Méid an Téacs

O’Dowd turns down Castlederg Irish language satellite unit

Lúnasa 29, 2014

Education Minister, John O’Dowd, has turned down a development proposal to expand Gaelscoil Uí Dhochartaigh, Strabane.

The Western Education and Library Board, on behalf of the Board of Governors of Gaelscoil Uí Dhochartaigh, published a development proposal seeking to expand the school through the establishment of an ‘off-site unit’ in Castlederg.

This unit was to be a conversion of the existing, independent Irish-medium provision in Castlederg, Gaelscoil na Deirge.

The Minister said: “I take my statutory duties in relation to Irish-medium education very seriously and I recognise that both Gaelscoil Uí Dhochartaigh and Gaelscoil na Deirge deliver good quality education through the medium of Irish to children in the Strabane and Castlederg areas respectively.

“I am also, however, duty bound to consider carefully all the information pertinent to any proposal to establish new provision on a case-by-case basis.

“While my Department has a statutory duty to encourage and facilitate the development of Irish-medium education, it would not be prudent for me to approve this proposal to expand Gaelscoil Uí Dhochartaigh. The proposal as put forward is not financially viable and approval would potentially see the school fall into a deficit position which in turn may threaten the viability of the host school.

“Furthermore, a new-build project for Gaelscoil Uí Dhochartaigh, close to its existing Strabane site, is currently progressing in planning. The new-build project does not factor in the costs or implications associated with establishing an extension of the school in Castlederg and would inevitably need to be reassessed should the new unit be approved.

“I would also highlight the many practical issues that would arise from establishing and running what would effectively be a split-site school with locations some 13 miles apart. There is a risk, for example, that pupils at the Castlederg location would experience a lack of peer socialisation with their counterparts on the Strabane site.

“Taking all of these factors into account, I am not satisfied that the establishment of the proposed ‘off-site unit’ at Castlederg is viable or in the best educational interests of the children.”

The Minister went on to say: “By turning down this proposal, I would emphasise that I am not suggesting that there is no demand for Irish-medium education in the Castlederg area.

“Further work is required to provide a robust solution to meet this demand that is educationally strong and viable, financially sound and works to the benefit of local children.

“I am therefore tasking Comhairle na Gaelscolaíochta, the Western Education and Library Board and the Council for Catholic Maintained Schools to explore options for Irish-medium provision in the area. I will give due consideration to any new development proposals that may arise.

“I firmly believe that this approach will best serve the longer term interests children and parents in Strabane and Castlederg who wish to learn through the medium of Irish.”

Londonderry Sentinel

Folúntas: Gaelscoil Inis Córthaidh

Lúnasa 29, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Aip nua Ghaelcholáiste na Mara

Lúnasa 29, 2014

Tá aip nua iSchool ag Gaelcholáiste na Mara, is féidir úsáid a bhaint as le teacht ar nuacht agus fógraí maidir leis an scoil, chomh maith le teagmháil díreach a dhéanamh leo. Tá sé saor in aisce agus tá níos mó eolas le fáil air anseo.

Folúntas: Gaelscoil Chluain Dolcáin

Lúnasa 29, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Fáiltíonn Gaelcholáiste an Phiarsaigh roimh a chéad daltaí!

Lúnasa 29, 2014

Osclaíodh doirse Ghaelcholaiste an Phiarsaigh den chéad uair ar an Máirt, 26 Lúnasa 2014. Tá an Gaelcholáiste nua seo lonnaithe sa Mhainistir ar bhóthar na Gráinsí i Ráth Fearnáin.

“Faigheann foighid faoiseamh” a deirtear agus bhí pobal an Ghaelcholáiste thar a bheith foighneach ach ar bís ag fanacht ar an lá stairiúil seo,”arsa Joe Mac Suibhne, príomhoide na scoile.

“Tá creidiúint mhór ag dul do Choiste bunaithe na scoile, do phátrún na scoile, An Foras Pátrúnachta, don Roinn Oideachais agus Scileanna, don fhoireann deartha agus go háirithe don tógálaí Seán Ó Dúill, CTS Construction as an obair iontach athchóirithe atá déanta ar an bhfoirgneamh.”

Ba lá álainn an Mháirt inar chuir an príomhoide agus roinnt de na múinteoirí, An Múinteoir Fionnuala, An Múinteoir Pádraig agus An Múinteoir Rachel fáilte roimh na chéad scoláirí agus a dtuismitheoirí agus a ngaolta.

Ba chúis mhór bhróid a bhí in oscailt na scoile do Chathaoirleach an Bhoird, Lorcán Mac Gabhann agus do chomhaltaí eile an Bhoird a bhí i láthair ar an lá.

Labhair an príomhoide faoi thábhacht na hócáide agus faoin mbealach a bhfuil na scoláirí agus go deimhin pobal iomlán na scoile ar an tairseach idir aimsir atá caite agus an tréimhse lonrach gheal atá le teacht.

“Ainmníodh ionad/ halla fáilte na scoile mar ‘An Tairseach’ le meabhrú do phobal na scoile de shíor go bhfuil tábhacht leis an tairseach, go bhfuil neart le foghlaim ón stair ach go gcaithfear bogadh ar aghaidh sa todhchaí freisin.Beidh na háiseanna is nua-aimseartha den scoth in úsáid sa scoil chaomhnaithe seo,” arsa Mac Suibhne.

Bhí an méid seo le rá ag Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta: “Tá ceangal láidir leis an nGaeilge agus le hoideachas lán-Ghaeilge sa cheantar seo, le hIarsmalann an Phiarsaigh díreach suas an bóthar, áit ar rith Pádráig Mac Piarais Coláiste Éanna idir 1910 agus 1916.Tá an áthas orainn ar fad an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach a chur chun cinn tríd an scoil seo do na glúine amach romhainn.”

www.foras.ie

Leabhair nua ó Coiscéim

Lúnasa 28, 2014

An bhFaca Éinne Agaibh Roy Keane?

Gearrscéal do foghlaimeoirí agus déagóirí. Is saothar úr, neamhghnách, spreagúil é seo do dhaoine óga. Tá scéal ann a choinneoidh aird an léitheora óig ón gcéad chaibidil go dtí an chaibidil dheiridh. Má tá dúil millteanach agat sa sacar beidh dúil agat sa leabhar seo. Ficsean do aoisghrúpa 13-55. Sonraí anseo.

I bhFad ó Bhaile

Má shíl tú a mhór de ‘An bhFaca Éinne agaibh Roy Keane’, féach cad a d’imigh dár laoch ó shin . . . Seo an dara leabhair sa sraith ag leanacht ón leabhair roimhe faoi Roy Keane. Scéal oiriúnach do dhéagóirí agus foghlaimeoirí Gaeilge.Gearrscéal do foghlaimeoirí agus déagóirí. Is saothar úr, neamhghnách, spreagúil é seo do dhaoine óga. Tá scéal ann a choinneoidh aird an léitheora óig ón gcéad chaibidil go dtí an chaibidil dheiridh. Má tá dúil millteanach agat sa sacar beidh dúil agat sa leabhar seo. Sonraí anseo.

Céad lá scoile i nGaelcholáiste an Phiarsaigh!

Lúnasa 28, 2014

Ba mhór le Gaelscoileanna Teo. comhghairdeas ó chroí a dhéanamh le daltaí, foireann agus coiste bunaithe Gaelcholáiste an Phiarsaigh, a d’oscail don chéad uair inniu. Guímis gach rath agus sonas ar phobal uile na scoile.

Tabhair cuairt ar shuíomh idirlín na scoile, www.gaelcholaiste.com, le haghaidh tuilleadh eolais. Tá níos mó grianghraf ón gcéad lá scoile le feiceáil ar Facebook.

Folúntas: Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Lúnasa 28, 2014

Beidh Gaelcholáiste an Phiarsaigh ag earcú rúnaí gan mhoill. Beidh líofacht agus cruinneas i labhairt agus scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla ina bhunriachtanas don phost seo chomh maith le scileanna riaracháin. Bheadh buntáiste ag an té a bhfuil taithí aige/aici ar an gcineál oibre seo i scoil(eanna) eile.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Gaelcholáiste an Phiarsaigh.

Seol litir iarratais maraon le CV chuig: priomhoide@gaelcholaiste.com ar/roimh an Aoine an 5 Meán Fómhair, 2014 ag 4.00i.n.

Folúntas: Coláiste Chineál Eoghain

Lúnasa 28, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Folúntas: Gaelcholáiste Phort Lairge

Lúnasa 28, 2014

Sonraí ar www.educationposts.ie.

Next Page »