Méid an Téacs

Iompar Scoile 2017/18

Márta 28, 2017

Tá córas iarratais ar iompar scoile ar line Bus Éireann don scoilbhliain 2017/18 ar oscailt anois.

Is é an 28ú Aibreán 2017 an data dúnta le haghaidh iarratas ar iompar scoile.

Is féidir foirmeacha iarratais a fháil ar líne ag www.buseireann.ie.

Freagraítear ceisteanna coitianta maidir leis an scéim ar shuíomh na Roinne Oideachais & Scileanna: www.education.ie.