Méid an Téacs

Múinteoir Ranga a earcú ag Gaelscoil Lios na nÓg

Lúnasa 8, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ranga á earcú ag Gaelscoil Lios na nÓg don bhliain seo chugainn. Conradh bliana atá le líonadh. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i Gaelscoil Lios na nÓg.

Caithfear litir iarratais mar aon le cv, reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí agus gráid an t-iarrthóir agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta a sheoladh ar ríomhphost chuig aine@gsliosnanog.ie. Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an t-ochtú lá deag de mhí Lúnasa.

Bunscoil Chaitliceach faoi Fhoras Phátrúntachta na scoileanna lán Ghaeilge í Gaelscoil Lios na nÓg. Is í an Ghaeilge gnáth-theanga cumarsáide na scoile. Ní foláir d’iarrthóirí ardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa a bheith acu. Ní ghlacfar ach le hiarratais trí mhean na Gaeilge amháin. Is féidir liosta de iarrathóirí oiriúnacha a chur le chéile as a ndéanfaí folúntais sa todhchaí a líonadh laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an fógra seo.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/90152.

Múinteoirí á earcú ag Meánscoil Gharman

Iúil 12, 2017

meanscoil-gharman-logo-banner

 

 

 

 

 

 

 

Beidh réimse postanna lánaimseartha le líonadh i Meánscoil Gharman, Loch Garman an bhliain seo chugainn. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i Meánscoil Gharman. San áireamh, beidh Múinteoir Gaeilge & Tíreolaíocht, Múinteoir Fraincíse & Gaeilge, Múinteoir Gnó & Cúntasaíocht.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, maraon le cv, reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite),  cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Caithfear iarratais a sheoladh chuig priomhoide@meanscoilgharman.com roimh an 28ú lá de mhí Iúil.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/87540/ https://www.educationposts.ie/post/view/87541 agus https://www.educationposts.ie/post/view/87538 .

 

 

Folúntas mar CRS le Gaelscoil Shliabh Rua

Iúil 10, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá folúntas  páirtaimseartha ar fáil do Chúntóir Riachtanais Speisialta le Gaelscoil Shliabh Rua, ag tosú ar an 31ú lá de mhí Lúnasa. Téarma seasta bliana atá i gceist.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, mar aon le cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, foirm iarratais do Chúntóirí Riachtanais Speisialta agus reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite) chuig iarratais@gaelscoilshliabhrua.ie. Caithfear iarratais a sheoladh roimh an 4ú lá de mhí Lúnasa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/88174.

Folúntas mar Chúntóir Riachtanais Speisialta

Iúil 10, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá folúntas  ar fáil do Chúntóir Riachtanais Speisialta le Gaelscoil Choráin, ag tosú ar an 28ú lá de mhí Lúnasa. Téarma seasta bliana atá i gceist. Coiméadfar na hiarratais ar phainéal go ceann 4 mhí ar eagla go mbeadh aon fholúntas eile le líonadh.

Caithfear litir iarratais a sheoladh sa phost, mar aon le cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, cv agus reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite) chuig Gaelscoil Choráin, Sráid na Trá, Eochaill, Co. Chorcaí. Caithfear iarratais a sheoladh roimh an 27ú lá de mhí Iúil.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/88216.

 

Folúntas mar Chúntóir Riachtanais Speisialta

Iúil 7, 2017

Scoil Lorcáin

 

 

 

 

 

 

 

Tá folúntas ar fáil do Chúntóir Riachtanais Speisialta i Scoil Lorcáin do Mheán Fómhair 2017- post téarma seasta bliana. Coiméadfar na hiarratais ar phainéal go ceann 4 mhí ar eagla go mbeadh aon folúntas eile le líonadh.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost mar aon le cv agus reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite) chuig agallaimhscoillorcain@gmail.com. Caithfear iarratais a sheoladh roimh an 20ú lá de mhí Iúil agus tosóidh an scoilbhlian ar an 31ú lá de mhí Lúnasa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/88111

Folúntais ar fáil le Gaelscoil an Bhradáin Feasa.

Iúil 4, 2017

 

download (2)

 

 

 

 

Tá trí phost ar chonarthaí seasta bliana ar fáil le Gaelscoil an Bhradáin Feasa.

Daoine fuinniúla, le sár-scileanna ceannasaíochta, múinteoireachta, cumarsáide agus riaracháin atá ag teastáil. Tá árd chaighdeán Gaeilge, idir labhartha agus scríofa ag teastáil ó iarratasóirí. Beifear ag súil go bhfuil suim mhór sa Ghaeloideachas ag iarratasóirí a chuireann isteach ar an bpost seo.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, mar aon le cv, cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, gráid ón gcleachtadh teagaisc agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Caithfear iarratais a sheoladh chuig postgsanbf@gmail.com roimh an seachtú lá deag de mhí Iúil.

Iarratais i nGaeilge amháin led’ thoil. Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin. Déanfar teagmháil leo siúd amháin a chuirfear ar ghearr liosta. Tá an scoil i ndeisceart Dhroichead Átha- 30 nóiméad tiomána ó Dhroim Chonrach.