Méid an Téacs

Folúntas: An Naíonra, Kidorama, Teach Sagard

Aibreán 25, 2016

Sainchuntas Poist:
Tá Kidorama, ag lorg duine le Gaeilge le dul i mbun oibre sa Naíonra agus i seomraí eile inár naíolann gnóthach.

Cáilíochtaí inmholta:
• FETAC leibhéal 6 ar a laghad, bheadh na leibhéil níos airde mar bhuntáiste
• Ar a laghad dhá bhliain de thaithí i naíolann.
• Líofacht sa Ghaeilge, sa scríobh agus sa chaint (leibhéal B1 TEG mar bhuntáiste, nó sásta tabhairt faoi chúrsa traenála chun é a bhaint amach.)
• Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
• Oiliúnt gharchabhrach agus Láimhsiú Sábháilte mar bhuntáiste

Seol CV agus litir clúdaigh tapaigh chuig info@kidorma le hiarratas a dhéanamh ar an bpost

N.B. Caithfidh go mbeadh Gaeilge ag an iarrthóir.

Suíomh: Kidorama, Teach Sagard, Baile Átha Cliath
Pá: Le plé san agallamh
Téarmaí: Buan / Lán-aimseartha

Glaoigh ar Evelyn ar 01-4013040 le tuilleadh eolais a fháil