Méid an Téacs

‘Factchecker’ forced to change verdict on Catholic schools

Márta 31, 2017

TheJournal.ie has been forced to change the verdict of its FactCheck on the enrolment policies of Catholic schools following a challenge from the Iona Institute.

Iona’s Maria Steen appeared on RTÉ’s Claire Byrne Live a few weeks ago to debate the admissions policy of denominational schools. Ms Steen said that with regard to certain measures, Catholic schools were more diverse than multi-denominational schools, citing ESRI research about the proportion of pupils from lone-parent families, less affluent households and from the Traveller community.

This was challenged on the programme by Paul Rowe of Educate Together as “palpably not true” and “absurd”.

Initial verdict

The Journal’s ‘FactCheck’ then investigated Ms Steen’s claim and its initial verdict was that what she said was ‘mostly false’. This was strongly challenged by the Iona Institute which presented The Journal with the research to back up her claim and FactCheck has now changed its verdict to ‘mostly true’.

The report ‘School Sector Variation Among Primary Schools in Ireland’ was published in 2012, based on data gathered in 2007 and 2008, it was written by the ESRI and funded by Educate Together.

The research compared the religious, socioeconomic, Travelling community, and other backgrounds of pupils at three primary school types: Catholic; multi-denominational (mostly Educate Together); and minority faith schools (Church of Ireland, Jewish and Muslim).

It showed that Catholic school pupils had a greater tendency to be from less affluent and lower socio-economic backgrounds, and there was greater socio-economic diversity among pupils at Catholic primary schools.

It also showed that a higher percentage of Catholic school students came from a lone-parent family than students from other types of schools (18% as opposed to 15% and 9%).

http://irishcatholic.ie/article/%E2%80%98factchecker%E2%80%99-forced-change-verdict-catholic-schools

Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas

Márta 31, 2017

Tá comhdháil ar chúrsaí gaeloideachais á reáchtáil ag an Ionad taighde ar an Oideachas Lán-Ghaeilge i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste ar an Chéadaoin 3 Bealtaine 2017. Is é treorú na foghlama sa Ghaeloideachas téama na comhdhála. Is tríd an taighde reatha agus an taithí ghairmiúil a léirítear seo. Tá sé mar aidhm againn eiseamláirí de thaighde reatha agus den dea-chleachtas ranga a scaipeadh go forleathan agus le suíomh a chur ar fáil do thaighdeoirí, do chleachtóirí agus do pháirtithe leasmhara mar phobal foghlama. Déanfar rogha páipéar ón Chomhdháil a fhoilsiú i Taighde agus Teagasc 7. Meastar go mbeidh suim ag cleachtóirí, ceannairí, taighdeoirí agus lucht pleanála sa chomhdháil. Deis a bheas ann ag múinteoirí agus ag ceannairí foghlama gréasúnú agus eolas a chur ar chleachtas a chéile fríd Oid-ócáid (TeachMeet) agus ag daoine a bhfuil taighde déanta acu ar cheisteanna a bhaineas le teagasc agus foghlaim san earnáil a bhfionnachtana a chur i láthair. Níl aon chostas ar chor ar bith i gceist ach caithfidh gach toscaire clárú don chomhdháil trí Eventbrite . Tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh idirlín an choláiste www.smucb.ac.uk

Coláiste Pádraig Leamhchán curadh na hÉireann i gComórtas Tráth na gCeist Feachtas

Márta 30, 2017

Dianchomórtas don dara háit ach í buaite ag Pobalscoil Chorca Dhuibhne sa deireadh

Is iad scoláirí Choláiste Pádraig Leamhcháin as Baile Átha Cliath buaiteoirí náisiúnta ar Chraobh Comórtas Náisiúnta Tráth na gCeist Feachtas. Thug na scoláirí an svae leo ag ócáid mhór spórtúil in Óstán an Ashling, BÁC Dé Máirt an 28 Márta. Ach is don dara háit a bhí an dianchomórtas le trí choláiste, Meánscoil Gharman, Pobalscoil Chorca Dhuibhne agus Meánscoil Loch Garmán i ngleic lena chéile. D’éirigh le Pobalscoil Chorca Dhuibhne an dara áit a bhaint dóibh féin.

Le sé mhí anuas, ghlac 1,000 dalta ó 250 meánscoil agus gaelcholáistí ar fud na tíre páirt i gcraobhacha réigiúnacha an chomórtais.  Bhí 25 scoil san iomaíocht sa bhabhta craoibhe in Óstán Ashling i mBaile Átha Cliath.  Bronnadh duaischiste €1,000 inniu.   Bronnadh €600 ar an fhoireann, Alex Mac Piarais, Ashmed Kalee, Mark Ó Dálaigh agus Mícheál Ó Conghail ó Choláiste Pádraig Leamhchán agus €400 ar an fhoireann Mollie Ní Loibhéad, Eoghan Ó Muircheartaigh, Oisín Ó Dubhagáin augs Luke Mac Diarmad a tháinig sa dara háit

Ag caint dí, tar éis an Tráth na gCeist, dúirt Bainisteoir Feachtas, Loretta Ní Churraighín:

“Tá muid iontach sásta leis an rath a bhí ar an chomórtas i mbliana. Is léiriú é ar an éileamh atá ann dá leithéid i measc déagóirí óga ar spéis leo an Ghaeilge. Tá muid buíoch as an tacaíocht a fuair muid ó scoileanna i mbliana. Thaisteal scoileanna ó Phórt Láirge, Chiarraí, Cill Dara, Baile Átha Cliath Cill Chainnigh agus Dún nan Gall don chraobhchomórtas inniu. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscoileanna  a rinne urraíocht ar an chomórtas.”

Dúirt Pádraigín Nic Ghearailt, Cathaoirleach Feachtas:An

 “Tá comórtas Tráth na gCeist Feachtas mar chuid lárnach d’obair na heagraíochta ó bunaíodh muid in 1980. Is í aidhm Feachtas deiseanna a thabhairt do dhaoine óga a gcuid Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, ag ócáidí thaitneamacha, spraoiúla.  Déanaim comhghairdeas leis na buaiteoirí inniu agus leis na foirne uilig a bhí linn i mbliana.”

SEAIMPÍNÍ Fhoireann Choláiste Phádraig, Leamhchán

Sa phictiúr tá: Dáire Ó Broin agus Gordon Duffy, Loretta Ní Churraighín , Bainisteoir Feachtas , Calvin Davis agus Abhiram Ajith

Sa phictiúr tá: Dáire Ó Broin agus Gordon Duffy, Loretta Ní Churraighín , Bainisteoir Feachtas , Calvin Davis agus Abhiram Ajith

 

Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Co Chiarraí, a bhain an dára háit sa chomórtas. Ó chlé: Luke Mac Diarmada, Oisín Ó Dubhagáin, Mollie Ní Loibhéad agus Eoghan Ó Muircheartaigh

Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Co Chiarraí, a bhain an dára háit sa chomórtas. Ó chlé: Luke Mac Diarmada, Oisín Ó Dubhagáin, Mollie Ní Loibhéad agus Eoghan Ó Muircheartaigh

Teanga Tí – Gaeilge sa mBaile

Márta 29, 2017

iStock-491904826b

Beidh deontais €600 ar fáil uaidh Glór na nGael le teaghlaigh a spreagadh le Gaeilge a chur chun cinn sa mbaile. Is féidir le tuismeitheoirí le páiste acu sna naíonáin mhóra i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta leas a bhaint as an scéim. Tréimhse trí bliana a bheidh i gceist leis an scéim agus is gá do phríomhoidí gaelscoileanna agus scoileanna gaeltachta iarratas a dhéanamh. Tá Gaeloideachas ag tacú leis an scéim atá faoi lán-seol ón fichiú lá de Mhárta.

Deir Glór na nGael go bhfreastalóidh an scéim ar “riachtanais teanga teaghlaigh dhifriúla” agus go mbeidh ról lárnach ag na Gaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta féin leis.

Mar aon leis an €600 don scoil thar an iomlán, beidh dearbhán €140 ar fáil do theaglaigh atá nasctha leis an scéim le tús a chur leis na hiarrachtaí timpeallacht Ghaeilge a chruthú sa mbaile.

De réir rialacha an scéim, is gá go gcuirfidh scoil ar mhian leo páirt a ghlacadh ann €300 ar fáil, le go mbeidh €900 sa chíste ar mhaithe le himeachtaí Gaeilge a chur ar bhun dóibh siúd  a bheidh páirteach sa scéim.

 

Primary school shake-up to focus on ‘play-led’ learning

Márta 29, 2017

Children would not study traditional subjects until aged 10, under new proposals

Children at primary schools would not study traditional subjects until as late as 10 years of age, under proposals being considered by policymakers.

Instead, there would be a much greater emphasis on creative play during the early years of primary school, and broader areas of learning in later years.

The reforms are based loosely on some of the features of top-performing education systems in countries such as Finland, as well as new research on how children learn.

The proposals, drafted by the National Council for Curriculum and Assessment (NCCA), represent some of the biggest proposed changes to teaching and learning at primary level in more than two decades.

They also seek to give teachers more flexibility and autonomy over the amount of time dedicated to key areas of learning.

Educators, policymakers and parents discussed the proposals at a conference in Dublin Castle on Tuesday as part of a consultation phase which continues until the end of April.

The existing curriculum was drawn up almost 20 years ago when fewer junior infants came from a preschool background. Today, 95 per cent of children starting school have come from a preschool.

A key proposal involves extending the preschool curriculum – Aistear – into the early years of the primary school curriculum. This could ease the transition for children entering primary school and form the basis for a child-led play approach to learning.

Proposed changes over the structure of the school day could see a minimum of 60 per cent of the school day set aside for teaching the core curriculum, such as English, Irish and maths.

The remainder of the school day would be designated as “flexible time” for roll call, assembly, breaks, discretionary curriculum time and the patron’s programme.

This would allow schools to spend additional time on the part of the curriculum which they feel best meets the needs of students. Controversially, it would result in religion being dropped from the core curriculum.

Another potential change involves a move away from traditional subjects in the early and middle phase of primary school, with a greater focus on themes or “curriculum areas”.

This is influenced by the fact that children are faced with studying 11 subjects when they enter primary schools, which some experts feel is too structured and may impede learning.

Exciting opportunity

In a keynote address to the conference, Fergus Finlay, head of the children’s charity Barnardos, said the new proposals represented an exciting opportunity to meet the full range of children’s needs at a younger age.

But he warned that its successful implementation will depend on ensuring it is backed up by resources and reform.

“Will every setting operate to the standard implied in the new curriculum? We know they won’t without resources. We know they won’t without some degree of standardisation. We know they won’t without structural change,” he said.

Concluding the conference, Minister for Education Richard Bruton said the proposals came at a crucial time for the education sector given rapid changes in society and the workplace.

He said the focus on improving the transition between preschool and primary schools was particularly important.

“The primary curriculum has been a real strength of our system over many years,” he said.

“We are now, hopefully, building on that strength, giving people more of the flexibility and capacity to be innovative with their use of that curriculum in their own setting.”

The NCCA is keen to emphasise that the proposals are intended to begin a discussion about the redevelopment of the primary curriculum.

A report on the outcome of consultations and a more detailed overview of a redeveloped primary curriculum is likely later this year, which will be the focus of further consultation in late 2017 and into 2018.

http://www.irishtimes.com/news/education/primary-school-shake-up-to-focus-on-play-led-learning-1.3028193

Grúpa fócais do naíonraí

Márta 28, 2017

An bhfuil tacaíocht uait le feabhas a chur ar do chuid Gaeilge? Nach mbeadh sé go hiontach dá mbeadh rud cosúil le www.irishforparents.ie ar fáil do dhaoine ag obair sa naíonra?

Tá acmhainn nua á fhorbairt ag Gaeloideachas do naíonraí, agus tá grúpa fócais á eagrú againn le treoir a thabhairt dúinn maidir leis. Ba mhaith linn eolas a fháil maidir leis na riachtanais teanga atá ag foireann an naíonra, agus moltaí maidir leis na hacmhainní gur féidir a fhorbairt le tacú leo. Ní rang Gaeilge a bheidh i gceist leis an seisiún seo, ach plé maidir le hacmhainní.

Beidh an seisiún i mBéarla agus Gaeilge, agus ba mhór linn plé ach go háirithe le daoine nach bhfuil muiníneach as a gcuid Gaeilge.

Beidh an seisiún ar siúl ar an 10.05.17 ó 16.00-17.00 in oifigí Gaeloideachas i Marino, BÁC. Cuirfear tae, caife agus scónaí ar fáil, agus le clárú ní gá ach teagmháil a dhéanamh le Clare ar 01 8535193 nó clare@gaelscoileanna.ie roimh an 5 Bealtaine. Le do thoil, scaip an eolas i measc foireann an naíonra agus cabhraigh linn áis den scoth a fhorbairt.

#TrasnaNadTonnta

Márta 28, 2017

download

Tá an ICUF ag obair go dian ar fheachtas domhanda Twitter, darb ainm ‘Trasna na dTonnta’, a chur chun cinn an tseachtain seo!

Is ócáid í #TrasnaNadTonnta a chruthaíonn cibear-Ghaeltacht ar líne ón lá inniu, Dé Luain, an 27 Márta, go dtí Dé hAoine, an 31 Márta 2017.

Le linn na seachtaine seo tá muid ag iarraidh go mbeadh an oiread sin daoine agus is féidir (glantosaitheoirí san áireamh), ar fud an domhain, ag tvuíteáil as Gaeilge is ag úsáid an haischlib #TrasnaNadTonnta chomh minic agus is féidir.

Tá muid dóchasach go bhfeicfidh muid borradh de dhaoine thar farraige ag tvuíteáil as Gaeilge lenár haischlib le linn na seachtaine seo chun teanga na Gaeilge a cheiliúradh.

Is deis í seo do chách thar sáile bheith mar chuid den chomhrá!

Chun cabhrú linn is féidir:
• Trasna na dTonnta a leanúint is a chur chun cinn ar Twitter
• Tvuíteáil faoi do thaithí phearsanta féin leis an nGaeilge agus tú thar sáile, leis an haischlib #TrasnaNadTonnta.
• Ríomhphost a chur ar aghaidh chuig na cairde atá agat a mbeadh suim acu tacú leis an togra.
• Stádas a chur suas ar Facebook ag míniú go mbeidh Trasna na dTonnta ar siúl an tseachtain seo leis an nasc seo ann www.trasnanadtonnta.ie
• Do chairde a chur ar an eolas go mbeidh comórtas grianghraif ar Twitter don tseachtain – agus gheobhaidh an té leis an bpictiúr is fearr (a chuireann clib ar @Trasna17 agus an haischlib #TrasnaNadTonnta leis an tvuít) dearbhán €75 ó Ghlór na nGael!
• An fhoirm seo a chur chuig Gaeilgeoirí a bhfuil aithne agat orthu thar farraige ag iarr orthu síniú suas mar Ambasadóir Feachtais.

Mar chabhair tá cúpla tvuít samplach againn ar ár suíomh!

Gabhann muid buíochas ó chroí leat roimh ré as do chuid tacaíochta.

Iompar Scoile 2017/18

Márta 28, 2017

Tá córas iarratais ar iompar scoile ar line Bus Éireann don scoilbhliain 2017/18 ar oscailt anois.

Is é an 28ú Aibreán 2017 an data dúnta le haghaidh iarratas ar iompar scoile.

Is féidir foirmeacha iarratais a fháil ar líne ag www.buseireann.ie.

Freagraítear ceisteanna coitianta maidir leis an scéim ar shuíomh na Roinne Oideachais & Scileanna: www.education.ie.

Comórtas Peile na Gaeltachta

Márta 27, 2017

Image result for clg tuar mhic éadaigh

Tá urraíocht á lorg ag CLG Tuar Mhic Éadaigh agus iad ag dul i mbun Comórtas Peile na Gaeltachta a óstach idir an dara lá is an cúigiú lá de mhí Mheitheamh, 2017. Beidh cluichí ceannais na hÉireann na mban agus na fír á imirt ós comhair na mílte cuairteoirí mar aon le lucht féachana teilifíse de chuid TG4. D’éirigh leis an gclub ceartaí óstach a ghnóthú i ndá mhíle is a trí déag agus is iad TG4 agus Raidió na Gaeltachta phríomh urraitheoirí na hócáid. Go dtí seo, tá €300,000 baillaithe ar mhaithe leis na háiseanna atá ar fáil a uasdátú. Tá tuilleadh sonraí ar fáil tríd an nasc https://tuarmhiceadaigh.gaa.ie/comortas-peile-na-gaeltachta-2017/. 

Caifé Cultúr

Márta 27, 2017

An bhfuil spéis agat i gcúrsaí cultúir agus ealaíon? An bhfuil tú lonnaithe i mBaile Átha Cliath? Más ea, bí linn ag an gcéad Caifé Cultúir sa chathair, 12:30pm Déardaoin 30 Márta, Café Joly sa Leabharlann Náisiúnta, Sr. Chill Dara, le do thuairimí agus do chuid smaointí faoi chúrsaí chultúir a roinnt! Deis cainte agus craic…ócáid neamhfhoirmiúla, taitneamhach!

Caifé

Do you have an interest in Culture and Art? Do you live in Dublin? If so, join us for the first Caifé Chultúr event at 12.30pm on Thursday March 30th, in the Joly Café at the National Library to share your thoughts and ideas on culture! This will be an informal, very enjoyable event!

 

 

 

Next Page »