Méid an Téacs

Múinteoir ranga á earcú ag Gaelscoil an Mhuilinn

Lúnasa 21, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ranga á earcú ag Gaelscoil an Mhuilinn. Conradh sealadach atá i gceist.

Caithfear litir iarratais a sheoladh sa phost nó ar ríomhphost, maraon le foirm iarratais do mhúinteoirí, cv, reifrenn (ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, gráid ón gcleachtadh teagaisc agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta  chuig muinteoircaroline1994@gmail.com nó chuig

Gaelscoil an Mhuilinn
Bóthar an Ághasaigh
An Muileann Cearr
Co.na hIarmhí.

Caithfear iarratais a sheoladh faoin gcéad lá de Mhean Fómhair agus tosóidh an scoilbhliain ar an gceathrú lá den mhí céanna.

Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/91832.

 

Múinteoirí Ranga á earcú ag Gaelscoil Éadan Doire

Lúnasa 21, 2017

 

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoirí ranga á earcú ag Gaelscoil Éadan Doire. Conarthaí buan atá i gceist.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, maraon le foirm iarratais do mhúinteoirí, reifrenn (ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, gráid ón gcleachtadh teagaisc agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta chuig iarrataisgsed2017@gmail.com faoin 28ú lá de mhí Lúnasa. Tosóidh an scoilbhliain ar an séú lá de mhí Mheán Fómhair.

Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/91254.

Múinteoirí Ranga á earcú ag Scoil an Duinnínigh

Lúnasa 21, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá folúntais do mhúinteoirí ranga ar fáil le Scoil an Duinnínigh. Tá dhá conradh buan ar fáil agus conradh sealadach amháin.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, maraon le foirm iarratais, cv, reifrenn (ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, gráid ón gcleachtadh teagaisc agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Caithfear iarratais a sheoladh chuig foluntas@gmail.com roimh an 28ú lá de mhí Lúnasa. Tosóidh an scoilbhliain ar an gcéad lá de mhí Mheán Fómhair.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/91301.

Múinteoir Ranga á earcú ag Gaelscoil na Camóige

Lúnasa 21, 2017

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá folúntas do mhúinteoir ranga ar fáil le Gaelscoil na Camóige. Post buan atá i gceist, ag tosú ar an dara lá deag de mhí Mheán Fómhair.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, maraon le foirm iarratais, cv, reifrenn (ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, gráid ón gcleachtadh teagaisc agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Caithfear iarratais a sheoladh chuig gncamoige@gmail.com roimh an gceathrú lá de Mheán Fómhair.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/91864.

Múinteoir Ranga á earcú ag Gaelscoil an Eiscir Riada

Lúnasa 10, 2017

gaelscoil_eiscir_riada200x200-1

 

 

 

 

 

 

Tá folúntas do mhúinteoir ranga ar fáil le Gaelscoil an Eiscir Riada. Post buan atá i gceist, ag tosú ar an 30ú lá de mhí Lúnasa.

Caithfear litir iarratais a sheoladh sa phost, maraon le cv, reifrenn (ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, gráid ón gcleachtadh teagaisc agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Caithfear iarratais a sheoladh roimh an 23ú lá de mhí Lúnasa chuig;

Gaelscoil an Eiscir Riada,
Cluain Calga,
An Tulach Mhór,
Co. Úibh Fháilí

Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh; https://www.educationposts.ie/post/view/90888 

Múinteoir Ranga a earcú ag Gaelscoil Lios na nÓg

Lúnasa 8, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ranga á earcú ag Gaelscoil Lios na nÓg don bhliain seo chugainn. Conradh bliana atá le líonadh. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i Gaelscoil Lios na nÓg.

Caithfear litir iarratais mar aon le cv, reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí agus gráid an t-iarrthóir agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta a sheoladh ar ríomhphost chuig aine@gsliosnanog.ie. Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an t-ochtú lá deag de mhí Lúnasa.

Bunscoil Chaitliceach faoi Fhoras Phátrúntachta na scoileanna lán Ghaeilge í Gaelscoil Lios na nÓg. Is í an Ghaeilge gnáth-theanga cumarsáide na scoile. Ní foláir d’iarrthóirí ardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa a bheith acu. Ní ghlacfar ach le hiarratais trí mhean na Gaeilge amháin. Is féidir liosta de iarrathóirí oiriúnacha a chur le chéile as a ndéanfaí folúntais sa todhchaí a líonadh laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an fógra seo.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/90152.

Muinteoir Ranga á earcú ag Gaelscoil Uileog de Búrca

Lúnasa 8, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ranga á earcú ag Gaelscoil Uileog de Búrca don bhliain seo chugainn. Conradh buan atá i gceist. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i nGaelscoil Uileog de Búrca. Cé gur post do mhúinteoir ranga atá i gceist, d’fhéadfadh seo athrú amach anseo.

Caithfear litir iarratais mar aon le reifreann, cv, foirm iarratais do mhúinteoirí agus cóip de cháilíochtaí agus gráid an t-iarrthóir a sheoladh sa phost chuig Gaelscoil Uileog de Búrca, Lochán na mBan, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo. Caithfear “Iarratas” a scríobh ar an gclúdach.

Tá sé riachtanach go bhfuil árd-chaighdeán sa Ghaeilge labhartha agus scríofa ag múinteoirí na scoile agus glacfar le hiarratais trí Ghaeilge amháin.

Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an dara lá fichead lá de mhí Lúnasa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/90835.

Múinteoir Ranga á earcú ag Gaelscoil an Chaisleáin

Iúil 25, 2017

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ranga á earcú ag Gaelscoil an Chaisleáin, ag tosnú ar an 30ú lá de mhí Lúnasa 2017. Bunscoil lán-Ghaelach, ilchreidmheach, nua-bhunaithe í Gaelscoil an Chaisleáin. Ceapadh príomhoide i Mí an Mheithimh. Is é an Foras Pátrúnachta patrún na scoile.

Caithfear litir agus foirm iarratais a sheoladh chuig gsanchaisleain.iarratais@gmail.com faoin 9ú lá de mhí Lúnasa.

Tá an scoil le fás agus le forbairt go suntasach sna blianta atá romhainn amach. Tá ardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa riachtanach don bhfolúntas seo. Glacfar le hiarratais i nGaeilge amháin. Is buntáiste é aon cheann de na buanna seo a bheith ag iarratasóirí: ceol, spórt, rince. Beidh sé ina bhuntáiste ag iarratasóirí chomh maith taithí mhúinteoireachta i ngaelscoil a bheith acu.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh;

https://www.educationposts.ie/post/view/89678

Folúntas mar Múinteoir Ranga

Iúil 19, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir ranga á earcú ag Gaelscoil Liatroma don bhliain seo chugainn. Conradh bliana atá i gceist. Scoil meascaithe, lán-Ghaeilge atá i nGaelscoil Liatroma.

Caithfear litir iarratais mar aon le cv, a sheoladh ar ríomhphost chuig gaelscoilliatroma@gmail.com. Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an 28ú lá de mhí Iúil.

Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/88883.

Múinteoir Ranga á earcú ag Gaelscoil Donncha Rua

Iúil 11, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá folúntas do mhúinteoir ranga ar fáil le Gaelscoil Donncha Rua. Post buan atá i gceist, ag tosú ar an 30ú lá de mhí Lúnasa.

Caithfear foirm iarratais a sheoladh sa phost, mar aon le clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Caithfear iarratais a sheoladh chuig Gaelscoil Donncha Rua, Bothar Linne, Sionna, Co. an Chláir roimh an 25ú lá deag de mhí Iúil.

Iarratais i nGaeilge amháin led’ thoil. Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin. Déanfar teagmháil leo siúd amháin a chuirfear ar ghearr liosta.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/88564. https://www.educationposts.ie/post/view/88564.