Méid an Téacs

Cara sa Chúirt: dráma grinn ag Oireachtas na Samhna

Deireadh Fómhair 31, 2017

j

Tar éis léirithe iontacha ag an bPicnic Leictreach agus Liú Lúnasa seo scéal mhadra na n-ocht gcos…​ cinnte is fearr cara sa chúirt ná punt sa spáran ach nuair atá an punt as úsáid agus na cairde uilig cam, cad is féidir​ ​le duine a dhéanamh? Fáigh na freagracha ar staireog stairiúil san aistear aisteach seo!​ ​Meascáin de ghreann agus d’aoir ​ghéar ​ar oidhreacht an​​ ​c​hoilíneachais .

Léiriú arna Mumbro Top
Ticéid €5 ag an doras

Cliar: Eilís Carey agus Sam Ford
Stiúrthóir/Léiritheoir: Hilary Bowen-Walsh
Dearadh: Rosie O’ Shea
https://www.facebook.com/events/123878854961920/?fref=ts

Folúntas i Naíonra Cholmcille, f/ch Scoil an Duinnínigh, Bóthair Faoldroma, Draighneán, Sord, Co. Baile Átha Cliath

Deireadh Fómhair 27, 2017

sdf

Stiúrthóir cúnta breise á earcú ag Naíonra Cholmcille mar atá ceadaithe ag AIM

15 uair in aghaidh na seachtaine

Ag tosnú comh luath agus is féidir (tar éis seiceáil Gardaí) go dtí 29 Meitheamh 2018

 

Ag teastáil:

  • Cáilíocht Fetac ag Leibhéal 5 nó 6 in Oideachas Luathbhlianta/Cúram Leanaí
  • Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí
  • Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne
  • Caighdeán maith Gaeilge labhartha
  • Tuiscint ar Aistear, Síolta agus ar Churraclaim Luathfhoghlama

Má tá suim agat sa phost, cuir cóip de do CV chuig naionracholmcille@gmail.com roimh 17 Samhain 2017.

CRUINNIÚ TEACHT ANIAR AG OIREACHTAS NA GAEILGE

Deireadh Fómhair 27, 2017

 

JPEG don chruinniú Tagus FTá cruinniú á eagrú againn ag Oireachtas na Gaeilge a bheas ar siúl i gCill Airne i mbliana. Beidh ár gcruinniú ar siúl ar an Satharn an 4ú Samhna idir a 3.00in agus a 5.00in agus beidh dhá théama á bplé ann:

Fís shóisialta don Ghaeltacht: Pobal, Ceannaireacht agus Cur Chuige agus An tSochaí Shibhialta agus an Ghaeilge

Beidh an cruinniú seo tráthúil mar go bhfuil go leor plé ar siúl i láthair na huaire maidir leis an bpleanáil teanga agus a laghad maoinithe aṫá á gcur ar fáil ag Roinn na Gaeltachta lena haghaidh.

Tá tuilleadh eolais faoin gcruinniú seo ar fáil ar shuíomh nua idirlín TEACHT ANIAR ag www.teachtaniar.eu agus leis an gceangaltán thuas.

 

Tá CNCM ag lorg iarratais ar phost mar Oifigeach Oideachais do Theanga, Gaeilge Bunscoile:

Deireadh Fómhair 26, 2017

Cliceáil ar na naisc thíos chun:

An Próiseas Iarratais

Chun iarratas a dhéanamh, comhlánaigh an fhoirm um chlárú earcaíochta agus seol an fhoirm iarratais ar ríomhphost chuig recruitment@ncca.ie ionas go mbeidh sí againn tráth nach déanaí ná 12 meán lae, Dé Mairt, an 7 Samhain 2017.

Má theastaíonn uait aon cheann de na poist a phlé, seol ríomhphost chuig recruitment@ncca.ie chun coinne a eagrú le comhalta foirne cuí.

Folúntas: Ionadaí ag teastáil i nGaelcholáiste Dhoire láithreach

Deireadh Fómhair 24, 2017

GAELCHOLÁISTE DHOIRE, DÚN GEIMHIN

Teastaíonn ionadaí láithreach bonn go ceann tamaill ó Ghaelcholáiste Dhoire, Dún Geimhin, Contae Dhoire sna hábhair ghinearálta .i. na healaíona, drámaíocht, FSO etc. Glaoigh ar an phríomhoide sa choláiste ag 028 7774 1015 nó cuir rphost chuig info@gcd.doire.ni.sch.uk

Folúntas: Múinteoir Tacaíochta á fhostú ag Gaelscoil Uí Earcáin, Baile Átha Cliath 11

Deireadh Fómhair 24, 2017

Dáta Deiridh d’Iarratais: 1 Samhain 2017

Seol iarratais chuig:

An Cathaoirleach, Gaelscoil Uí Earcáin, Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11

Sonraí Teagmhála: 018643544 nó priomhoideleah@gmail.com

Suíomh Idirlín: www.gsue.ie

Breis eolais anseo: http://www.educationposts.ie/post/view/94856.pdf

ÉISTEACHTAÍ Á REÁCHTÁIL AG MEANGADH FÍBÍN AG OIREACHTAS NA SAMHNA I MBLIANA

Deireadh Fómhair 24, 2017

Ar mhaith leat a bheith ar an gcéad réalt nua teilifíse?

Éisteachtaí

Tá tallann nua don scáileán á lorg ag Meangadh Fíbín le haghaidh sraith shiamsúil nua teilifíse dírithe ar leanaí réamhscoile. Tá cailín agus buachaill óg ag teastáil chun dul ar eachtraí spraíúla mórthimpeall na tíre. Cén áit níos fearr chun an tallann seo a aimsiú ná ag féile mhór na nGael, Oireachtas na Samhna i gCill Airne!!

Más buachaill nó cailín tú idir 6-12 bliain d’aois ba bhreá linn dá ndéanfá éisteacht dúinn. Tar chomh fada le Seastán Meangadh Fíbín in Aonach an Oireachtais chun tuilleadh eolais a fháil le linn na féile. Cuirfear fáilte roimh dhaoine óga le taithí asteoireachta ach níl sé riachtanach.

Ná bígí buartha mura ndéanann sibh chomh fada le Cill Airne é is féidir éisteacht a dhéanamh ar fhíseán agus é a sheoladh ar aghaidh chugainn ar ríomhphost chuig kathleen@fibinmedia.ie roimh an Aoine 10 Samhain 2017!

Ní gá dul thar dhá nóiméad leis an bhfíseán ina mbeidh an buachaill/cailín ag labhairt Gaeilge agus ag déanamh cur síos ar ábhar ar bith a bhfuil spéis acu ann.

Ba chóir go ndéanfadh duine fásta maoirseacht ar gach iarratas ríomhphoist.  Coinneofar go príobháideach na físeáin a chuirtear isteach agus scriosfar iad chomh luath agus a bheidh an próiseas roghnúcháin críochnaithe.

Bí i dteagmháil le Meangadh Fíbín le haghaidh tuilleadh eolais 091-505855/kathleen@fibinmedia.ie

Gach eolas ar www.fibinmedia.ie

Dianchúrsa cónaitheach Drámaíoctha & Scríbhneoireachta do dhaltaí Idirbhliana

Deireadh Fómhair 24, 2017

Capture

Tapaigh do dheis anois le linn na hIdirbhliana chun dianchúrsa seachtaine a dhéanamh leis an Scríbhneoir agus Stiúrthóir drámaíochta aitheanta Darach Mac Con Iomaire ar an gCeathrú Rua i gcroílár Chonamara áit a mbeidh deis agat bualadh le scríbhneoirí agus aisteoirí óga eile ó ar fud na tíre i bhfóram fuinniúil, spraoiúil agus spreagúil. Tá an Sárscoil speisialta seo dírithe ar dhaltaí Idirbhliana a bhfuil suim ar leith acu i gcúrsaí drámaíochta stáitse nó teilifíse agus a bhfuil fonn orthu taithí agus léargas ghairmiúil a fháil ar cé mar a fheidhmíonn an earnáil seo agus iad ag forbairt a gcuid scileanna aisteoireachta, scríbhneoireachta agus cruthaitheachta.

Beidh dhá dhianchúrsa ar bun i mí na Samhna 2017:

Cúrsa A: Dé Luain 20 go hAoine 24 Samhain.

Cúrsa B: Dé Luain 27 go hAoine 1 Nollaig.

Costas €350 atá ar an gcúrsa a chlúdaíonn lóistín, bia agus costas an chúrsa féin.

Is ar bhonn éisteachta a roghnófar na rannpháirtithe agus ní thabharfar ach cuireadh do 25 dalta ó ar fud na tíre freastal ar na cúrsaí seo. Ní féidir ach le beirt ó aon scoil amháin freastal ar an gcúrsa céanna. Tá taithí ar leith ag Darach Mac Con Iomaire a bheith i mbun ceardlanna drámaíochta le daoine óga agus tá sé aitheanta de bharr a chuid fuinnimhe agus an spreagadh a thugann sé do dhaoine. Is é a scríobh agus a stiúraigh an tsraith drámaíochta teilifíse Corp+Anam a ghnóthaigh dhá ghradam IFTA agus iliomad gradaim Oireachtais agus Ceilteach.

Más spéis leat a bheith páirteach sa Sárscoil Samhna seo, déan teagmháil le Fíbín  @ 087 2995452 nó www.fibin.com

 

(English) Review of Special Education Teacher Allocation

Deireadh Fómhair 24, 2017

ncse

The application forms for schools to request a Review of their Special Education Teacher Allocation are now available on www.ncse.ie

 

Íoslódáil anseo/Download here:

Primary Schools Review Application

Post Primary Schools Review Application

 

MOONFISH THEATRE presents STAR OF THE SEA BUNAITHE AR AN ÚRSCÉAL LE JOSEPH O’CONNOR DEVISED BY MOONFISH THEATRE

Deireadh Fómhair 20, 2017

Moonfish_Star of the Sea_Landscape Hi-Res

Scéal díoltais agus maithiúnais.

In 1847 the Famine-ship Star of the Sea sets sail for New York.  Among the passengers are those with secrets to hide – a silent maidservant, a ruined landlord, and an infamous murderer.

Suite i gConamara, i Londain agus ar long an Ghorta Mhóir, pléann Star of the Sea ceisteanna teanga, talún agus cultúir.

Blending language, song, movement and imagery, this exciting and inventive production by award-winning Moonfish Theatre brings Joseph O’Connor’s epic novel to the stage as part of their national tour.

Díoladh amach Star of the Sea nuair a léiríú don chéad uair é le linn Féile Idirnáisiúnta Ealaíne na Gaillimhe 2014, mar chomhléirú leis an dTaibhdhearc. Ná caill an seans an dráma spreagúil seo a fheiceáil!

Léirithe i meascán idir Gaeilge agus Béarla.

Máirt go Déardaoin, 7 – 9 Samhain.  Níos mó eolais ar fáil anseo.  Ráta speisialta €9 do scoláirí/mhic léinn!

Next Page »