Méid an Téacs

Folúntas: Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Lúnasa 28, 2014

Beidh Gaelcholáiste an Phiarsaigh ag earcú rúnaí gan mhoill. Beidh líofacht agus cruinneas i labhairt agus scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla ina bhunriachtanas don phost seo chomh maith le scileanna riaracháin. Bheadh buntáiste ag an té a bhfuil taithí aige/aici ar an gcineál oibre seo i scoil(eanna) eile.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Gaelcholáiste an Phiarsaigh.

Seol litir iarratais maraon le CV chuig: priomhoide@gaelcholaiste.com ar/roimh an Aoine an 5 Meán Fómhair, 2014 ag 4.00i.n.