Méid an Téacs

Lá Dearg Bhéal Feirste

Márta 27, 2014

Tá sé fógartha ag Conradh na Gaeilge go bhfuil bus a eagrú acu chun daoine a thabhairt go Béal Feirste don Lá Dearg, léirsiú ar son chearta Gaeilge sa tuaisceart, a bheidh ar siúl Dé Sathairn 12 Aibreán.

Ní mór ticéid a chur in áirithe roimh ré agus is féidir é sin a dhéanamh ach bualadh isteach chuig oifig Chonradh na Gaeilge, 45 Sr. Doiminic, nó is féidir do thicéid a cheannach freisin ar www.cnag.ie.

Tá an Lá Dearg á eagrú mar chuid den fheachtas, thuaidh agus theas, chun cearta teanga a bhaint amach do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Léirigh an tuairisc a d’fhoilsigh Comhairle na hEorpa, Athbhreithniú ar mhionteangacha sa Ríocht Aontaithe, i mí Eanáir seo caite, go bhfuil cosc á chur le fás agus cur chun cinn na Gaeilge i dTuaisceart Éireann mar thoradh ar dhearcadh naimhdeach i leith na teanga i Stormont agus easpa tacaíochta dá húsáid sna cúirteanna agus san oideachas, rud atá tar éis “treampán a chur ar fheidhmiú tráthúil, éifeachtach” Chairt na hEorpa do Theangacha Réigiúnach nó Mionlaigh ar fud na Ríochta Aontaithe.

Mar chuid de thuairisc Chomhairle na hEorpa freisin dúradh “nach féidir leis an Rialtas ó thuaidh údar a thabhairt don chosc ar úsáid na Gaeilge atá i bhfeidhm sna cúirteanna, agus iarrann ar Fheidhmeannas Thuaisceart Éireann reachtaíocht a achtú chun cearta teanga lucht labhartha na Gaeilge sna Sé Chontae a chosaint mar ábhar ollphráinne.”

D’fháiltigh Niall Comer, Uachtarán Chomhaltas Uladh de Chonradh na Gaeilge, roimh thacaíocht Chomhairle na hEorpa maidir le húsáid na Gaeilge sna cúirteanna i dTuaisceart Éireann, ar chomharthaí sráide dátheangacha ó thuaidh, agus ag ceadú do dhaoine trialacha saoránachta a ghlacadh trí Ghaeilge sna Sé Chontae.

Tá Conradh na Gaeilge ag impí ar Fheidhmeannas Thuaisceart Éireann aisghairm a dhéanamh ar an Acht um Riar na Córa (Teanga) (Éire) 1737 – a chuireann cosc ar úsáid teanga ar bith eile seachas an Béarla in imeachtaí cúirte – agus chun cur chun cinn na Gaeilge a chur roimh an pholaitíocht le cearta teanga agus comhionannas a thabhairt do phobal na Gaeilge ó thuaidh.

Galway Advertiser

Buíochas as tacaíocht Sheachtain na Gaeilge

Márta 20, 2014

I ráiteas atá eisithe ag Conradh na Gaeilge gabhann siad buíochas le gach duine a raibh baint acu agus a ghlac páirt in imeachtaí Sheachtain na Gaeilge.

Dúirt siad go raibh siad an-sásta le clár na bliana seo den Fhéile agus go raibh buíochas ag dul do na céadta duine mórthimpeall chathair agus chontae na Gaillimhe a chuaigh i mbun imeachtaí a eagrú ina gceantar féin. Ghabh siad buíochas freisin lena heagraíochtaí agus na scoileanna ar fad a ghlac páirt sa tseachtain. “Is ar an gcomhoibriú agus ar an gcomhpháirtíocht seo atá todhchaí na Gaeilge ag brath” a deir an ráiteas. Bhí tábhacht faoi leith freisin, dar le Conradh na Gaeilge, leis an tacaíocht a fuarthas óna meáin chumarsáide. Gheall Conradh na Gaeilge go leanfaí leis an obair don chuid eile den bhliain ag forbairt úsáid na Gaeilge. Thug siad cuireadh d’aon ghrúpa gur spéis leo an Ghaeilge dul i dteagmháil leo in Áras na nGael, 45 Sr. Doiminic, 091 567824, conradh@bradan.iol.ie

www.advertiser.ie/galway

 

Clár Sheachtain na Gaeilge ar líne

Feabhra 27, 2014

Tá teacht anois ar chlár na Gaillimhe do Sheachtain na Gaeilge ar shuíomh idirlín Áras na nGael, www.arasnangael.ie.

Rannpháirtíocht an phobail atá mar theachtaireacht Sheachtain na Gaeilge na bliana seo agus go deimhin tugann clár na Féile deis do gach mac máthair, bíodh siad líofa nó lag sa teanga, páirt ghníomhach a bheith acu in imeachtaí na seachtaine. Deir Baba Ní Fhlatharta ó Chonradh na Gaeilge “ó thús mhí Eanáir táimid ag obair le grúpaí Gaeilge, grúpaí pobail, bunscoileanna agus meánscoileanna, cumainn tríú leibhéal, lucht gnó agus réimse leathan grúpaí eile agus daoine aonair ag ullmhú an chláir agus tá áthas orainn go bhfuil sé ar fáil anois. Tá teacht ag an domhan mór ar an gclár anois ar ár shuíomh idirlín agus freisin is féidir leis an bpobal teagmháil a dhéanamh linn ag 091 567824.”

www.advertiser.ie/galway

Scrúdaithe TEG fógartha

Feabhra 27, 2014

Tá sé fógartha ag Ionad na dTeangacha OÉ Má Nuad go mbeidh scrúduithe Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) á reáchtáil in ionaid éagsúla ar fud na tíre agus thar lear i Nua Eabhrac, Páras agus Ottawa.

Tugann na scrúduithe dearbhú maidir leis an leibhéal Gaeilge atá ag úsáideoirí Gaeilge, idir fhoghlaimeoirí agus chainteoirí líofa, agus ligeann dóibh dul chun cinn a dhéanamh dá réir. Tá na scrúduithe seo in úsáid ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Garda Síochána, Forbairt Naíonraí Teoranta, Coimisiún Fulbright agus eagraíochtaí eile nach iad. Is féidir páirtchreidiúint TEG a bhaint amach agus an scrúdú cainte amháin a dhéanamh ag gach leibhéal. Is buntáiste mór é seo don té atá ag iarraidh díriú ar na scileanna labhartha amháin. Beidh scrúduithe 2014 ar siúl i mí Aibreáin, Bealtaine agus Meitheamh. Is é an spriocdháta d’iarratais ná 14 Márta 2014 d’iarrthóirí fásta. Tá eolas iomlán le fáil ar www.teg.ie nó 01 708 3737.

www.advertiser.ie/galway

Lá Mór ar shráideanna Átha Cliath

Feabhra 20, 2014

Bhí Gaeltacht Chonamara agus pobal Gaeilge chontae na Gaillimhe fud fad an chontae go láidir i measc an tslua ollmhór a thug aghaidh ar shráideanna Bhaile Átha Cliath Dé Sathairn seo caite do Lá Mór na Gaeilge.

Is ceiliúradh teaghlaigh agus mórshiúl ollmhór ar son chearta teanga a bhí i Lá Mór na Gaeilge, agus tharraing an mórshiúl pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta agus Bhéarlóirí le dea-mhéin don teanga amach ar na sráideanna sna mílte lena dtacaíocht a léiriú don Ghaeilge. Arsa Donnchadh Ó hAodha, Uachtarán Chonradh na Gaeilge “Tá Conradh na Gaeilge fíorbhuíoch do na sluaite a tháinig amach sna mílte ar shráideanna Bhaile Átha Cliath Dé Sathairn chun seasamh a ghlacadh ar son a gceart teanga, agus chun tacaíocht an phobail don Ghaeilge a léiriú do na Rialtais thuaidh theas, go háirithe i bhfianaise na drochaimsire a bhí againn ar fud na tíre le seachtain anuas.

“Bhí gach duine den deich míle duine a d’fhreastail ar Lá Mór na Gaeilge sásta seasamh a ghlacadh ar son na teanga agus iad ag gníomhú chun todhchaí dár dteanga a chinntiú. Tá an dúshlán curtha ag lucht Lá Mór na Gaeilge ar na Rialtais thuaidh agus theas anois – an bhfuil siadsan sásta todhchaí a roghnú don Ghaeilge agus gníomhú ar ár n-éilimh láithreach?”

Deir Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge “Níl pobal na Gaeilge agus Gaeltachta thuaidh theas sásta le ceachtar an dá Rialtas mar gheall nach bhfuil siad ag tacú leo nó ag soláthar cosaint dlí sásúil dá gcearta bunúsacha daonna lena dteanga a úsáid. Níl sa mhórshiúl seo ach tús an fheachtais chun cothrom na Féinne a bhaint amach do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ar fud an oileáin.”

www.advertiser.ie/galway

Slán leis an gcoimisinéir teanga

Feabhra 20, 2014

Eagraíodh Lá Mór na Gaeilge sna sála ar fhógairt Sheáin Uí Chuirreáin go mbeadh sé ag éirí as oifig mar Choimisinéir Teanga, mar gheall ar easpa tacaíochta an Rialtais ó dheas do chearta teanga phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge.

Is é an Domhnach seo chugainn, 23 Feabhra, an lá deireanach do Sheán Ó Cuirreáin ina phost mar Choimisinéir Teanga, tar éis dó deich mbliana a chaitheamh ag obair le dúthracht ag iarraidh ar an státchóras freastal mar is cuí ar phobal na Gaeltachta is ar phobal na Gaeilge. Beidh deis ag daoine i gConamara agus i nGaillimh an meas atá acu ar Sheán a léiriú ar an Domhnach seo chugainn, nuair a bhaileoidh daoine taobh amuigh dá oifig sa Sídheán, an Spidéal, le litir a thabhairt dó ag gabháil buíochais leis faoina chuid oibre. Ina dhiaidh sin máirseálfar chomh fada le Roinn na Gaeltachta, áit a mbeidh litir don Aire Stáit, Dinny Mc Ginley, á shíneadh isteach ag iarraidh air féin agus ar an rialtas deireadh a chur leis an gcur i gcéill agus díriú ar na baic atá ag an státchóras freastal mar ba cheart ar lucht labhartha na Gaeilge sa Ghaeltacht ina dteanga féin.

Tá eolas breise faoi imeachtaí an Domhnaigh le fáil ó 091 593185, 086 4048881 nó 091 567824.

www.advertiser.ie/galway

Tá na busanna ag líonadh

Feabhra 13, 2014

Tá busanna á eagrú ó Chonamara agus ó chathair na Gaillimhe chun daoine a thabhairt go Baile Átha Cliath don mhórshiúl Lá Mór na Gaeilge – Siúl ar son do Chearta, ócáid a bheidh ar siúl an Satharn seo chugainn, 15 Feabhra.

Tá an mórshiúl á eagrú mar chuid d’fheachtas cearta atá bunaithe mar thoradh ar an ngéarchéim a cruthaíodh nuair a d’fhógair An Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, go mbeadh sé ag éirí as oifig de bharr na heaspa éisteachta atá faighte aige ón Rialtas. Cuirfear tús leis an mórshiúl Lá Mór na Gaeilge – Siúl ar son do Chearta ag 2.00i.n. agus an slua ag fágáil Cearnóg Parnell ag 2.00i.n. agus iad ag tabhairt aghaidhe ar lár na cathrach.

Fágfaidh bus Chonamara carrchlós Mhuintearas, Tír an Fhia, ag 8.45r.n. agus stopfaidh sé ag Halla Éinne, An Cheathrú Rua ag 9.00r.n. agus ag Seanscoil Sailearna, Indreabhán ag 9.15r.n. Is féidir suíochán a chur in áirithe ach teachtaireacht a sheoladh chuig tuismitheoirinagaeltachta@gmail.com nó téacs chuig 087 3382885. Fágfaidh bus na cathrach an Ardeaglais ag 10.00r.n. agus is féidir suíochán a chur in áirithe ach glaoch a chur ar 091 567824.

Cuirfear críoch leis an mórshiúl le slogadh ollmhór, áit a ndéanfar ceiliúradh ar bheocht agus ar shaibhreas na Gaeilge le ceolchoirm ó Seo Linn agus baill den ghrúpa Kíla agus Na Firéin.

www.advertiser.ie

New Coimisinéir Teanga welcomed despite reservations by Conradh na Gaeilge

Feabhra 13, 2014

Conradh na Gaeilge has welcomed the announcement that Rónán Ó Domhnaill has been installed as the new language commissioner this week. However, the organisation has strongly criticised the Government for failing to implement the recommendations of the current commissioner.

The Government is leaving the new language commissioner in a difficult predicament considering that he will have to contend with the same problems as the current Coimisinéir Teanga from the start, and Conradh na Gaeilge does not believe that is fair on Mr Ó Domhnaill. According to Conradh na Gaeilge, there are several outstanding problems which have been outlined by the current language commissioner Seán Ó Cuirreáin which have been repeatedly ignored by the Government. These include the marginalisation of the Irish language in the public administration system; the inadequate implementation of statutory language schemes by public bodies; the void left in the wake of the review of the Official Languages Act; the Government’s decision to merge the Office of An Coimisinéir Teanga with the Office of the Ombudsman; insufficient resources essential to the Office to duly and fully fulfil its statutory obligations; the lack of staff proficient in Irish in the civil service; and the potential faults of the new system that is to take the place of the bonus marking Leaving Certificate scheme.

“The Irish language and Gaeltacht community north and south will have the opportunity to air their anger and disillusionment at Lá Mór na Gaeilge in Dublin this coming Saturday, especially in relation to how the Government in the south treated the current Coimisinéir Teanga,” said Julian de Spáinn, general secretary of Conradh na Gaeilge. “The Irish language and Gaeltacht community are angry with the Government, both for their lack of action and their lack of progress in ensuring that State employees have enough Irish to deal completely and satisfactorily with the Gaeltacht community, without condition or question, by the end of 2016 at the latest. “State services must also be made available in Irish to the Irish-speaking community at the same standard as they are provided in English. We are looking forward to getting huge crowds out on the streets on Saturday to achieve these demands and I am certain that the absence of any mention of these concerns, or to the possible solutions, in the Government’s announcement today will not satisfy the Irish-speaking and Gaeltacht community.”

Lá Mór na Gaeilge is being organised following the language commissioner Seán Ó Cuirreáin’s announcement that he would be stepping down on February 24 as a result of the lack of support for the language rights of the Irish-speaking and Gaeltacht community from the Government. The campaign for human rights gained momentum with the publication of a report by the Council of Europe on January 16 which noted that the growth and promotion of the Irish language in Northern Ireland is being blocked by hostile attitudes in Stormont, and a lack of support for its use in the courts and in education.

www.advertiser.ie

Galway to take part in Lá Mór na Gaeilge demonstration

Feabhra 13, 2014

The Lá Mór na Gaeilge – Walk for your rights demonstrate against perceived attacks on language rights of Irish speakers and the Gaeltacht takes place this weekend.

The demonstration will convene at the Garden of Remembrance at Parnell Square at 2pm and proceed through Dublin city centre to the Dáil. The demonstration is being organised as part of a new language rights campaign that has been established in response to the announcement by Language Commissioner, Seán Ó Cuirreáin, that he would be stepping down as a result of the lack of engagement he has received from the Government. For Galwegians interested in taking part in the demonstration, buses from Connemara and Galway city will set off on Saturday morning. Connemara bus will depart from the Muintearas car park, Tír an Fhia, at 8.45am and will pick up passengers at Halla Éinne, An Cheathrú Rua, at 9am and at Seanscoil Sailearna, Indreabhán, at 9.15am. Spaces can be booked by texting 087 – 3382885 or by emailing tuismiteoirinagaeltachta@gmail.com. The Galway city bus will leave the Cathedral at 10am and spaces can be booked on this bus by contacting 091 – 567824.

www.advertiser.ie

Gaeltacht courses in Coláiste Cholumba in An Cheathrú Rua

Feabhra 13, 2014

Coláiste Cholumba is located in An Cheathrú Rua in the heart of the Connemara Gaeltacht and provides a base for students to further their appreciation and knowledge of not only the Irish language but also of Ireland’s rich historical culture.

Courses are graded and cater for primary students, pre-Junior Cert and pre-Leaving Cert, with special tuition on oral examinations. The college will run three separate three-week courses over the summer, the first running from June 2 to June 23, then from June 24 to July 15, and finally from July 16 to August 6. The college also has courses for students who want a shorter two-week experience. The courses run from June 24 to July 8, July 9 to July 23 and July 23 to August 6. Coláiste Cholumba uses the communicative approach in Irish classes and avails of modern teaching aids as well as drama and other techniques to ensure that each student has the greatest opportunity to improve his or her Irish.

These courses are inclusive of accommodation, food, tuition, sports activities and travel during the course. Coláiste Cholumba is also famed for its theme nights which include Dubh agus Bán, Céilí 60s, Céilí Gléasta, Oíche Hawaii, Oíche Hollywood, Oíche Pop stars, Oíche Culchie, Oíche na gcontaetha, Céilí Tire, and many more. It’s hard to imagine a more fun-filled experience in one of the most popular Irish summer colleges. Coláiste Cholumba also runs special courses for those sitting the Leaving Cert 2014, Junior Cert, and for sixth class primary and first year post primary students. For further details/special offers contact 091 595184, email colaistecholumba@gmail.com or log on to www.colaistecholumba.ie. You can also find Coláiste Cholumba on Facebook at www.facebook.com/colaiste.cholumba and Twitter @colaistecholumb.

www.advertiser.ie

Next Page »