Méid an Téacs

Folúntas: Riarthóir Oifige leis an bhForas Pátrúnachta

Aibreán 29, 2016

Tá folúntas faoi láthair leis an bhForas Pátrúnachta. Is clár oibre ilghnéitheach a bhíonn ag an bhForas agus tá ár bhfoireann ag méadú. Is deis iontach atá ann tionchar dearfach a imirt ar an 15,000 dalta a fhreastalaíonn ar ár scoileanna i dtimpeallacht oibre atá tacúil agus taitneamhach. Más duine cumasach, spreagtha tú atá paiseanta faoin ngaeloideachas, bí i dteagmháil linn.

Tá iarratais á lorg ag An Foras Pátrúnachta ó dhaoine atá cáilithe do phost mar Riarthóir Oifige. Conradh trí bliana atá á thairiscint. Beidh an duine a cheapfar freagrach don Ard-Rúnaí. Oibreoidh an Riarthóir in éineacht leis an Ard-Rúnaí agus leis an mBainisteoir Riaracháin agus Tacaíochta chun seirbhísí a sholáthar do Bhoird Bainistíochta agus do Scoileanna an Fhorais. Beidh taisteal chuig Scoileanna an Fhorais chomh maith le cruinnithe san oíche i gceist.

Is féidir gach eolas maidir leis an bpost a léamh anseo

SIANSA GAEL LINN – CRAOBHCHOMÓRTAS 2016 AR TG4 !

Aibreán 29, 2016

Craolfar clár speisialta faoi Chraobhchomórtas Siansa Gael Linn 2016 ar TG4, Dé Domhnaigh seo chugainn, 1 Bealtaine, 5.25p.m.  Ghlac 8 ngrúpa thraidisiúnta ó cheann ceann na tíre páirt sa cheolchoirm iontach seo sa Cheoláras Náisiúnta ar 17 Aibreán, 2016.   Bhí os cionn míle duine i láthair don ócáid.  Beidh ceol agus amhránaíocht den scoth le cloisteáil – ná caill é !

https://www.youtube.com/watch?v=QFi7ZvTLiIU&feature=youtu.be

Lean sinn ar Twitter #Siansa nó ar Facebook Siansa Gael Linn !

(English) Sárscoil Drámaíochta Fíbín

Aibreán 28, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Láithreán ardán foilsiúchán idirlíona nua ag iClassCMS

Aibreán 28, 2016

Logo

Tá láithreán ardán foilsiúchán idirlíona agus soghluaiste nua díreach seolta do scoileanna amháin ag iClassCMS. Is suíomh gréasáin iomlán agus réiteach soghluaiste é atá ar fáil do scoileanna. Freastalíonn sé ar riachtanaisí múinteoirí, mic léinn agus tuismitheoirí.

Tá sé comhdhéanta de 6 modúil; Gréasáin nua-aimseartha agus sofhreagrach don scoil, blag/ iris scoile , modúl foilsiúchán do mac léinn, modúl bainistiú imeachtaí agus íocaíocht, app teachtaireachtaí do thuismitheoirí agus ar deireadh thiar comhéadan bainistíochta simplí. Tá iClassCMS tar éıs láithreán idirlíona nua a seoladh do Gaelcholáiste na Mara san Inbhear Mór, i gCill Mhantáin agus tar éis dul tríd an próiseas logánaithe tá siad ag iarraidh a bheith ag obair le Gaelscoileanna eile.

Tá an fianaise thíos ó Ghaelcholáiste na Mara agus tá tuilleadh eolas ar fáil ar www.iclasscms.com , info@iclasscms.com agus 01 691 8833”

Testimonial:

‘We were delighted with the final product and very impressed with the range of functions for teachers, students and parents. We also look forward to the ongoing iClassCMS platform developments over the coming year. We would highly recommend iClassCMS to any school looking for a bespoke and professional website’

~ Máire Mhic Mhuiris (Príomhoide)

 

Scéim Iasachta Trealaimh do Naíonraí

Aibreán 27, 2016

Tá áthas ar Gaelscoileanna Teo. scéim tacaíochta nua do naíonraí a fhógairt. Cuirfidh an scéim seo trealamh forbartha/oideachasúil agus leabhair ar ardchaighdeán ar fáil ar bhonn iasachta do naíonraí. Tá sé mar aidhm acu bheith ina n-áiseanna luachmhara foghlama agus forbartha sa seomra naíonra agus go spreagfar na páistí bheith ag caint as Gaeilge. Tá réimse leathan trealaimh againn agus is féidir é a úsáid mar bhonn taca le téamaí Aistear a phlé. Is féidir iarratas a dhéanamh ar líne, agus rogha a dhéanamh maidir le Bosca Spéise, Cistin nó Siopa.

Tá gach eolas maidir leis an Scéim ar fáil anseo: Scéim Iasachta Trealaimh

(English) The Gaeltacht must be broken and remade to save Irish

Aibreán 27, 2016

We\\\’re sorry, but at the moment this page is only available in Béarla Meiriceánach

Seoladh leabhar “Beartas Úr na nGael” faoi thodhchaí na teanga

Aibreán 27, 2016

Beartas

FÍSEÁN: Scannán ‘LEGO’ a insíonn scéal 1916 i nGaeilge curtha ar fáil

Aibreán 27, 2016

http://tuairisc.ie/fisean-scannan-lego-a-insionn-sceal-1916-i-ngaeilge-curtha-ar-fail/

Folúntas: Naíonra Céimeanna Beaga, Inis

Aibreán 25, 2016

Stiúrthóir Naíonra ag teastáil ó Naíonra Céimeanna Beaga, Inis:
Ón 26ú lá Lúnasa 2016 ar aghaidh.
Cáilíochtaí: ‘B.Ed’ nó céim 8 i gcúram leanaí
& oideachas na luathbhlianta.
Líofacht sa Ghaeilge riachtanach.
Litir iarratais, C.V. agus litreacha molta chuig:
naionragmc@gmail.com

Fógra

Folúntas: An Naíonra, Kidorama, Teach Sagard

Aibreán 25, 2016

Sainchuntas Poist:
Tá Kidorama, ag lorg duine le Gaeilge le dul i mbun oibre sa Naíonra agus i seomraí eile inár naíolann gnóthach.

Cáilíochtaí inmholta:
• FETAC leibhéal 6 ar a laghad, bheadh na leibhéil níos airde mar bhuntáiste
• Ar a laghad dhá bhliain de thaithí i naíolann.
• Líofacht sa Ghaeilge, sa scríobh agus sa chaint (leibhéal B1 TEG mar bhuntáiste, nó sásta tabhairt faoi chúrsa traenála chun é a bhaint amach.)
• Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
• Oiliúnt gharchabhrach agus Láimhsiú Sábháilte mar bhuntáiste

Seol CV agus litir clúdaigh tapaigh chuig info@kidorma le hiarratas a dhéanamh ar an bpost

N.B. Caithfidh go mbeadh Gaeilge ag an iarrthóir.

Suíomh: Kidorama, Teach Sagard, Baile Átha Cliath
Pá: Le plé san agallamh
Téarmaí: Buan / Lán-aimseartha

Glaoigh ar Evelyn ar 01-4013040 le tuilleadh eolais a fháil

Next Page »