Méid an Téacs

Tá CNCM ag lorg iarratais ar phost mar Oifigeach Oideachais do Theanga, Gaeilge Bunscoile:

Deireadh Fómhair 26, 2017

Cliceáil ar na naisc thíos chun:

An Próiseas Iarratais

Chun iarratas a dhéanamh, comhlánaigh an fhoirm um chlárú earcaíochta agus seol an fhoirm iarratais ar ríomhphost chuig recruitment@ncca.ie ionas go mbeidh sí againn tráth nach déanaí ná 12 meán lae, Dé Mairt, an 7 Samhain 2017.

Má theastaíonn uait aon cheann de na poist a phlé, seol ríomhphost chuig recruitment@ncca.ie chun coinne a eagrú le comhalta foirne cuí.