Méid an Téacs

Troscáin Scoile Saor in Aisce!

Meán Fómhair 8, 2009

Tá troscáin scoile ar fáil saor in aisce ó GAELSCOILEANNA TEO. Sciob do dheis mar ní féidir an troscáin a stóráil níos faide. Tá sé le bailiú i mBaile Átha Cliath. Seo thíos an liosta:

  • Taisceadáin
  • Deisceanna
  • Cófraí tarraiceáin do dheisc
  • Tralaí ríomhaireachta
  • Cathaoireacha
  • Seilf leabhar
  • Cófraí
  • Fillteáin
  • Crochadáin chótaí

Má tá spéis agat in aon rud anseo nó chun tuilleadh eolas a fháil, déan teagmháil linn san oifig ar 01-8535195.

Comhsheimineár ar Oideachas Luath-Óige trí Ghaeilge

Meán Fómhair 2, 2009

Beidh Comhsheimineár á reáchtáil ag Gaelscoileanna Teo. le Forbairt Naíonraí Teoranta chun plé a dhéanamh ar an ngaol idir an bunscoil lán-Ghaeilge agus an naíonra lán-Ghaeilge. Reáchtáiltear an seimineár in Óstán Maryborough House, Dúglas, Corcaigh tráthnóna Sathairn, 3 Deireadh Fómhair 2009.

Tá sé mar aidhm ag an seimineár plé a dhéanamh mar chúlra d’fhoilsiú treoirleabhair praiticiúil don dá leibhéal maidir leis an ngaol a láidriú eatarthu leis an earnáil i gcoitinne a neartú. Mar sin beidh rannpháirtíocht ón dá leibhéal an-tábhachtach chuige seo. Tá seo chun tógáil ar an ngaol láidir atá ann cheana féin idir Gaelscoileanna Teo. agus Forbairt Naíonraí Teoranta.

Tugann a leithéid de seimineár deiseanna do stiúrthóirí naíonraí, príomhoidí agus múinteoir naíonáin bunscoileanna agus bainistíocht an dá leibhéil teacht le chéile agus plé a dhéanamh agus foghlaim faoin obair a bhíonn ar siúl ag an dá leibhéal seo. Is minic go mbíonn an bunscoil ag braith ar an naíonra le daltaí a chur ar fáil don bhunscoil agus a mhalairt chomh maith. Ar a bharr sin go minic bíonn an naíonra ar an suíomh céanna leis an mbunscoil rud a chothaíonn gaol nádúrtha idir an dá leibhéal.

Ní bheidh ach €30 an rannpháirtithe ar an seimineár agus cuirfear lón ar fáil díreach roimh an seimineár.

Iarraimid oraibh teacht ar ais chugainn roimh an 18 Meán Fómhair. Má tá aon cheist agat maidir leis an seimineár tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh liom ag nora@gaelscoileanna.ie  nó ag 01-8535195.

Eolas ar Phaindéim (H1N1) 2009 (Fliú na Muc)

Meán Fómhair 1, 2009

Tá an Roinn Oideachais & Eolaíochta ag cur an t-eolas is deireanaí ar Phaindéim (H1N1) 2009 ar fáil go leanúnach. Tá an t-eolas seo ar fáil ó shuíomh gréasáin an Roinn Sláinte & Leanaí ag www.dohc.ie.

Tá bileog faisnéise do scoileanna, coláistí agus lárionaid oideachais faoin bhfliú (H1N1) ullmhaithe ag an ROE agus ar fáil anseo.

Cuireann an FSS (HSE) eolas leanúnach ar fáil ag www.swineflu.ie.

Tá eolas an-cuimsitheach le fáil ag suíomh gréasáin an CPSMA nó féach an doiciméad a d’ullmhaigh siad do phríomhoidí trí chliceáil anseo.