Méid an Téacs

Ceardlann ar Mhúineadh na hEolaíochta trí Ghaeilge

Meán Fómhair 28, 2017

Beidh ceardlann ar mhúineadh na heolaíochta (Eolaíocht, Ceimic, Bitheolaíocht agus Fisic) trí mheán na Gaeilge ar siúl ar an Satharn beag seo 30ú Meán Fómhair i Saotharlann Eureka, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

Gach eolas agus clár anseo

Is féidir clárú don cheardlann trí shuíomh an PDST anseo 

Dúcheisteanna Mata

Meán Fómhair 25, 2017

Tugann Dúcheisteanna Mata réimse straitéisí do dhaltaí a chabhróidh leo fadhbanna a réiteach agus iad i ngrúpaí. Bíonn daltaí ag obair ina gcomharghrúpaí de cheathrar chun na fadhbanna iomadúla a chuirtear os a gcomhair sa leabhar a phlé agus féachaint lena réiteach Ar fáil: www.otb.ie

 

RDS Primary Science Fair

Meán Fómhair 22, 2017

Gach bliain bíonn fáilte roimh iarratais agus tionscadail STEM ag an “RDS Primary Science Fair” agus gach bliain bíonn Gaelscoileanna ina measc.

Spreagann an ‘Fair’ scileanna eolaíochta agus matamaitice sna páistí ar mhodh spraoíúil agus cruthaitheach.

Teastaíonn ón RDS iarracht mór a dhéanamh i 2018 chun fáilte breise a chuir roimh Gaelscoileanna san ionad i Luimneach i Eanair 2018.

RDS Primary Science Fair A5

 

Cuirfear Gaelscoileanna i dteannta chéile ar an lá céanna, chomh fada agus is féidir, agus beidh breithimh le Gaeilge ar fáil chun a gcuid tionscadal a mheas.

Más mian le do rang tionscadal STEM a chuir san áireamh, caithfidh múinteoirí a n-iarratas a dhéanamh faoi spriocdháta an 4 Deireadh Fómhair.

Tá gach eolas le fáil ar www.rds.ie/primarysciencefair nó ar an bhfón 01 2407990.

Folúntas do Mhúinteoir Gaeilge laithreach

Meán Fómhair 21, 2017

Capture

 

Clúdach ar saoire maithreachais

22 uair in aghaidh na seachtaine

Seol CV, moltaí agus uimhir clárúchán na Comhairle Mhúinteoireachta go admin@maryfieldcollege.ie

Cuir faoi chúram an Leasphríomhoide é.

 

Faigh níos mó eolais faoin scoil anseo.

Glandore Road, Droim Chonrach, Baile Átha Cliath 9, Éire

Cláraigh anois le freastal ar an dTionól Forbartha!

Meán Fómhair 20, 2017

cláraigh 2

 

Ráta Mochóirí: Tapaigh an Deis! Ráta Speisialta Mochóirí ar fáil anois go 22 Meán Fómhair!

 • €60 (Scoileanna le ballraíocht) (Aibreán – Meán Fómhair 2017)
 • €85 (Scoileanna gan bhallraíocht/Ionadaithe ó institiúidí agus eagraíochtaí eile)

Gnáth-tháille:

 • €75 an duine (Scoileanna le ballraíocht)
 • €100 (Scoileanna gan bhallraíocht/Ionadaithe ó institiúidí agus eagraíochtaí eile)
 • triúir ón scoil chéanna ag freastal = ceathrú duine saor in aisce

Lascaine do Mhic Léinn:

 • Mic léinn lánaimseartha: €50 an duine

Tá lón, sólaistí agus mórbhéile an tionóil san áireamh sna táillí thuas.

Comhrá ’17: 9 – 16 Deireadh Fómhair

Meán Fómhair 15, 2017

Chuir Conradh na Gaeilge tús leis an gcuriarracht Ghaeilge den chéad uair le Comhrá 247 sa bhliain 2013, áit ar baineadh 168 uair a’ chloig cainte gan stad amach i mí Dheireadh Fómhair 2013, agus sháraigh curiarracht Comhrá ’14 é sin le 169 uair a’ chloig cainte. Rinneadh iarracht 170 uair a shroicheadh i 2015, ach níor éiríodh leis go dtí 2016, nuair a d’éirigh le grúpaí pobail ar chúig mhór-roinn na cruinne 170 uair a’chloig cainte as Gaeilge a chur díobh i gcomhar le Conradh na Gaeilge.

Bhí grúpaí ón Eoraip, ón Áis, ó Mheiriceá Thuaidh, ó Mheiriceá Theas, agus ón Astráil ag caint ‘s ag comhrá lena chéile ar-líne mar chuid den churiarracht #Comhrá16 arna eagrú ag an gConradh, áit go raibh an comhrá Gaeilge gan stad á shruthú beo ar www.snag.ie ar feadh na seachtaine.

Póstaeir Comhrá 17 leath lch

Bíonn idir ghrúpaí Gaeilge agus Gaeltachta, chumainn Ghaelacha tríú leibhéal, scoileanna, chlubanna CLG, chiorcail chomhrá Is Leor Beirt, stáisiúin raidió, institiúidí oideachais, craobhacha Chonradh na Gaeilge, agus go leor grúpaí pobail eile ar fud na cruinne ag déanamh a gcuid cainte ar son na curiarrachta seo. Úsáidtear Google Hangouts le comhrá leanúnach a cruthú, gur féidir úsáid ar ríomhaire nó fón, agus is iontach an deis í buaileadh le daoine le Gaeilge fud fad an domhain!

Táimid ag súil leis an gcuriarracht a shárú arís eile i mbliana le Comhrá ’17 a bhéas ar siúl ón 9 – 16 Deireadh Fomhair. Cuirimid fáilte roimh gach grúpa, duine aonar nó scoil páirt a ghlacadh. Is féidir clárú don iarracht i mbliana leis an bhfoirm ar anseo.

Brostaigí – líonann an t-amchlár go han-sciopaidh!

 

Scéim na gCúntóirí Teanga

Meán Fómhair 15, 2017

Fáiltíonn Gaeloideachas roimh fhógra an Aire Stáit Gaeltachta Joe Mc Hugh go bhfuil athbhreithniú le déanamh ar Scéim na gCúntóirí Teanga go gairid agus roimh an deontas atá fógraithe as an scéim a reachtáil don scoilbhliain seo.

Dúirt Uachtarán Feidhmeach Gaeloideachas, Anna Ní Chartúir, ‘Tá díoma agus míshástacht ar scoileanna nach raibh cúntóirí teanga ag obair sna scoileanna ag tús na scoilbhliana nuair is mó atá gá ag gasúir le tacaíocht agus iad díreach tosaithe ar scoil, cuid acu ar bheagán nó gan aon Ghaeilge. Tá iontas ar scoileanna nár tharla sé seo agus an Polasaí Oideachais Gaeltachta fógraithe ón bhFómhar seo caite. Ba é seo ceann de na príomhéilimh a bhí ag scoileanna na Gaeltachta le linn plé ar an bPolasaí Oideachais Gaeltachta. Beidh éilimh breise ar scéim na gCúntóirí Teanga i mbliana mar go bhfuil scoileanna na Gaeltachta gnóthach leis an bPolasaí Oideachais Gaeltachta a chur i bhfeidhm agus tá súil ag Gaeloideachas nach mbeidh aon scoil fágtha ar lár ó thaobh tacaíochta de.”

Tá súil ag Gaeloideachas go gcuirfear an t-abhreithniú i gcrích gan mhoill.

Folúntas – Naíonra Cholmcille, Co. Átha Cliath

Meán Fómhair 15, 2017

Capture
UAIREANTA: 20 uair in aghaidh na seachtaine
TUARASTAL: breis ar mheánlíon na ráta san uair
DÁTA TOSAITHE: 9 Deireadh Fómhair 2017

AG TEASTÁIL :

 • Cáilíocht Fetac ag Leibhéal 5 nó 6 in Oideachas Luathbhlianta/Cúram Leanaí
 • Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne
 • Caighdeán maith Gaeilge labhartha agus scríofa
 • Garchabhair
 • Tuiscint ar Aistear, Síolta agus ar Churraclaim Luathfhoghlama

MÁ TÁ SUIM AGAT SA PHOST :

 • Litir iarratais
 • CV
 • liosta moltóirí
 • teastais oiriúnach  chuig:

naionracholmcille@gmail.com roimh Aoine 29 Meán Fomhair @5pm

Fleadh agus Aonach Fhine Gall 15 – 17 Meán Fómhair, Sord

Meán Fómhair 12, 2017

Beidh Fleadh agus Aonach Fhine Gall ar siúl den chéad uair riamh idir an 15 agus an 17 Meán Fómhair i Sord, Co. Átha Cliath, mar chuid den Chlár Éire Ildánach atá ar bun ag Comhairle Contae Fhine Gall don bhliain 2017. Ceiliúrfar traidisiúin láidir an cheoil i bpobal Fhine Gall le linn na hócáide agus beidh sí dírithe ar sheisiúin teagaisc, rannpháirtíocht agus léiriú. Cuirfidh roinnt de na daoine is mó le rá i gceol traidisiúnta na hÉireann ceardlanna, ceolchoirmeacha agus cainteanna saor in aisce i láthair thar an deireadh seachtaine. Beidh Caisleán Shoird ag croílár na hócáide agus is ann sin a bheidh ceolchoirm an-speisialta ina bhfaighfear léirithe ó Mike McGoldrick, John Doyle agus John McCusker agus A Stór Mo Chroí.

Is é Comórtas Buscála an príomhrud a bheidh ar siúl i Sord Dé Sathairn an 16 Meán Fómhair. Beidh an tSráid Mhór dúnta don trácht lena linn. Bronnfar duais €500 ar na buaiteoirí sa Gig Rig. Beidh siadsan ar an ardán roimh léiriú Dervish, príomhaoi na hócáide, freisin.

Chomh maith leis seo, beidh ceardlann ar siúl san Atrium, i Halla an Chontae Dé Sathairn ar 12 meán lae le John Spillane ina a mbeidh sé ag múineadh amhráin thraidisiúnta  “Songs We Learned in School” do pháistí, a leithéid de Bháidín Fheilimí, Trasna na dTonnta, Bean Pháidín , Amhrán na bhFiann agus I’ll Tell Me Ma. Íoslódáil na hamhráin agus a gcuid liricí anseo. Is imeacht dátheangach é seo agus beidh deis ag na páistí canadh iad féin agus is beidh go leor spraoi ag baint leis.  Beidh sé seo oiriúnach do pháistí bunscoile agus is dócha daoine fásta atá fós mar pháistí ina gcroí !!

Ar thailte meánaoiseacha Chaisleán Shoird, óstálfar clár ceardlann, ceadal agus cainteanna in “Ollphuball Ionad Ealaíon Séamus Ennis”. Ag an am céanna, beidh aonach beoga bia, di agus ceardaíochta ar siúl agus beidh rogha leathan ionstraimí ceoil le fáil sa Séipéal galánta athchóirithe. Eagrófar Rian Seisiún ar fud an bhaile chomh maith. Cuirfidh ceoltóirí ó gach cuid den tír léirithe ar fáil lena linn, lena n-áireofar Alan Doherty, Karan Casey, Tola Custy, Muireann Nic Amhlaoibh agus Donogh Hennessy. Beidh léirithe saor in aisce ó Ulaid, John Spillane, Lumiere, Liam O’Connor agus Seán McKeon agus cuid mhór daoine eile ar siúl sa Gig Rig freisin.

Tar le chéile le do chairde uile ón bhFleadh chun éisteacht le cúpla amhrán agus ceol breá thar dheireadh seachtaine Chluiche Ceannais Peile na hÉireann.

Ticéid / Cead Isteach

Is ócáid saor in aisce í seo agus tá fáilte roimh chách.

Conas an Láthair a Shroicheadh

Is féidir teacht go Sord le gluaisteán ar Bhóthar M1/N1 (Baile Átha Cliath-Béal Feirste). Fág an bóthar ag acomhal 3 agus lean na comharthaí bóthair go Sord.

Busanna: Mearbhus Shoird, 41, 41b, 41c, 33, 102

www.dublinbus.ie

Páirceáil

Beidh páirceáil ar fáil sa charrchlós ag Bóthar Bhaile na Mara agus in Ionad Siopadóireachta Lár Shoird/Pavillions

Inrochtaineacht

Déan teagmháil linn go díreach ag events@fingal.ie má tá aon riachtanais shonracha rochtana agat ba mhaith leat a phlé linn.

DL Flyer_Irish

Comórtas Beo 2017

Meán Fómhair 11, 2017

Beidh Comórtas Beo 2017 á reáchtáil ar an 1 Samhain ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne. Is comórtas amhráin Gaeilge é seo do dhaoine óga idir 11 agus 18 mbliana d’aois agus rachaidh na buaiteoirí ar aghaidh chuig babhta ceannais an chomórtais CEOL le bheith ar an albam CEOL 2018 i gcomhpháirtíocht le RTÉ 2fm, Raidió Rí-Rá & Conradh na Gaeilge.
Tá gach eolas ag an nasc thíos: http://www.forasnagaeilge.ie/beo/

Next Page »