Méid an Téacs

Folúntas – Naíonra Cholmcille, Co. Átha Cliath

Meán Fómhair 15, 2017

Capture
UAIREANTA: 20 uair in aghaidh na seachtaine
TUARASTAL: breis ar mheánlíon na ráta san uair
DÁTA TOSAITHE: 9 Deireadh Fómhair 2017

AG TEASTÁIL :

  • Cáilíocht Fetac ag Leibhéal 5 nó 6 in Oideachas Luathbhlianta/Cúram Leanaí
  • Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí
  • Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne
  • Caighdeán maith Gaeilge labhartha agus scríofa
  • Garchabhair
  • Tuiscint ar Aistear, Síolta agus ar Churraclaim Luathfhoghlama

MÁ TÁ SUIM AGAT SA PHOST :

  • Litir iarratais
  • CV
  • liosta moltóirí
  • teastais oiriúnach  chuig:

naionracholmcille@gmail.com roimh Aoine 29 Meán Fomhair @5pm