Méid an Téacs

Folúntas: Múinteoir Ranga Príomhshrutha i nGaelscoil an Eiscir Riada

Iúil 31, 2015

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 14ú Lúnasa 2015
Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/22682/

Folúntas: Rúnaí Páirtaimseartha i nGaelscoil Donncha Rua, an Clár

Iúil 31, 2015

Duine fuinniúil le sárscilleanna agus taithí rúnaíochta, riaracháin agus cumarsáide, maraon le hardchaighdeán Gaeilge agus scileanna maithe TEC atá de dhith.

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 17ú Lúnasa 2015
Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/22667/

Folúntas: Múinteoir Acmhainne i nGaelscoil Longfoirt

Iúil 31, 2015

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 14ú Lúnasa 2015

Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/22652/

Folúntas: Múinteoir Acmhainne i nGaelscoil Ó Doghair, Luimneach

Iúil 31, 2015

Dáta deiridh le haghaidh iarratas: 14ú Lúnasa 2015

Tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/22649/ 

Sonraí scoile de dhíth le Bratach Náisiúnta a seachadadh ar bhunscoileanna do comóradh 1916

Iúil 30, 2015

Beidh Comhordaitheoir Thionscadal 2016 ó d’Údarás Áitiúil i dteagmháil le Príomhoidí bunscoile idir mí Mheán Fómhair 2015 agus mí an Mhárta 2016. Beidh sé/sí i dteagmháil le hOifig Thionscadal d’Éire 2016 sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus le hÓglaigh na hÉireann chun socrú a dhéanamh maidir leis an mBratach Náisiúnta a bheidh á seachadadh ag Óglaigh na hÉireann chuig scoileanna, mar chuid d’Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain.

Ba mhaith leis an Roinn Oideachais agus Scileanna a chinntiú go bhfuil na scoileanna uile ar an eolas faoi na dátaí le haghaidh na gcuairteanna, agus chun cuidiú le hÓglaigh na hÉireann agus iad ag pleanáil. Iarraimid ort an t-eolas faoi do scoil a sheiceáil, ar POD (Bunacher Sonraí Ar Líne do Bhunscoileanna) agus faoi ‘Aimsigh Scoil’ ar leathanach baile láithreán gréasáin na Roinne, agus a chur in iúl don Roinn láithreach má bhíonn aon athruithe le déanamh ar na nithe seo a leanas:

Uimhir theileafóin na scoile
Teagmháil ríomhphoist
Seoladh agus an láthair i.e. má athlonnaíodh áit na scoile ó mapáladh í an uair dheiridh.

Is féidir leat é seo a dhéanamh trí chliceáil ar ‘contact us’ faoi ‘Finding a School’, nó tríd an nasc: www.education.ie/en/Find-a-School/School-Contact-Form.html.

Folúntas: Coláiste Chomáin, Maigh Eo.

Iúil 29, 2015

Sonraí ar fáil ag: http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/14849/

Folúntas: Meánscoil San Nioclas, An Rinn, Port Láirge

Iúil 29, 2015

Sonraí ar fáil ag: http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/14854/

Folúntas: SN Inis Chléire, Corcaigh

Iúil 29, 2015

Sonraí ar fáil ag: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/22587/

Post Múinteoireachta (Matamaitic) le Bord Oideachais agust Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

Iúil 29, 2015

Fáilteofar roimh iarratais ar an bpost múinteoireachta seo a leanas a d’fhéadfaí a líonadh ar bhonn Páirtaimseartha / Téarma Socraithe / Cuspóir Socraithe don scoilbhliain 2015/2016 i mBord Oideachais agust Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

Matamaitic 18 uair. – Scoil Lán-Ghaeilge

Tuilleadh eolais anseo

Folúntas: Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh, Cill Dara

Iúil 29, 2015

Sonraí ar fáil ag: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/22546/

Next Page »