Méid an Téacs

Comhsheimineár ar Oideachas Luath-Óige trí Ghaeilge

Meán Fómhair 2, 2009

Beidh Comhsheimineár á reáchtáil ag Gaelscoileanna Teo. le Forbairt Naíonraí Teoranta chun plé a dhéanamh ar an ngaol idir an bunscoil lán-Ghaeilge agus an naíonra lán-Ghaeilge. Reáchtáiltear an seimineár in Óstán Maryborough House, Dúglas, Corcaigh tráthnóna Sathairn, 3 Deireadh Fómhair 2009.

Tá sé mar aidhm ag an seimineár plé a dhéanamh mar chúlra d’fhoilsiú treoirleabhair praiticiúil don dá leibhéal maidir leis an ngaol a láidriú eatarthu leis an earnáil i gcoitinne a neartú. Mar sin beidh rannpháirtíocht ón dá leibhéal an-tábhachtach chuige seo. Tá seo chun tógáil ar an ngaol láidir atá ann cheana féin idir Gaelscoileanna Teo. agus Forbairt Naíonraí Teoranta.

Tugann a leithéid de seimineár deiseanna do stiúrthóirí naíonraí, príomhoidí agus múinteoir naíonáin bunscoileanna agus bainistíocht an dá leibhéil teacht le chéile agus plé a dhéanamh agus foghlaim faoin obair a bhíonn ar siúl ag an dá leibhéal seo. Is minic go mbíonn an bunscoil ag braith ar an naíonra le daltaí a chur ar fáil don bhunscoil agus a mhalairt chomh maith. Ar a bharr sin go minic bíonn an naíonra ar an suíomh céanna leis an mbunscoil rud a chothaíonn gaol nádúrtha idir an dá leibhéal.

Ní bheidh ach €30 an rannpháirtithe ar an seimineár agus cuirfear lón ar fáil díreach roimh an seimineár.

Iarraimid oraibh teacht ar ais chugainn roimh an 18 Meán Fómhair. Má tá aon cheist agat maidir leis an seimineár tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh liom ag nora@gaelscoileanna.ie  nó ag 01-8535195.