Méid an Téacs

SCLÉIP! 2007: Ag Spreagadh Óg-thallain Gaelach

Aibreán 24, 2007

Ba chúis áthais do GAELSCOILEANNA TEO. a fhógrú gur bhuaigh dráma Gael-Choláiste Chill Dara mórdhuais craobh ceannais Scléip! 2007 (comórtas tallainne na n-iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge). Léirigh daltaí na scoile an-ábaltacht agus spiorad ina dráma, Bruscar ar mhórcheist na dtimpeallachta ar an Satharn, an 21 Aibreán in Amharclann Dean Crowe, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.

Ghlac dá scoil déag le seachtó mír éagsúla páirt i réamhbhabhtaí réigiúnacha an chomórtais tallainne a eagraíodh i gceithre cúigí na hÉireann. Ghlac 10 scoil páirt sa chraobh ceannais agus léiríodh ardchaighdéan i ngach ceann de na Rannóga éagsúla.

Seo dara bhliain an chomórtais agus bhí sé mar aidhm ag nGAELSCOILEANNA TEO. cuir leis an gcomhoibriú idir ghrúpaí agus eagrais maraon le leanúnachas sa Ghaeloideachas a léiriú do na rannpháirtithe. Chuige sin, d’eagraíomar gach réamhbhabhta i gcomhpháirt le eagras nó ghrúpa áitiúil. Reachtáileadh Réamhbhabhta Uladh i gcomhpháirt le Comhairle na Gaelscolaíochta, Réamhbhabhta Connachta i gcomhpháirt le Comharchumann Chorr na Móna, Réamhbhabhta Mumhan i gcomhpháirt le Aonad na Gaeilge in Ollscoil Luimnigh, agus Réamhbhabhta Laighin i gcomhpháirt le Fiontar in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Bhí seacht rannóg ann: Pop / Rac-cheol, Ceol Aonair, Grúpa Ceoil (traidisiúnta), Rince Cruthaitheach Aonair, Rince Cruthaitheach Grúpaí, Cur i Láthair ar Stáitse agus Ilchineálach. Sa Chraobh Ceannais, bhí Méabh Ní Fhallúin, Raidió na Life; Daracha Nic Philibín, Ceoltóir; Éimear Nic Eanraí, Scríbhneoir agus Stiúrthóir, mar mholtóirí.

Ritheadh comórtas deartha le N.C.A.D. agus bhuaigh Annika Berglund, ealaíontóir ón tSualainn an coimisiún don Trófaí agus do deich bplaiceanna.

 

 

 

Seo thíos liosta de na scoileanna a bhuaigh duais;

Buaiteoirí an Chomórtais

Bruscar, Gael-choláiste Chill Dara: Príomhdhuais an chomórtais, Trófaí Scléip!

Tuarmhicasóir, Coláiste Muire: Rannóg A, Pop / Rac-Cheoil

Tadhg Maher, Gaelcholáiste Reachrann: Rannóg B, Ceol Aonair.

Ceoltóirí Gaelcholáiste Reachrann, Gaelcholáiste Reachrann: Rannóg C, Grúpaí Ceoil.

Sorcha Ní Mhuircheartaigh, Gaelcholáiste Choilm: Rannóg D, Rince Cruthaitheach (Aonair).

Na Síofraigh, Gaelcholáiste Cheatharlach: Rannóg E, Rince Cruthaitheach (Grúpaí).

Bruscar, Gael-choláiste Chill Dara: Rannóg F, Cur i Láthair ar Stáitse.

Mím Choilm, Gaelcholáiste Choilm: Rannóg G, Ilchinéalach.

 

Buaiteoirí Duaiseanna Speisialta

Cathy Ní Néill, Coláiste Íosagáin: Rannóg B, Ceol Aonair.

Na Seacht bPeacaí Marfacha, Coláiste Feirste: Rannóg F, Cur i Láthair ar Stáitse.

Na Cailíní ag Canadh, Coláiste Chnoic na Labhrás: Rannóg G, Ilchinéalach.

 

Is í GAELSCOILEANNA TEO. eagraíocht chomhordaithe na scoileanna lán-Ghaeilge. Cabhraíonn sí le tuismitheoirí agus le grúpaí áitiúla scoileanna nua a bhunú agus tacaíonn sí leis na scoileanna atá bunaithe cheana féin. Tá 163 bunscoil agus 38 iar-bhunscoil lasmuigh den Ghaeltacht ag cur oideachais lán-Ghaeilge ar fáil faoi láthair.

CRÍOCH.

Tuilleadh Eolais:

Seán Ó hAdhmaill 087 6895612

Craobh Ceannais Scléip! 2007

Aibreán 18, 2007

Dréacht-Chlár Ama

 

Craobh Ceannais Scléip 2007

 

Rannóg A – Pop / Rac-Cheol
10.00r.n.: Réalta Dhaithí (Gaelcholáiste Luimnigh), (Uasmhéid 8 nóiméad)
10.15r.n.: Tuarmhicasóir (Coláiste Muire), (Uasmhéid 8 nóiméad)
10.30r.n.: Punc! (Gaelcholáiste Cheatharlach), (Uasmhéid 8 nóiméad)
10.45r.n.: Aiseolas óna Moltóirí.

 

Rannóg B – Ceol Aonair
11.00r.n.: Loinnir Ní Dhonghaile (Coláiste Feirste), (Uasmhéid 8 nóiméad)
11.10r.n.: Cathy Ní Néill (Coláiste Íosagáin), (Uasmhéid 8 nóiméad)
11.20r.n.: Clíodhna Nic Bhranair (Coláiste Feirste), (Uasmhéid 8 nóiméad)
11.30r.n.: Caoimhe de Bhillis (Gaelcholáiste Chiarraí), (Uasmhéid 8 nóiméad)
11.40r.n.: Tadhg Maher (Gaelcholáiste Reachrann), (Uasmhéid 8 nóiméad)
11.50r.n.: Fiona Ní Chonaill (Cnoc na Labhras), (Uasmhéid 8 nóiméad)
12.00r.n. Aiseolas óna Moltóirí

 

Rannóg C – Grúpaí Ceoil
12.10i.n.: Ceoltóirí Cois Locha (Coláiste Muire), (Uasmhéid 8 nóiméad)
12.20i.n.: Ceoltóirí Feirste (Coláiste Feirste), (Uasmhéid 8 nóiméad)
12.30i.n.: Gaelcholáiste Reachrann (Gaelcholáiste Reachrann), (Uasmhéid 8 nóiméad)
12.40i.n.: Draíocht (Coláiste Chnoic na Labhrás), (Uasmhéid 8 nóiméad)
12.50i.n.: Aiseolas óna Moltóirí, (Uasmhéid 8 nóiméad)

 

Lón 1.00i.n. – 2.00i.n.

 

Rannóg D – Rince Cruthaitheach (Aonair)

1. 2.00i.n.: Caitríona Nic Réamoinn (Gaelcholáiste Chill Dara) (Uasmhéid 8 nóiméad)

2. 2.10i.n.: Sorcha Ní Mhuircheartaigh (Gaelcholáiste Choilm ) (Uasmhéid 8 nóiméad)

3. 2.20i.n.: Aiseolas ó na Moltóirí.

 

Rannóg E – Rince Cruthaitheach (Grúpaí)
2.30i.n.: Rinceoirí Choilm (Gaelcholáiste Choilm) (Uasmhéid 8 nóiméad)
2.40i.n.: Na Síofraigh (Gaelcholáiste Cheatharlach) (Uasmhéid 8 nóiméad)
2.50i.n.: Rinceoirí Thuar Mhic Éadaigh (Coláiste Muire) (Uasmhéid 8 nóiméad)
3.00i.n.: Aiseolas ó na Moltóirí.

 

Rannóg F – Cur i Láthair ar Stáitse
3.15i.n.: Na Seacht bPeacaí Marfacha (Coláiste Feirste), (Uasmhéid 15 nóiméad)
3.30i.n.: Aisteoirí Choilm (Gaelcholáiste Choilm), (Uasmhéid 15 nóiméad)
3.45i.n.: Bruscar (Gaelcholáiste Chill Dara), (Uasmhéid 15 nóiméad)
4.00i.n.: Aiseolas ó na Moltóirí.

 

Rannóg G – Comórtas Ilchinéalach

1. 4.15i.n.: Aoife Ní Chaiside (Coláiste Feirste), (Uasmhéid 15 nóiméad)

2. 4.30i.n.: Mím Choilm (Gaelcholáiste Choilm), (Uasmhéid 15 nóiméad)

3. 4.45i.n.: Na Cailíní ag Canadh (Coláiste Chnoic na Labhrás), (Uasmhéid 15 nóiméad)

4. 5.00i.n.: Aiseolas ó na Moltóirí.

 

5.15i.n.: Bronnadh na dTrófaithe.

Plean Straitéiseach 2007 – 2009

Aibreán 4, 2007

Tháinig deireadh le próiseas comhairliúcháin na heagraíochta mí Eanáir seo caite ar Dréacht Phlean Straitéiseach 2007 – 2009. Is mian linn buíochas a ghabháil le gach éinne a chur aighneacht agus moltaí luachmhara isteach agus beidh an plean athbhreithnithe á fhoilsiú gan ró-mhoill.

Dréacht-Phlean Straitéiseach GAELSCOILEANNA TEO. 2007 – 2009.