Méid an Téacs

Folúntas: Gaelscoil na Dúglaise, Corcaigh

Iúil 28, 2015

Sonraí ar fáil ag: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/22533/

Folúntas: Coláiste Pobail, Ráth Chairn, Co na Mí

Iúil 28, 2015

Sonraí ar fáil ag: http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/14820/

Folúntas: Gaelscoil na nDéise, Port Láirge

Iúil 28, 2015

Sonraí ar fáil ag: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/22532/

Folúntas: Gaelcholáiste Chiarraí, Co Chiarraí

Iúil 27, 2015

Sonraí ar fáil: http://educationposts.ie/adverts/second_level/employee/14745/

Folúntas: Naíonra Shliabh Rua, Baile Átha Cliath

Iúil 24, 2015

Stiúrthóir cúnta ag teastáil do Naíonra Shliabh Rua, Baile Uí Ógain, B.Á.C 18

Riachtanais:

– Cumas faoi leith ag obair le leanaí óga

– Scileanna cumarsáide láidre

– Gaeilge líofa (Leibhéal TEG B2 labhartha molta http://www.teg.ie/_fileupload/syllabi/B2_syll.pdf) ní gá an teastas TEG.

– NFQ Leibhéal 5 nó 6 i gCúram Leanaí

– Traenáil gharchabhrach

– Traenáil um chosaint leanaí

Iarratais:

Litir iarratais agus CV le hainmneacha bheirt mholtóra le seoladh faoin Aoine, 07 de Mhí Luanasa 2015, le “Folúntas – Naíonra” scríofa mar theideal ar ríomhphost chuig Lucilita , naionra_sliabh_rua@yahoo.ie

nó Naíonra Shliabh Rua, 102 Machaire na Croimleaca, Baile Breac, co. B.Á.C
Tuilleadh eolais ar fáil ó Lucilita: 086 867 4542

Dáta Deiridh: Dé hAoine, 07 Luanasa, 2015

Folúntas: Gaelscoil Eois, Muineachán

Iúil 24, 2015

Sonraí ar fáil ag: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/22367/

Post i dteagasc na meán á thairiscint ag OÉ, Gaillimh

Iúil 23, 2015

Tá duine á lorg ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh do phost mar Fheidhmeannach Cumarsáide in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Ar na cúraimí a bheas ar an té a cheapfar beidh teagasc ar an mBA sa Chumarsáid agus ar an MA sa Chumarsáid, mar aon le taighde i réimse na cumarsáide. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Ionad an Acadaimh ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe.

Post ar chonradh seasta ocht mí idir Meán Fómhair 2015 agus Aibreán 2016 a bheas ann. Ní mór iarratais a bheith faighte faoi 17.00, Déardaoin, an 30 Iúil. Ní mór cáilíocht iarchéime sna meáin, nó i réimse gaolmhar, a bheith aige nó aici, agus líofacht ard sa Ghaeilge.Is buntáiste é taithí iriseoireachta nó craoltóireachta a bheith aige nó aici.

Tuilleadh eolais: http://www.nuigalway.ie/about-us/jobs/

Sparántachtaí Taighde ar Fáil i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach

Iúil 23, 2015

An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach

Glacfar le h-iarrataisí don bhliain acadúil 2015/2016 ón lá inniu suas go dtí 14 Lúnasa 2015. Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Dr T.J. Ó Ceallaigh, Comhordaitheoir an Chláir, An Roinn Teanga, Litearthachta agus Matoideachais, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach ag tj.oceallaigh@mic.ul.ie.

Taighde

Deiseanna urraíochta ag Comhdháil Oideachais Gaelscoileanna Teo. 2015

Iúil 21, 2015

Reáchtálfar Comhdháil Oideachais Gaelscoileanna Teo. sa Sheraton, Baile Átha Luain ar an 20 Samhain. Freastalaíonn ionadaithe ó scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar fud na tíre ar an ócáid seo agus tá súil againn go mbeidh ionadaithe ó earnáil na luathbhlianta inar dteannta i mbliana chomh maith. Beimid ag súil le níos mó ná 300 chomhaltaí a bheith i láthair, agus don chéad uair i mbliana ba mhór linn deis a thabhairt dóibh siúd a sholáthraíonn seirbhísí agus tacaíochtaí don earnáil urraíocht a dhéanamh ar gnéithe éagsúla den ócáid.

Scaipfear eolas maidir le seastáin ag an gComhdháil Oideachais i mí Meán Fómhair, ní féidir áirithint a dhéanamh ar spás seastáin roimhe sin.

Más suim leat bheith mar urraitheoir i mbliana, déan teagmháil le Clare ar 01 8535193 nó clare@gaelscoileanna.ie. Glacfar le hiarratais ar bhonn tús freastail.

Mála na Comhdhála: Urraithe ag Way2Pay

Crannchur na Comhdhála: €1,000

 • Beidh an t-urraitheoir luaite i gClár na Comhdhála
 • Iarrfar an urraíocht i bhfoirm dearbháin nó duaiseanna ar luach €1,000 san iomlán, le bronnadh ag Dinnéar na Comhdhála
 • Cuirfear spás seastáin saor in aisce ar fáil don urraitheoir
 • Tá an deis urraíochta seo teoranta do bheirt urraitheoirí

Clár na Comhdhála: Urraithe ag First Aid for Youths

Tae agus Caife: €1,000

 • Beidh an t-urraitheoir luaite i gClár na Comhdhála
 • Cuirfear fógraí ar na boird tae agus caife le lógó an urraitheoira orthu
 • Cuirfear spás seastáin saor in aisce ar fáil don urraitheoir
 • Tá an deis urraíochta seo teoranta do bheirt urraitheoirí

Lón na Comhdhála: Urraithe ag School Accounting

Dinnéar na Comhdhála: €2,000

 • Beidh an t-urraitheoir luaite i gClár na Comhdhála
 • Cuirfear lógó an urraitheoira ar an mbiachlár
 • Cuirfear spás seastáin saor in aisce ar fáil don urraitheoir
 • Tá an deis urraíochta seo teoranta d’urraitheoir amháin

Folúntas: Scoil Naisiúnta Mhín an Aoire, Dún na nGall

Iúil 21, 2015

Sonraí ar fáil ag: http://educationposts.ie/adverts/primary_level/employee/22260/

« Previous PageNext Page »