Méid an Téacs

Tá na busanna ag líonadh

Feabhra 12, 2014

Tá busanna á eagrú ó Chonamara agus ó chathair na Gaillimhe chun daoine a thabhairt go Baile Átha Cliath don mhórshiúl Lá Mór na Gaeilge – Siúl ar son do Chearta, ócáid a bheidh ar siúl an Satharn seo chugainn, 15 Feabhra.

Tá an mórshiúl á eagrú mar chuid d’fheachtas cearta atá bunaithe mar thoradh ar an ngéarchéim a cruthaíodh nuair a d’fhógair An Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, go mbeadh sé ag éirí as oifig de bharr na heaspa éisteachta atá faighte aige ón Rialtas. Cuirfear tús leis an mórshiúl Lá Mór na Gaeilge – Siúl ar son do Chearta ag 2.00i.n. agus an slua ag fágáil Cearnóg Parnell ag 2.00i.n. agus iad ag tabhairt aghaidhe ar lár na cathrach.

Fágfaidh bus Chonamara carrchlós Mhuintearas, Tír an Fhia, ag 8.45r.n. agus stopfaidh sé ag Halla Éinne, An Cheathrú Rua ag 9.00r.n. agus ag Seanscoil Sailearna, Indreabhán ag 9.15r.n. Is féidir suíochán a chur in áirithe ach teachtaireacht a sheoladh chuig tuismitheoirinagaeltachta@gmail.com nó téacs chuig 087 3382885. Fágfaidh bus na cathrach an Ardeaglais ag 10.00r.n. agus is féidir suíochán a chur in áirithe ach glaoch a chur ar 091 567824.

Cuirfear críoch leis an mórshiúl le slogadh ollmhór, áit a ndéanfar ceiliúradh ar bheocht agus ar shaibhreas na Gaeilge le ceolchoirm ó Seo Linn agus baill den ghrúpa Kíla agus Na Firéin.

www.advertiser.ie

Siúl ar son do chearta

Feabhra 6, 2014

Beidh pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ar ais ar na sráideanna ar Dé Sathairn 15 Feabhra mar chuid d’fheachtas cearta atá bunaithe mar thoradh ar an ngéarchéim a cruthaíodh nuair a d’fhógair An Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, go mbeadh sé ag éirí as oifig de bharr na heaspa éisteachta atá faighte aige ón Rialtas.

Cuirfear tús leis an mórshiúl Lá Mór na Gaeilge – Siúl ar son do Chearta ag 2.00i.n. agus an slua ag fágáil Cearnóg Parnell ag 2.00i.n. agus iad ag tabhairt aghaidhe ar lár na cathrach. Beidh grúpaí i láthair ó fud fad na tíre, le busanna ag taisteal ó Chonamara, Gaillimh, Tír Chonaill, Liatroim, Corcaigh, Cill Dara, an Mhí agus Béal Feirste. Tá pobail eile freisin ag cur eagair orthu féin le bheith i láthair chun teachtaireacht a thabhairt don Rialtas agus don státchóras nach bhfuil siad sásta glacadh a thuilleadh leis an éagóir atá á dhéanamh ar chearta na teanga. Cuirfear críoch leis an mórshiúl le slogadh ollmhór, áit a ndéanfar ceiliúradh ar bheocht agus ar shaibhreas na Gaeilge le ceolchoirm ó Seo Linn agus baill den ghrúpa Kíla agus Na Firéin.

www.advertiser.ie

Busanna ó Ghaillimh agus Conamara

Feabhra 6, 2014

Tá busanna á eagrú ó chathair na Gaillimhe agus ó cheantar Chonamara chun daoine a thabhairt go Baile Átha Cliath don mhórshiúl Lá Mór na Gaeilge – Siúl ar son do Chearta .

Fágfaidh bus na cathrach an Ardeaglais ag 10.00r.n. ar Dé Sathairn 15 Feabhra agus beidh bus Chonamara ag freastal ar cheantar na nOileán, an Cheathrú Rua, Indreabhán agus an Spidéal. Is féidir suíochán a chur in áirithe ar do rogha bus ach glaoch a chur ar 091 567824.

www.advertiser.ie

Deiseanna fostaíochta san AE

Feabhra 6, 2014

Ag seimineár do scoileanna dara leibhéil an tseachtain seo caite tugadh le fios go bhféadfaí 200 post a chruthú san Aontas Eorpach ach deireadh a chur leis an maolú atá ar stádas na Gaeilge san AE.

Bhí an seimineár, a bhí ar siúl in Óstaí an Rí i mBaile Átha Cliath, ag díriú ar dheiseanna fostaíochta leis an AE do chainteoirí Gaeilge. In ainneoin gur aithníodh an Ghaeilge mar theanga oifigiúil den Aontas Eorpach ar 1 Eanáir 2007, cuireadh maolú ar an stádas sin ar feadh tréimhse 5 bliana go dtí 2012, agus arís go dtí 1 Eanáir 2017, ionas nach mbeadh gá na cáipéisí ar fad a aistrítear go gach teanga oifigiúla eile, a aistriú go Gaeilge. Is faoi Rialtas na hÉireann atá sé iarraidh go hoifigiúil ar an Aontas Eorpach gan an maolú ar stádas na Gaeilge a athnuachan. Is gá dóibh an cinneadh sin a ghlacadh go luath má tá na poist nua le cruthú agus má tá siad chun dul i mbun feachtas earcaíochta chun na poist sin a líonadh.

www.advertiser.ie

Learn Irish for less at Coláiste na nOileán

Feabhra 6, 2014

Located in the heart of the Connemara Gaeltacht, Coláiste na nOileán is one of the longest-running Irish colleges.

The college offers a number of course options. Five day summer Gaeltacht course for fifth and sixth class primary A specially designed five day residential course for fifth and sixth class primary students, this completely separate and fully supervised course is especially designed around parents’ requests and caters specifically for this age group. Three week summer courses The extremely popular three-week courses have made the college stand out from the rest with special courses for those sitting the Leaving Cert and Junior Cert 2014. Great emphasis is placed on the oral Irish test which accounts for 40 per cent of the awarded grade.

One, two, and three day Gaeltacht activity courses The college also runs one, two, and three day mini Gaeltacht activity courses during the school year that would suit all ages from fifth and sixth class primary students up to transition year in secondary. The courses include a huge range of activities, all through the medium of Irish, which make it a fun packed adventure. Coláiste na nOileán believes that learning Irish should be fun as this helps to cultivate a love for the Irish language and its culture, a formula that has made Coláiste na nOileán a huge success for over half a century. It is also running special offers for mid-term break and Easter.

For further details on all courses and to download a brochure visit www.colaistenannoilean.ie or contact the college on 091 551933/595890 or email colnanoilean@gmail.com.

www.advertiser.ie

Gaeltacht courses in Coláiste Cholumba in An Cheathrú Rua

Feabhra 6, 2014

Coláiste Cholumba is located in An Cheathrú Rua in the heart of the Connemara Gaeltacht and provides a base for students to further their appreciation and knowledge of not only the Irish language but also of Ireland’s rich historical culture.

Courses are graded and cater for primary students, pre-Junior Cert and pre-Leaving Cert, with special tuition on oral examinations. The college will run three separate three-week courses over the summer, the first running from June 2 to June 23, then from June 24 to July 15, and finally from July 16 to August 8. Coláiste Cholumba uses the communicative approach in Irish classes and avails of modern teaching aids as well as drama and other techniques to ensure that each student has the greatest opportunity to improve his or her Irish.

These courses are inclusive of accommodation, food, tuition, sports activities and travel during the course. Coláiste Cholumba is also famed for its theme nights which include Dubh agus Bán, Céilí 60s, Céilí Gléasta, Oíche Hawaii, Oíche Hollywood, Oíche Pop stars, Oíche Culchie, Oíche na gcontaetha, Céilí Tire, and many more. It’s hard to imagine a more fun filled experience in one of the most popular Irish summer colleges.

Coláiste Cholumba also runs special courses for those sitting the Leaving Cert 2014, Junior Cert, and for sixth class primary and first year post primary students. For further details/special offers contact 091 595184, email colaistecholumba@gmail.com or log on to www.colaistecholumba.ie You can also find Coláiste Cholumba on Facebook and Twitter.

www.advertiser.ie

Galway created sexy Irish — now it must maintain it

Eanáir 31, 2014

Just last week the RTE player featured a video shot in Galway in January 1964, exactly 50 years before. It was classic black and white television reportage style of the type that exemplified the early days of Montrose and focused on the news that week that Galway was planning to become an official Irish-speaking city over the next few years.

The reporter spoke to Mayor Martin Divilly (grandfather of Galway Bay fm’s Jon Richards), businessman Paddy Ryan, university president Martin Newell and a whole host of what you’d call ordinary folk, all of whom thought it would be a great idea if the city became Irish speaking. Then, like now, most of them said that they had but a few focails, but that they would be willing to learn.

The Galway of that video was a grey place, one that you could never imagine would turn into the colourful carnival capital of the west, the party hub of Ireland, the place to which tens of thousands of young people would flock every year to have their heads turned and their hearts stolen. In the latter part of the half-century that divided the two eras, the Irish language eventually came to play a large part in the culture of the city, nurtured through by the establishment of media such as RnaG and Tg4 and a host of other public and private groupings.

Suddenly, the city and county were bearing the fruits of the newfound sexiness of the language. Businesses proudly bore their signage and menus in Irish. Attractive males and females took to the airwaves to bring the new sexy Irish to a new generation. It was as if Peig Sayers had never existed. But with that in mind, it is all the more surprising that next Monday, a crisis meeting about the treatment of the mother tongue is to be held in the county.

The public meeting is being organized as part of a new language rights campaign that has been established in response to the crisis created by announcement of the Language Commissioner, Seán Ó Cuirreáin, that he would be stepping down from his position as a result of the lack of engagement he has received from the Government. The meeting will be held in Seanscoil Sailearna, Indreabhán at 8.00pm and language activist, Donncha Ó hÉalaithe, and Julian de Spáinn, general secretary of Conradh na Gaeilge will be keynote speakers. It will be chaired by Nórita Ní Chartúir, from Acadamh na hollscolaíochta Gaeilge, NUIG.

The meeting is open to everyone in the community and it will provide the opportunity to focus on the actions needed to fight for the language rights of the Gaeltacht and Irish language community. Monday also happens to be the closing date for entries into this year’s Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2014 hosted by Gaillimh le Gaeilge. That competition more than anything else has helped draw in businesses who would be less than confident about their ability to be seen as promoting Irish, but this has eliminated any such awkwardness and resulted in Irish being increasingly visible throughout Galway city. Your business or enterprise can and should be entered in this competition.

Ba chathair uathúil í Cathair na Gaillimhe riamh anall, áit dhifriúil. Chun uathúlacht na cathrach a chosaint, is í an chloch is mó a bheas ar ár bpaidrín ná leanúint ar aghaidh ag troid ar son na Gaeilge. Cuirtear tús leis an gcath chun a chinntiú go mbeidh ról ag an nGaeilge labhartha agus scríofa i nGaillimh na 21ú haoise sa chaoi go mbeidh na daoine sa 22ú haois in ann leanúint ar aghaidh ag baint leas agus tairbhe aisti.

Galway has always been a city of uniqueness, a different place. It will be the strength of our conviction to battle to maintain the Irish language that will continue to define it as a different place. Let the battle begin to ensure that spoken and written Irish have a role to play in the Galway of the 21st century, so that the people in the 22nd century will continue to enjoy the benefits it brings.

www.advertiser.ie/galway

Cruinniú Poiblí ar son chearta na Gaeilge

Eanáir 30, 2014

Tabharfar deis do phobal Chonamara díospóireacht a dhéanamh ar na hionsaithe leanúnach atá a dhéanamh ag an Stát ar an nGaeilge agus ar an nGaeltacht, ag Cruinniú Poiblí a bheidh ar siúl Dé Luain seo chugainn, 3 Feabhra, i Seanscoil Sailearna, Indreabhán.

Cuirfear tús leis an gcruinniú ag 8.00i.n. Tá an cruinniú á eagrú mar chuid d’fheachtas cearta atá bunaithe mar thoradh ar an ngéarchéim a cruthaíodh nuair a d’fhógair An Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, go mbeadh sé ag éirí as oifig de bharr na heaspa éisteachta atá faighte aige ón Rialtas ó dheas. Tá an cruinniú seo á chomhordú ag Conradh na Gaeilge, bunaithe ar na héilimh a tháinig chun cinn ag an gcruinniú poiblí a eagraíodh i Halla na Saoirse, Baile Átha Cliath ar an 11 Eanáir. D’fhreastail breis agus 200 duine ar an gcruinniú sin agus aontaíodh feachtas uile oileáin a eagrú chun ceart na teanga a sheasamh.

Is é an gníomhaí teanga, Donncha Ó hÉalaithe, agus Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge a bheidh mar aoichainteoirí ag an gCruinniú Poiblí agus is í Nórita Ní Chartúir, ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OE Gaillimh, a bheidh mar chathaoirleach ar an gcruinniú.

www.advertiser.ie

Learn Irish for less at Coláiste na nOileán

Eanáir 30, 2014

Located in the heart of the Connemara Gaeltacht, Coláiste na nOileán is one of the longest-running Irish colleges.

The college offers a number of course options. Five day summer Gaeltacht course for fifth and sixth class primary A specially designed five day residential course for fifth and sixth class
primary students, this completely separate and fully supervised course is especially designed around parents’ requests and caters specifically for this age group. Three week summer courses The extremely popular three-week courses have made the college stand out from the rest with special courses for those sitting the Leaving Cert and Junior Cert 2014. Great emphasis is placed on the oral Irish test which accounts for 40 per cent of the awarded grade.

One, two, and three day Gaeltacht activity courses The college also runs one, two, and three day mini Gaeltacht activity courses during the school year that would suit all ages from fifth and sixth class primary students up to transition year in secondary. The courses include a huge range of activities, all through the medium of Irish, which make it a fun packed adventure. Coláiste na nOileán believes that learning Irish should be fun as this helps to cultivate a love for the Irish language and its culture, a formula that has made Coláiste na nOileán a huge success for over half a century. It is also running special offers for mid-term break and Easter. For further details on all courses and to download a brochure visit www.colaistenanoilean.ie or contact the college on 091 551933/595890 or email colnanoilean@gmail.com.

www.advertiser.ie

Maoiniú eagraíochtaí Gaeilge

Eanáir 23, 2014

Tá ainmneacha na heagraíochtaí atá roghnaithe le feidhmiú i 6 mhór-réimse oibre i saol na Gaeilge fógartha ag Foras na Gaeilge.

Déanfaidh na ceann-eagraíochtaí seo cúram ar leith den 6 réimse oibre seo. Is iad Gaelscoileanna, Conradh na Gaeilge, Gael Linn, Oireachtas na Gaeilge, Glór na nGael, agus Cumann na bhFiann na ceann-eagraíochtaí atá roghnaithe agus beidh siad ag plé leis na réimsí sin ar fud an oileáin. Is toradh é an cinneadh seo ar phróiseas ar cuireadh tús leis i 2008, le comhordú agus atheagrú a dhéanamh ar na heagraíochtaí Gaeilge, 19 ina iomlán, a bhí á mhaoiniú ar bhonn bliantúil ag Foras na Gaeilge.

Tiocfaidh ceannasaithe na 6 cheann-eagraíocht nua-roghnaithe le chéile anois i bhFóram Comhpháirtíochta i gcuideachta le lucht ceannais Fhoras na Gaeilge le comhaontú a dhéanamh ar phleananna oibre don earnáil, agus ar bhealaí le bheith ag obair i bpáirt le chéile. Chomh maith leis sin, bunófar Fóram Forbartha Teanga le guth a thabhairt do phobal na Gaeilge i bpleananna a bheidh á mbeartú agus le deis a thabhairt d’ionadaithe ó phobal na Gaeilge aiseolas a thabhairt.

www.advertiser.ie

« Previous PageNext Page »