Méid an Téacs

Nuachtlitir is déanaí ar fáil anois!

Deireadh Fómhair 31, 2012

Tá an Nuachtlitir is déanaí le léamh anseo: Nuachtlitir an Fhómhair

Gearrchúrsa Gaeilge i mBaile an Fheirtéaraigh

Deireadh Fómhair 31, 2012

Eagla roimh agallamh – ná bíodh!

Is gearr go mbeidh daoine ag tabhairt faoi agallaimh/scrúduithe cainte sa Ghaeilge do choláistí oiliúna nó cúrsaí Gaeilge éagsúla. Beidh cúrsa deireadh seachtaine ar an mBuailtín ón 23-24ú Samhain 2012 ag díriú ar scileanna agallaimh agus ar chúsaí cruinnis.

Tosóidh an dianchúrsa teanga tráthnóna Dé hAoine ar 6.30 agus críochnoidh sé ar an Satharn timpeall a 4.00i.n. Deis í seo do rannpháirtithe slacht a chur ar a gcuid Gaeilge labhartha in atmaisféar taitneamhach, compórdach. Tabharfaidh an cúrsa misneach d’éinne a bheidh i mbun agallaimh/scrúdaithe cainte. €90 costas an chúrsa.

Breis eolais ó eolas@cfcd.ie nó 066 9156100

Foilsithe ar Gaelport.com

Scéalta móra agus dánta beaga do léitheoirí óga

Deireadh Fómhair 31, 2012

NÍL DEIREADH le leabhair agus filíocht do pháistí – agus is maith nach bhfuil.

Beidh aithne ag mórán léitheoirí ar Alan Titley, colúnaí leis an nuachtán seo, as na leabhair ar fad atá scríofa aige d’óg is d’aosta.

Is é Smuf (An Gúm, ¤6.50) an leabhar is déanaí dá chuid agus é dírithe ar léitheoirí óga. Is madadh beag álainn í Smuf ach madadh a n-éiríonn a húinéir tuirseach di; tréigeann sí Smuf ag taobh an bhealaigh mhóir agus is faoi Smuf atá sé a bealach a dhéanamh sa saol feasta. Is í ár Lassie féin í.

Éalú san Oíche (Cló Mhaigh Eo, ¤9) atá ar úrscéal nua le Colmán Ó Raghallaigh, úrscéal atá dírithe ar léitheoirí os cionn naoi mbliana d’aois. Tá an scéal suite sa bhliain 1847 i Maigh Eo agus an drochshaol ag dul in olcas.

Caithfidh Tomás Ó Máille agus a chlann slán a fhágáil lena gceantar dúchais agus aghaidh a thabhairt ar an Oileán Úr. Ar an drochuair, tógann saighdiúirí Sasanacha Tomás agus tá an chuma ar an scéal gur droch-chríoch a bheas i ndán dó. Faoina chara Pádraig atá sé é a thabhairt slán as an chontúirt.

Leabhar eachtra agus staire atá in Tubaiste ar an Titanic (Cló Mhaigh Eo, ¤9) leis an scríbhneoir Máire Zepf.

Eochair draíochta atá i gceist an iarraidh seo, eochair a chasann Cormac agus Brídín siar go dtí an bhliain 1912 agus an Titanic. Faraor, tá an long ar muir agus ní fada go mbíonn an bheirt i mbaol a mbáis. Tugann an turas gan choinne dúshlán na díse.

Do léitheoirí os cionn deich atá an leabhar seo agus is í Olivia Golden a mhaisíonn é agus Éalú san Oíche le léaráidí a thugann leideanna don léitheoir cad é atá ar siúl.

Is é Peter Donnelly a mhaisigh Smuf agus bhraithfeá go mbeadh sé ionann agus a bheith dodhéanta Smuf bhocht a chaitheamh amach as carr, a áille agus atá sí.

Dánta gan mórán dua atá sna leabhair Féasta Filíochta (An Gúm, ¤6.50) agus Dalladh Dánta (An Gúm, ¤6.50) le filí éagsúla. Tugann an dán, Rómhall, le hÉamonn Ó Ruanaí, blaiseadh don léitheoir faoina bhfuil ann: “Má thiteann úll ar bharr do chinn,/Is tú ag machnamh fá scáth crainn,/Ná bíodh sceitimíní ort, a mhic,/Tá cóipcheart ar an domhantarraingt/Ag Newton glic.”

Gearrliosta gradam

BEIDH DEICH leabhar in iomaíocht do Ghradam Uí Shúilleabháin, Leabhar na Bliana do Dhaoine Fásta, agus Ghradam Réics Carló, Leabhar na Bliana do Dhaoine Óga, ag deireadh na Samhna.

Tá an t-úrscéalaí Pádraig Standún san iomaíocht do Ghradam Uí Shúilleabháin lena shaothar, Ar Nós an Pháiste (Cló Iar-Chonnacht), scéal faoi fhear a bhfuil Alzheimers air.

Is fada an file Louis de Paor i mbun pinn – bíodh is nach seanduine go fóill é – agus tá a chnuasach, Rogha Dánta (Coiscéim), ar an ghearrliosta fosta.

Dráma le Liam Ó Flaithearta atá in Dorchadas (Arlen House) agus is é Brian Ó Conchubhair a rinne eagarthóireacht ar an saothar seo.

Tá An Litir (Leabhar Breac) le Liam Mac Cóil molta ag mórán léirmheastóirí mar úrscéal staire den scoth agus ní hiontas é a bheith luaite i measc na leabhar urramach eile seo.

Leabhar eolaíochta den chaighdeán is airde atá ann mar Dúlra Oileáin Árann (Cois Life) le Con Ó Ruairc, ceann den bheagán leabhar eolaíochta a fhoilsítear i nGaeilge.

Ailfí agus an Vaimpír (Cois Life) le hOrna Ní Choileáin atá i measc na leabhar do dhaoine óga. Ní vaimpír ach madadh a bheidh ag tabhairt a dúshláin agus Saol an Mhadra Bháin ( LeabhairCOMHAR) le Ríona Nic Congáil sa chatagóir céanna. Madadh eile atá i gceist le leabhar Patricia Forde, Binjí – Madra ar Strae (Futa Fata).

Beirt údar as an Tuaisceart atá fágtha ar an ghearrliosta: Ó Chrann go Crann (An tSnáthaid Mhór) le Caitríona Hastings faoi shaol na tuaithe agus Tubaiste ar an Titanic (Cló Mhaigh Eo) le Máire Zepf.

Béarla Mheiriceá

IS É Béarla Mheiriceá a gheobhaidh an lámh in uachtar ar Bhéarla na hÉireann luath nó mall.

Is de Bhéal Feirste mise agus tugaim faoi deara go bhfuil lear mór focal Béarla a bhí coitianta le linn m’óige ag imeacht nó imithe. In áit rudaí a bhí “minging” ag mo ghlúin, bíonn siad “gross” ag glúin atá 20 bliain níos óige. In áit rudaí a bhí “beezer” againn, tá siad anois “cool”.

Tá an tréith sin chun Meiriceánachais le feiceáil tráth seo na Samhna fosta. “Trick or treat” a déarfaidh na daoine óga a thiocfaidh chun dorais anocht agus iad ar lorg na milseán. (Ní mholfainn “trick” a dhéanamh!)

Bhí ar mo ghlúin i mBéal Feirste rann iomlán a rá agus muid ag iarraidh dornán beag milseán a mhealladh ó na comharsana: “Halloween is coming and the goose is getting fat, will you please put a penny in the old man’s hat, if you haven’t got a penny, a ha’ penny will do, if you haven’t got a ha’ penny, then God bless you – and your old man too.”

Ní dócha go ndéarfaidh mórán an méid sin anocht nó is fusa i bhfad “trick or treat” a scairteadh. Tógaim an dul ar gcúl ar na Poncánaigh.

Rotha mór na staire

TÁ AN nóta beag seo le fáil ag tús leabhar staire Jonathan Bardon, The Plantation of Ulster (Gill & MacMillan): “In 1603, two dynasties fell. Elizabeth I died childless: the Tudors lost the Crown. And Hugh O’Neill surrendered to the English: over a thousand years of Gaelic monarchy ended. O’Neill died in despair in 1616.

“But history had not abandoned him. He left a daughter, Sorcha O’Neill, who married an Irish aristocrat, a Magennis of Iveagh. Ten generations later, one of her descendants became Lady Glamis. In 1900, she had a daughter – Elizabeth Bowes Lyon. Elizabeth was the mother of Elizabeth Windsor. In 1952 she became Queen of Great Britain and Northern Ireland. Elizabeth II embodied a dynasty which Elizabeth had been at pains to destroy.”

Rotha mór an tsaoil agus na staire.

Times na Gaeilge

FOILSEOIDH AN nuachtán seo leathanach iomlán Gaeilge ar an tseachtain seo chugainn, forbairt mhór ar chúrsaí teanga. In áit trí cholún a fhoilsiú Dé Máirt, Dé Céadaoin agus Déardaoin, foilseoidh muid aon leathanach amháin de cholúin, chúrsaí nuachta agus de thuairimíocht Dé Céadaoin as seo amach.

Beidh Tuarascáil, alt seachtainiúil le hAlan Titley agus míreanna le scríbhneoirí eile i gcuideachta a chéile gach Céadaoin.

Is é an chéad uair é go mbeidh leathanach iomlán Gaeilge ar an nuachtán agus léiríonn an dul chun cinn seo an tábhacht a bhaineann leis an teanga don pháipéar seo.

Is liosta le lua é na daoine a scríobh i nGaeilge don nuachtán seo thar na blianta. Ach is liosta le lua é fosta na léitheoirí atá againn le fada fada, léitheoirí a roghnaíonn an nuachtán seo thar nuachtáin eile de bharr na hoibre móire a rinne scríbhneoirí agus iriseoirí Gaeilge anseo le tamall mór fada.

Is é ár ndúil go mbeidh tusa, mar léitheoir, sásta leis an leathanach a bheidh romhat ar an tseachtain seo chugainn agus go mbeidh tú linn go ceann tamaill fhada eile ar aistear seo na hiriseoireachta.

www.irishtimes.com

Why Irish language may soon be a Celtic myth

Deireadh Fómhair 31, 2012

The State has to step in to prevent the demise of our native tongue, writes Conchur O Giollagain

THE Irish language as a communal, collective identity is on its last legs. This was the principal finding of the 2007 Comprehensive Linguistic Study of the Use of Irish in the Gaeltacht. This study was an integral part of a 10-year-long research and consultative process, which regrettably has come to a conclusion of sorts with the revised Gaeltacht Act.

Irish is collapsing in the gaeltacht for two main reasons: a strong decline in the proportion of young, home speakers of Irish; and, secondly, inadequate communal and educational supports to enable even the home speakers to acquire a native-like ability and to function with social ease through Irish in their own peer groups.

Among the central recommendations of the study were: to give statutory effect to designated language-planning initiatives for communities with varying language vitalities, priority being afforded to the stronger areas, so as to counteract their slide below the viability threshold of 70pc of active Irish speakers in a given district; a revamped and attractive support scheme for Irish-speaking families; a bespoke gaeltacht educational system and curriculum; Irish-language socialisation strategies for educational and youth organisations; holistically integrated planning across all domains – language, education, socio-economic; and, finally, the establishment of a rural district council for gaeltacht districts in the stronger areas.

In refusing to engage seriously with any aspect of these recommendations, the State is effectively facilitating the demise of the Gaeltacht. The amended legislation adopts elements of the stylistics of the study, but in essence it is an act of evasion rather than engagement with the clearly documented threats to the sustainability of Irish as a living language. The new Act lacks both analytical rigour and political sincerity.

The language planning provisions of the new Act have been greeted with a mixture of dismay and a sense of missed opportunity by local organisations in the Gaeltacht.

The combination of the visionless political leadership from the State and the evasiveness of the Act will only serve to spiritually diminish the remaining adherents of gaeltacht identity so as to encourage a meek acceptance of their fate.

It now appears that the apparatus of the State is either unwilling or incapable – or perhaps both – of taking on issues concerning linguistic complexity.

Historically, many linguistic minorities have looked to Ireland for leadership. Our failure to address the language issue sends out a disappointing message to the world. It is obvious, however, that more effective interventions are required from the State.

Dr Conchur O Giollagain is the academic director of the MA sa Leann Teanga in NUI Galway and co-author of the Comprehensive Linguistic Study of the Use of Irish in the Gaeltacht.

www.independent.ie

Athruithe go leor ar na bacáin

Deireadh Fómhair 31, 2012

Tá athruithe móra ar na bacáin sa chóras oideachais ó d’fhógair an Roinn Oideachais go bhfuil tús curtha le próiseas ina bheidh pátrúnacht bunscoileanna ag aistriú ón Eaglais Chaitliceach go patrúin eile.

Cuireadh tús leis an bpróiseas le suirbhéanna a scaipeadh ar thuismitheoirí i gceantair áirithe an mhí seo agus táthar ag súil go mbeidh pátrúin úra curtha i ngníomh faoi mhí Mheán Fómhair na bliana seo chugainn má chuireann an líon ceart tuismitheoirí a dtuairimí in iúl.

Féile filíochta ar an mBuailtín

Fíorchaoin fáilte a bheidh á chur roimh fhilí agus thurasóirí a thabharfaidh aghaidh ar an mBuailtín i gContae Chiarraí don fhéile bheag filíochta ón 8-12 Samhain.

Is í an séú bliain don fhéile agus beidh reacaireacht agus ceardlanna ag filí aitheanta, ina measc Paddy Bushe agus Nuala Ní Dhómhnaill.

Tuilleadh eolais www.feilebheagfiliochta.com

www.independent.ie

Féile na Samhna agus sean-chleachtais mhuintir na Gaeltachta

Deireadh Fómhair 31, 2012

Oíche faoi léith is ea oíche Shamhna, oíche phisreogach, gheasrógach ar a mbíonn eagla roimh rudaí neamhshaolta. Fosta, lá mór do Chríostaithe atá ann agus tugtar ómós do na mairbh.

B’as féile phágánach a d’eascair an fhéile Chríostaí agus le himeacht ama tháinig na scéalta sí i gcomharbacht air seo.

San am i láthair bíonn an óige ag dul ó dhoras go doras ar lorg bob nó bia agus bíonn an dream níos sine gleasta i gcultacha bréaga ach cad é faoin dream a bhfuil cuimhne acu ar na laethanta a bhíodh ann?

Labhair Meon Eile le hEoghan Ó Curraighín, scéalaí as Gaeltacht Ghleann Cholm Cille faoina bpisreoga agus faoin chreideamh a bhíodh á chleachtadh ag bunú na tuaithe um Shamhna: Féach an físeán ar Meon Eile.

Grianstad an Gheimhridh ag Si an Bhru 2012

Deireadh Fómhair 30, 2012

www.heritageireland.ie

Béim ar bhuntáistí an ilteangachais sa phacáiste gairmthreorach Céim Chun Tosaigh

Deireadh Fómhair 30, 2012

DVD le seoladh ag Lynette Fay ag Oireachtas na Samhna

Is í an craoltóir de chuid BBC agus TG4, Lynette Fay, a sheolfaidh an pacáiste gairmthreorach Céim Chun Tosaigh: Ag Obair le Gaeilge go hoifigiúil ag 5.00pm ar an Aoine 2 Samhain i Leitir Ceannainn ag Oireachtas na Samhna.

Is pacáiste gairmthreorach é Céim Chun Tosaigh: ag obair le Gaeilge atá curtha i dtoll a chéile ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge do dhaltaí atá sa tsraith shinsearach ag an dara leibhéal ar fud na tíre.

Tá i gceist ag ‘Céim chun Tosaigh: ag obair le Gaeilge’ eolas a chur ar fáil maidir le cúrsaí tríú leibhéil, deiseanna oiliúna agus na deiseanna éagsúla a bheidh ar fáil do scoláirí tar éis na scrúduithe Ardteiste agus A leibhéil.

Is é an clár is déanaí sa tsraith atá léirithe ag an dá eagraíocht ó d’éirigh go hiontach leis an bpacáiste eile, Cuireadh chun cainte. Bhí na físeáin ó Chuireadh chun Cainte ar na físeáin Ghaeilge ba mhó éilimh in Earrach na bliana 2012 ar YouTube.

Tá méadú suntasach ar úsáid na bhfón soghluaiste i measc an aosa óig ach go háirithe, agus tá i gceist go mbeidh daoine óga ag breathnú ar na físeáin bheaga pé áit ar mhian leo.

Curtha i láthair ag Ciarán Ó Conghaile agus Sibéal Davitt, cloisimid scéal beathaisnéisí ó aisteoir, ealaíontóir, preas-oifigeach san airm, múinteoir ríomhaireachta, dlí-theangeolaí, ateangaire, tuairisceoir nuachta, múinteoir Gaeilge thar lear, stiúrthóir naíonra, agus múinteoir surfála ar chuidigh an Ghaeilge go mór leo spriocanna uaillmhianacha a bhaint amach ó thaobh gairme de.

Anuas air sin, tugtar aird ar staid reatha na fostaíochta i réimsí oibre éagsúla agus is cosúil gur éirigh le roinnt de na rannpháirtithe poist dhúshlánacha le Gaeilge a bhaint amach i bhfad i gcéin ó Nua-Eabhrac go dtí an Bhruiséil.

Leis sin, tugtar léargas ar na scileanna inaistrithe a bhíonn ag scoláirí a bhfuil cúpla teanga ar a dtoil acu agus na réimsí oibre éagsúla atá oscailte dóibh.

Tá fotheidil Ghaeilge agus Bhéarla ar fáil sa DVD agus beidh sé áisiúil mar áis teagaisc i scoileanna ar bhonn uile-oileáin.

Ar na rannpháirtithe a ghlac páirt sa tionscadal bhí:

Elaine Ní Bhraonáín, Baile Átha Cliath : teagascóir Gaeilge i Nua-Eabhrac

Ciara Roosli, Port Láirge: teagascóir surfála ar an Trá Mhór i gCo. Phort Láirge

Joanne Uí Chuana, Baile Átha Cliath: bean ghnó atá i bhfeighil naíonraí i gCúige Laighean

Pat O’Connor, Gaillimh: Preas-oifigeach le hÓglaigh na hÉireann

Mícheál Ó Leidhin, Ciarraí: Iriseoir le Nuacht RTÉ

Vivienne Breathnach, Cill Chainnigh: dlí-theangeolaí leis an gCoimisiún Eorpach

Breda Ní Mhaoláin, Gaillimh: ateangaire leis na hinstitiúidí Eorpacha

Sinéad Ní Mhaonaigh: ealaíontóir atá ina cónaí i gCill Mhantáin

Diarmaid Murtagh, Co. Cabháin: Aisteoir Rásaí na Gaillimhe agus Seacht

Is í an craoltóir de chuid BBC agus TG4, Lynette Fay, a sheolfaidh an DVD go hoifigiúil ag 5.00pm ar an Aoine 2 Samhain ag Seomra Glendowan, Óstan Mount Errigal.

Is le cúnamh maoinithe ó Fhoras na Gaeilge; ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta agus ó Líonraí Proifisiúnta Múinteoirí a chuir Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge an áis teagaisc ar fáil.

Seolfar pacáistí eolais chuig scoileanna ar fud na tíre sna seachtainí amach romhainn. Tuilleadh eolais ar fáil ó eolas@gaelport.com.

Bliain na Gaeilge 2013 le seoladh ag Oireachtas na Samhna

Deireadh Fómhair 30, 2012

Seolfar Bliain na Gaeilge 2013 i measc na nGael le linn Oireachtas na Samhna in Óstán an Mount Errigal i Leitir Ceanainn ag 1 a chlog ar an Satharn, 3 Samhain 2012, an deireadh seachtaine seo.

Tá bliain ollmhór á heagrú i 2013 le céad fiche bliain d’athbheochan na Gaeilge á cheiliúradh ar fud na tíre seo agus thar lear an bhliain seo chugainn. Is féile bhliana ar son na teanga í Bliain na Gaeilge, áit a mbeidh imeachtaí spraíúla éagsúla á n-eagrú ar bhonn áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta chun an pobal a spreagadh lena gcuid Gaeilge a úsáid go rialta.

Le cúpla mí anuas, bhí eagraíochtaí Gaeilge éagsúla, grúpaí pobail agus grúpaí cultúir eile ag bualadh le chéile gach mí ag obair ar an tionscadal seo.

Beidh féilire d’imeachtaí á cur i dtoll a chéile do 2013 leis an nGaeilge a spreagadh, a neartú agus a chur chun cinn i measc an phobail ar bhonn uile-Éireann, agus buaicphointí a bheith mar chuid lárnach den fhéilire seo.

Tabharfaidh sé seo ardán náisiúnta do ghrúpaí áitiúla i ngach áit sa tír agus thar lear chun iad a spreagadh le príomhpháirt a imirt i mBliain na Gaeilge agus beidh deis ag an rialtas, na gníomhaireachtaí stáit áitiúla, na heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta, scoileanna, cumainn óige, Comhaltas Ceoltóirí Éireann, TG4, RTÉ, Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ) agus eile a bheith mar phríomhpháirtithe leasmhara i mBliain na Gaeilge 2013.

Beidh The Gathering Ireland nó Tóstal Éireann 2013 ar siúl an bhliain seo chugainn chomh maith, agus táthar ag súil nascadh leo siúd chun neart imeachtaí Gaelacha a eagrú i rith na bliana, chun naisc níos láidre a chruthú idir muintir na tíre seo agus ár gcultúr láidir agus ár dteanga dhúchais.

Beidh sraith de thóstail idirnáisiúnta agus d’imeachtaí áitiúla chomh maith le féilte, ceolchoirmeacha, imeachtaí spóirt, ceol, drámaíocht, litríocht agus damhsa ar bun ar son na Gaeilge ar fud na tíre i gcaitheamh 2013.

Tá suíomh nua www.gaeilge2013.ie le gach eolas faoi Bhliain na Gaeilge ag teacht go luath, agus déanfar an togra teanga a sheoladh go náisiúnta i measc an phobail Dé Domhnaigh, 25 Samhain 2012.

Is suíomh nua ildaite a bheidh i gceist le suíomh Bhliain na Gaeilge, le neart eolais ar imeachtaí Gaelacha agus Gaeilge a bheith ar siúl ar fud na cruinne le linn an cheiliúrtha sa bhliain 2013.

Beidh an liosta ollmhór seo d’imeachtaí in áiteanna ina bhfuil Gaeltacht nó Cumainn Ghaelacha bunaithe agus a ndéanann na Gaeil freastal orthu, ar fáil ag www.gaeilge2013.ie amach anseo. Beidh daoine i gCeanada, sna Stáit Aontaithe agus ar fud na hEorpa, san Áise agus san Astráil ábalta a fháil amach céard go díreach atá á reáchtáil ina gceantar féin leis an áis iontach nua seo.

Is féidir teacht ar a thuilleadh eolais maidir le Bliain na Gaeilge 2013 ar www.facebook.com/gaeilge2013 nó ar Twitter @gaeilge2013.

Ceardlann d’fhilí óga á reáchtáil mar chuid d’Fhéile Bheag Filíochta 2012

Deireadh Fómhair 30, 2012

Don séú bliain as a chéile, reáchtálfar Féile Bheag Filíochta ó 8 -11 Samhain i Baile an Fhéirtéaraigh, Iarthar Chiarraí.

Déanfar comóradh i mbliana ar Mháirín Feirtéar, nach maireann, duine de bhunaitheoirí na féile ag an deireadh seachtaine ina mbeidh ceol, damhsa, léachtaí, léamh filíochta agus seisiúin maidhc oscailte ar siúl ó thús deireadh.

Tá sé beartaithe i mbliana go reáchtálfar ceardlann filíochta do dhaoine óga idir 17-25 ar 10 Samhain, Músaem Bhaile an Fheirtéaraigh, ina múinfear scileanna luachmhara dóibh siúd ar mhian leo a gcuid cruthaitheachta féin a fhorbairt. Tá an cheardlann feiliúnach d’fhilí óga atá tosaithe ar an scríobh cheana féin. Is féidir ríomhphost a sheoladh chuig bridnimhorain1@eircom.net le dán nó dhó mar iatán, má tá a leithéid ar fáil. Saorchead isteach.

Tosóidh an fhéile oíche Déardaoin 8 Samhain in ionad ‘The Lab’ sa Daingean nuair a sheolfaidh Bosco Ó Conchúir ‘Cosán’ le Ceaití Uí Bheildiúin ach ní osclófar an fhéile go hoifigiúil go dtí Dé hAoine ag 7pm ag Músaem Bhaile an Fheirtéaraigh ag ócáid speisialta le damhsa comhaimseartha agus ceol traidisiúnta. Beidh oíche bhothántaíochta ar siúl ar an lá céanna le Gabriel Fitzmaurice ag Tigh an Tobair, Baile an Fheirtéaraigh.

Ansin Dé Satharn reáchtálfar ceardlanna filíochta d’aoisghrúpaí éagsúla le Paddy Bushe agus Bríd Ní Mhóráin chomh maith le siúlóid stairiúil agus comhrá i gCaifé na Caolóige, Cloichear.

Tiocfaidh an fhéile chun críche Dé Domhnaigh le léamh filíochta le Ceití Ní Bheildiúin, Bertha Mc Cullagh agus Billy Ramsell mar aon le taispeántas damhsa comhaimseartha in éineacht le léamh filíochta le Sultan Kakar agus Lisa Cahill.

Tá tuilleadh eolais agus clár iomlán na féile ar fáil ar http://www.feilebheagfiliochta.com/.

Next Page »