have any queries please contact Denise on 087 2903638.