Méid an Téacs

Múinteoir Ranga á earcú ag Gaelscoil Donncha Rua

Iúil 11, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá folúntas do mhúinteoir ranga ar fáil le Gaelscoil Donncha Rua. Post buan atá i gceist, ag tosú ar an 30ú lá de mhí Lúnasa.

Caithfear foirm iarratais a sheoladh sa phost, mar aon le clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Caithfear iarratais a sheoladh chuig Gaelscoil Donncha Rua, Bothar Linne, Sionna, Co. an Chláir roimh an 25ú lá deag de mhí Iúil.

Iarratais i nGaeilge amháin led’ thoil. Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin. Déanfar teagmháil leo siúd amháin a chuirfear ar ghearr liosta.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/88564. https://www.educationposts.ie/post/view/88564.