Méid an Téacs

Gaelscoil ag teagasc i dteach tabhairne

Samhain 30, 2012

Rinne oifigeach sa Roinn Oideachais cur sios ar Gaelscoil Bharra i gCabrach, Baile Átha Cliath mar an ‘scoil a thit idir na scoilteanna’ trath agus é ag gabhail leithscéil mar gheall ar iarratas ón scoil ar fhoirgneamh a bheith caillte ar feadh cúig bliana.

Ach anois tá an scoil – deich seomra réamhdhéanta i dtoghcheantair an iarThaoisigh, Bertie Ahern – i bhfíor droch-chaoi agus imní ar an bpríomhoide ansin faoi shábháilteacht a leanaí.

Cúpla seachtain ó shin, baineadh an díon de sheomra Rang 6 agus anois tá na daltaí sin i mbun ranga i dtigh tabhairne trasna an bhóthair ón scoil.

“Is cinnte go bhfuil sé scannalach sa bhliain 2012 go mbeadh daltaí ag dul ar scoil i dtigh tabhairne – ach níl an dara rogha againn,” a dúirt Seán Ó Donnghaile le Gaelscéal.

I mí Mhárta na bliana seo, d’fhogair an tAire Oideachais, Ruairi Quinn, go mbeadh foirgneamh nua ag an scoil faoi Mheán Fhómhair 2015 , toradh faoi dheireadh ar an stocaireacht a thosaigh le ceist Dála ó Tony Gregory in 1999.

An bhuairt atá ar Sheán Ó Donnghaile anois nach seasfaidh na seomraí réamhdhéanta go dtí 2015.

Is maith an rud é nach bhfuil sé ag baisteach. An radharc ó dheasca i seomra Ranga 6 i nGaelscoil Bharra tar éis gur thit an díon den fhoirgneamh réamhdhéanta le déanaí.

Is maith an rud é nach bhfuil sé ag baisteach. An radharc ó dheasca i seomra Ranga 6 i nGaelscoil Bharra tar éis gur thit an díon den fhoirgneamh réamhdhéanta le déanaí.

“Scéal fada é feachtas Ghaelscoil Bharra d’fhoirgneamh nua – chasamar le triúr Thaoiseach agus chaill an Roinn Oideachais comhad iarratais na scoile ar feadh cúig bliana,” a dúirt sé.

“Anois tá na seomraí réamhdhéanta seo i bhfíor-drochstaid agus tá imní orainn i bhfirinne go mbeidh siad scriosta agus, mar bharr air sin, tá imní orainn go bhfuil siad dainséarach dár bpáistí.”

Tá an tUasal Ó Donnghaile ag súil go gcuirfear breis luais faoin bpróiséas chun foirgneamh nua a fháil dá scoil.  Tá clár ag an Roinn Oideachais chun tógáil scoileanna a bhrostú.

Faoin gclár seo tugann an Roinn conradh do chonraitheoir amháin chun sé nó seacht gcinn de scoileanna a thogáil chomh fada agus go dtógtar iad laistigh de sprioc-am ar leith.  Má sháraíonn an conraitheoir an sprioc ama sin, gearrtar fíneálacha substaintiúla air.

“Deirtear linn go bhfuil an scoil ag déanamh dul chun cinn sa phróiseas agus go bhfuilimid ag Céim 3 nó 4 agus go mbeidh an scoil nua againn don scoilbhliain 2015/16, ach ní fheicim aon chúis nach mbeadh sé réidh níos luaithe ná sin, abair in Eanáir 2014.”

Tá 220 dalta ag freastal ar Ghaelscoil Bharra agus tá daréag múinteoirí ag múineadh ann.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin scoil ag http://gaelscoilbharra.net/stair.htm

Concubhar Ó Liatháin, Gaelscéal.

28 Samhain, 2012

An Taibhdhearc Saturday Shows for families

Samhain 30, 2012

Starting this weekend, An Taibhdhearc will host a season of monthly ‘Saturday Shows’ for children and families, starting with Branar Téatar do Pháistí’s An Seanfhear Beag.

An Seanfhear Beag takes place this Saturday at 11am and 1pm. It is based on The Story of the Little Old Man by Swedish author Barbro Lindgren, and adapted and translated by Marc MacLochlainn, artistic director of Branar Téatar do Pháistí.

An Seanfhear Beag is about the friendship between a lonely old man and a dog no one wanted, told through puppets and live music. The puppets were created by Suse Reibisch and the music was composed by Morgan Cooke. The show was created with the support of The Arts Council. Bjarne Sandborg of Denmark’s Teatre Refleksion was artistic adviser on the project.

The show has already enjoyed critical acclaim. Irish Theatre Magazine said: “This is magic of a high order…It is breathtakingly serene.”

An Seanfhear Beag is suitable for ages six to 10. Tickets are €5 from An Taibhdhearc on 091 – 562024. See www.branar.ie

www.advertiser.ie/galway
Foilsithe ar 29 Samhain 2012

Smaoineamh ar Ghaelscoil i gceantar Dílseachta

Samhain 30, 2012

Tá grúpa pobail ag smaoineamh ar naíscoil nó bunscoil lánGhaeilge a oscailt i gceantar Dílseachta in oirthear Bhéal Feirste amach anseo.

“Níl a fhios againn cén uair a tharlóidh sé ach tá muid ag caint faoi faoi láthair,” arsa Linda Ervine, Oifigeach Gaeilge le Misean Bhéal Feirste Thoir ar Bhóthar Bhaile Nua na hArda.

Tá an grúpa i mbun cainte leis an Roinn Oideachais maidir le maoiniú le haghaidh grúpa tuismitheoirí agus leanaí faoi láthair agus tá sé mar aidhm acu naíscoil a fhorbairt as amach anseo.

“Ba mhaith linn go mbeadh na páistí mar chuid den obair atá ar bun againn. Tá muid ag smaoineamh ar ghrúpa tar éis na scoile do thuismitheoirí agus páistí ina mbeadh na páistí ag foghlaim amhrán agus eile i nGaeilge.

”Má éiríonn leis, d’fhéadfaí Gaelscoil a oscailt chomh maith. Moladh amháin atá acu ná go mbeadh sé roinnte idir an pobal Dílseachta agus an pobal Náisiúnach sa Trá Ghearr.“Tá muid lánsásta glacadh le smaointe nua,” arsa Ervine.  “Tá sé ag brath ar éileamh agus caithfidh an t-éileamh a theacht ón bpobal.”

“Níl muid ach ag tosú amach anseo, ach is mar sin a thosaigh an Chultúrlann in Iarthar Bhéal Feirste agus b’fhéidir gur amhlaidh a bheidh sé anseo.”

Deir sí go bhfuil freagraí éagsúla faighte ar ais aici ó Aontachtóirí ó thosaigh sí ag léiriú spéise sa Ghaeilge.

“Bhí mé ag caint le déanaí le Gavin Robinson, Méara Bhéal Feirste, agus labhair sé Gaeilge liom.  Labhair mé le Peter Robinson le déanaí chomh maith ach bhí sé naimhdeach. Dúirt sé gur dearnadh polaitiú ar an teanga. Dúirt mé leis gurb é sin an fáth gur cheart do pháirtithe ar nós an DUP suim a léiriú ann chun deireadh a chur leis sin.”

“Tá díomá orm faoin bhfreagra a fuair mé ó scoileanna agus ó eaglais sa cheantar. Bhí siad báúil iad féin ach bhí eagla an domhain orthu faoin dearcadh a bheadh ag tuismitheoirí agus ag pobal na n-eaglaisí i leith na teanga.”

Dar léi, tá imní ar roinnt daoine go mbeidh Aontachtóirí níos báúla do dhearcadh polaitiúil Uile-Éireannach má fhoghlaimíonn siad Gaeilge, ach go léiríonn daoine ar nós Ian Malcolm agus Ian Adamson gur féidir le Gaeilgeoirí a bheith ina nAontachtóirí láidre.

“Tá roinnt daoine i mo chlann féin nach bhfuil róthógtha leis chomh maith.Ach é sin ráite ar fad, is é an freagra is coitianta atá faighte agam ná go bhfuil spéis ag daoine ann agus go síleann siad gur cuid dá n-oidhreacht a séanadh orthu atá ann.”

Is í Linda Ervine bean chéile Brian Ervine, deartháir an dílseora David Ervine.  Chuir sí suim sa teanga agus í ag glacadh páirte i ngrúpa trasphobail le daoine ón Trá Ghearr.

“Cuireadh cúrsa Gaeilge sé seachtainí ar fáil dúinn.  Rud a bhí spéisiúil ná nár chuir na daoine ón Trá Ghearr spéis sa chúrsa, bhí níos mó suime acu sa Bhainis Ríoga a bhí ar siúl.”

Treisíodh an spéis a bhí aici sa teanga nuair a fuair sí amach anuraidh go raibh Gaeilge ag a seantuismitheoirí de réir Dhaonáirimh 1911. Tá sí fostaithe ag an Misean le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge. Thosaigh cúrsa Gaeilge saor in aisce san ionad Dé Céadaoin seo caite agus bhí 20 duine i láthair.  Tá 55 duine in iomlán ag freastal ar ranganna Gaeilge san ionad.Dar léi, níl an naimhdeas glan atá ag polaiteoirí Aontachtacha i leith na Gaeilge ionadaíoch ar an spéis atá i measc an phobail.

www.gaelsceal.ie
Foilsithe ar 28 Samhain 2012

Ísliú Stádais An Chomhairle Um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Samhain 29, 2012

Alltacht ar Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo. agus GAELSCOILEANNA TEO. ar ísliú stádais An Chomhairle Um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Aithníonn boird stiúrtha Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo. agus Gaelscoileanna Teo. gur reáchtáil  an dá eagraíocht comhchomhdháil den scoth, dar teidil ‘Féinmheastóireacht, Forbairt, Feabhas’ in Óstán an Ardilaun i nGaillimh Dé hAoine seo caite. D’fhreastail níos mó ná 300 duine ar an gcomhdháil, an líon is mó daoine  a d’fhreastail ar chomhdháil Gaeloideachais go dtí seo. Cuireadh scoth na gceardlanna ar fáil do na rannpháirtithe mar aon le heolas cuimsitheach ar a gcuid áiseanna teagaisc Gaeilge ó na comhlachtaí a raibh seastáin acu aige.

Baineadh siar as a raibh i láthair, agus, as na scoileanna go léir, nuair a d’fhógair Ard -Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna, Seán Ó Foghlú, go mbeidh An Chomhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta á comhtháthú leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe (CNCM). Tá alltacht ar an dá eagraíocht go bhfuil an Roinn ag pleanáil seo agus is cinnte go mbainfidh an cinneadh seo go mór ó éifeacht COGG bheith ag feidhmiú mar aonán neamhspleách agus mar eagraíocht a bheidh ag feidhmiú go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Ag labhairt di thar cheann Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo. dúirt Treasa Ní Mhainín, Príomhfheidhmeannach na heagraíochta, “gur léir nach bhfuil an Roinn Oideachais agus Scileanna ag feidhmiú de réir na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge tríd an ísliú stádais seo a chur i bhfeidhm. Luaitear sa Straitéis go gcuirfear an fhoireann chuí agus na hacmhainní cuí ar fáil don Chomhairle lena dualgas a chomhlíonadh ach is léir nach bhfuil an Roinn ag comhlíonadh a dualgais maidir leis an straitéis sa chás seo.” Luaitear  freisin sa Straitéis  ‘beidh príomhról ag COGG i bhfeidhmiú na Straitéise san earnáil Oideachais’. Cén chaoi ar féidir le COGG príomhról a bheith aici más ag laghdú a cuid cumhachtaí atá an Roinn Oideachais?

Dúshláin mór do na scoileanna a bheidh ann nuair nach mbeidh siad in ann a gcuid oibre go léir le COGG a dhéanamh trí mheán na Gaeilge, rud a bheadh do-dhéanta agus iad slogtha ag an CNCM, áit nach bhfuil Gaeilge ar a dtoil ag gach éinne a oibríonn ann. Léiríonn seo fiú nach aon sábháil airgid a bheidh ann mar go mbeidh ar COGG fós a riarachán iomlán féin a dhéanamh.

“Is na scoileanna a bheidh thíos leis sa deireadh nuair a bhfuil an baol ann go laghdófar stádas COGG níos mó thar na blianta atá romhainn agus mar sin nach mbeidh an soláthar céanna acmhainní ar fáil do scoileanna atá ag múineadh trí mheán na Gaeilge. Cé go bhfuil feabhas tagtha ar líon na n-acmhainní i nGaeilge do na scoileanna seo tá géarghá i gcónaí cur leis agus de réir mar a athraíonn curaclaim beidh gá le hacmhainní eile arís”, arsa Máirín Ní Chéileachair, Uachtarán Gaelscoileanna Teo.

Beidh an dá eagraíocht ag troid go láidir in aghaidh an chinneadh seo ar son na scoileanna atá ag múineadh trí mheán na Gaeilge. Ar ceann de na moltaí láidre maidir le COGG atá sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge luaitear go ndéanfar ‘beart láithreach le dlús a chur le forbairt an ionaid acmhainní oideachais Gaeilge i mBaile Bhúirne i gCo. Chorcaí’. Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna ag déanamh a mhalairt de tacaíocht a thabhairt do COGG agus ní féidir seasamh le sin.

Críoch

Tuilleadh Eolais:

Nóra Ní Loingsigh (Gaelscoileanna Teo.) ag 087-6737560 /  Máirín Ní Chéileachair ag 087-2861655

Treasa Ní Mhainín (Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo.) ag 087-6777140.

Nóta don eagarthóir
Is í GAELSCOILEANNA TEO. eagraíocht chomhordaitheach na scoileanna lán-Ghaeilge.  Cabhraíonn sí le tuismitheoirí agus le grúpaí áitiúla scoileanna nua a bhunú agus tacaíonn sí leis na scoileanna atá bunaithe cheana féin.

Is í Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo. an t-aon eagraíocht oideachais Gaeltachta atá ag feidhmiú ar an mbonn náisiúnta, a chuireann tacaíochta agus comhairle ar fáil, mar aon le stocaireacht a dhéanamh ar son na scoileanna Gaeltachta ag an mbunleibhéal agus iar-bhunleibhéal.

Bliain na Gaeilge seolta

Samhain 29, 2012

Scaoileadh 120 balún san aer san Fhaiche Mhór Dé Domhnaigh seo caite ag Spraoi sa Phobal agus Bliain na Gaeilge 2013 á seoladh agus 120 bliain d’athbheochan na Gaeilge á cheiliúradh.

Cuireadh tús le hathbheochan na Gaeilge in 1893 le bunú Chonradh na Gaeilge, agus tá sé mar aidhm ag Bliain na Gaeilge na mílte deis úsáide Gaeilge a chur ar fáil don 2 mhilliún duine a deir go bhfuil an teanga acu sa lá atá inniu ann. Bhí seoltaí ar Bhliain na Gaeilge ar bun i nDoire, i Maigh Eo; i gContae an Chláir, i mBéal Feirste agus in ionad siopadóireachta na Faiche Móire, Gaillimh.

Dúirt Baba Ní Fhlatharta, Oifigeach Forbartha le Conradh na Gaeilge, “Tá sí mar aidhm ag Bliain na Gaeilge an pobal a ghríosú agus a chumasú chun an Ghaeilge a úsáid.

Táimid ag iarraidh ar gach duine úsáid a bhaint as an nGaeilge lena gcuid cairde, gaolta, comhghleacaithe agus eile i 2013, páirt a ghlacadh sna comórtais a bheidh á reáchtáil do Bhliain na Gaeilge, agus páirt a ghlacadh sna himeachtaí éagsúla a luaitear ar www.gaeilge2013.ie.”

Tá breis agus 50 eagraíocht teanga agus chultúir ó cheann ceann na tíre ag glacadh páirte sa togra teanga tábhachtach seo agus is féidir teacht ar a thuilleadh eolais maidir leis an togra ar www.gaeilge2013.ie, www.facebook.com/gaeilge2013 nó ar Twitter @gaeilge2013.

www.advertiser.ie/galway

Foilsithe ar 29 Samhain 2012

Bord nua an Údaráis

Samhain 29, 2012

Tá Dairíona Nic an Iomaire, Príomhoide Ghaelscoil Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach ainmnithe ar Bhord nua Údarás na Gaeltachta, Bord a d’fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Dinny McGinley T.D., an tseachtain seo caite.

Is í Anna Ní Ghallchóir, Stiúrthóir ar Ionad na dTeangacha in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, atá ceaptha ina Cathaoirleach ar an mbord mar aon lena comhaltaí seo leanas: Seán Ó Cuireán bainisteoir ar ionad saorálaí Dhún na nGall; Dairíona Nic an Iomaire, Príomhoide Ghaelscoil Mhic Amhlaigh; Eunan Mac Cuinneagáin, Bainisteoir Réigiúnach ón gCarraig i gContae Dhún na nGall; Fiachra Ó Céilleachair ón Rinn i gContae Phort Láirge; Mícheál Ó Scanaill, fear gnó ó Bhaile Bhúirne i gContae Chorcaí agus Pádraig Ó hAinifín, fear gnó ón Daingean, Co. Chiarraí.

Ceapadh ceathrar comhalta ar ainmniúcháin Comhairlí Contae a bhfuil ceantair Ghaeltachta ina ndlínse. Ina measc tá Cathal Seoighe, Comhairle Contae na Mí; Ian Mac Aindriú, Comhairle Contae Mhaigh Eo; Séamus Chosaí Mac Gearailt, Comhairle Contae Chiarraí agus Seosamh Ó Laoi, Comhairle Contae na Gaillimhe. Níor ainmníodh comhalta Chomhairle Contae Dhún na nGall go fóill toisc go bhfuil próiseas fiosrúcháin ar siúl faoin ainmniúchán sin.

www.advertiser.ie/galway

Foilsithe ar 29 Samhain 2012

Principals warn over crisis in funding

Samhain 29, 2012

Schools may be forced to close because of funding cuts, primary school principals have warned.

An end to funding for dayto- day maintenance was going to put pressure on budgets, meaning some were having difficulties paying for heating, insurance and essential repairs, says the Irish Primary Principals’ Network.

“Schools are going to run out of money. Some will be refused an overdraft from the bank. They won’t be able to pay the ESB bill or the oil and they will have to close the school,” said Kieran Healy, a principal at St Colmcille’s primary school in Templemore.

The Department of Education confirmed it was unlikely the minor capital works grant would be given to schools in the coming years.

‘Minuscule’

An emergency grant was available for unforeseen probl ems which might stop a school from opening, said the department. But this funding was “minuscule”, said Enda McGorman, spokesman for the network and principal at Mary Mother of Hope national school, Clonee.

“On top of this … 46 per cent of schools are already operating on a deficit before the dropping of this funding means it will plunge schools into dire straits,” he added.

Primary schools were already under pressure because of cuts to their capitation grants, which funds the running of schools, said Mr McGorman. Increased costs, such as water charges, meant even less money. Fewer parents were able to pay the voluntary contribution and asking parents to fundraise was also becoming more problematic.

“We don’t have any other sources of funding. They have … drained away and we have no control over costs,” said Mr McGorman.

www.irishtimes.com

Foilsithe ar 29 Samhain 2012

Comhdháil Oideachais 2012 – Go raibh míle maith agaibh!

Samhain 28, 2012

A chairde dhil,

Ba mhór le foirne agus boird GAELSCOILEANNA TEO. agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo. buíochas ó chroí a ghabháil le gach éinne a bhí i láthair linn ag Comhdháil Oideachais 2012 i nGaillimh ar an 23 Samhain. Bhí freastal iontach ar an ócáid agus tá súil againn gur bhain na rannpháirtithe taitneamh agus tairbhe as. Cuirfear ábhar na gceardlann ar fáil go luath ar www.gaelscoileanna.ie agus ba mhór linn dá bhféadfaí an t-eolas seo a scaipeadh ach go háirithe ar foireann na scoile más rud é nach raibh deis acu bheith i láthair i mbliana. Tá tuarascáil bhliantúil GAELSCOILEANNA TEO. ar fáil le híoslódáil ón suíomh chomh maith.

Dóibh siúd a bhí linn, ba mhór linn bhur dtuairimí a chloisteáil ina leith. Ní thógfaidh sé níos mó ná 3 nóiméad an suirbhé a chomhlánú, agus beidh an t-aiseolas ina chabhair ollmhór dúinn agus muid ag ullmhú do chomhdháil na bliana seo chugainn. Tá an suirbhé ar fáil anseo: http://www.surveymonkey.com/s/comhdhail2012 agus tá fáilte romhat an nasc a scaipeadh ar foireann eile na scoile más rud é go rabhadar ann.

Tá súil againn gur thug an Comhdháil spreagadh agus misneach do gach éinne a bhí rannpháirteach ann, is cinnte gur thug sí muinín dúinne inár gcuid oibre ar son na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Le buíochas agus dea-mhéin,
Foirne agus boird GAELSCOILEANNA TEO. agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo.

Parents being asked to help fund schools in cash crisis

Samhain 28, 2012

HALF of primary schools spent more last year than they received in income, with parents being pressed to help with funding.
Another one in five (22pc) barely broke even in the academic year to August, according to research for the Catholic Primary Schools Management Association (CPSMA). And the financial pressure is worsening after Education Minister Ruairi Quinn said the minor works grant for schools won’t be paid this year.

One school has been forced to text parents to tell them to put extra layers of clothing on their children for warmth, as they struggle to cope with funding cutbacks.

The principal of Our Lady of the Wayside national school in Bluebell, Dublin, told how children sometimes wear coats in the classroom as they have “no money” to pay for their struggling heating system to be serviced.

Anne McCluskey, who is in her sixth year as principal at the school deemed disadvantaged by the State, said the problems paying for the minor repair works at her 120-pupil school were being mirrored around the country.

Ms McCluskey said the school simply did not have the money to pay for the day-to-day repair and maintenance jobs. Each morning, she goes out to try and “kick-start” the boiler.

The Irish Primary Principals’ Network (IPPN) has urged the Department of Education to reinstate the vital minor works grant – worth €8,000 to a school for maintenance – which was slashed in the last Budget.

The CPSMA survey, conducted by Amarach Research, found over nine in 10 schools (93pc) received a minor works grant last year to carry out essential repairs. But now schools are losing out because of cuts in state grants, and also the additional monies that most raise through other sources such as voluntary contributions and fundraising.

More than eight in 10 (86pc) schools rely on ad-hoc fundraising, while four in 10 (43pc) ask parents to make an annual voluntary contribution.

Funding

However, in more than half of cases (57pc), the amount of additional monies received by schools from these other sources last year was down on the previous year.

The survey was carried out among 540 primary schools over a period between October and November. CPSMA general secretary Eileen Flynn said schools at primary level were always the “poor relation” in terms of funding, even in times of plenty. But now they could not even make ends meet, she said.

With the Budget due next week, Ms Flynn warned that any further cuts to school finances would be “devastating”. Sean Cottrell, director of the IPPN, said: “Back in the 70s and early 80s, we saw some awful pictures on television of schools with rat holes.

“We will be heading back to that, there has been a lot of good money spent over the past five years on school buildings but we will lose that benefit if we don’t maintain them properly.”

www.independent.ie

Tús spraíúil uile oileáin curtha le Bliain na Gaeilge 2013

Samhain 28, 2012

Seoladh Bliain na Gaeilge 2013, ceiliúradh bliana tiomanta don teanga, ag an deireadh seachtaine i mbailte fud fad na tíre.

Reáchtáladh imeachtaí don chlann ar an Domhnach i mBaile Átha Cliath, Béal Feirste, Doire, Inis, Maigh Eo agus Gaillimh mar chuid de Spraoi sa Phobal, ag cur tús dathannach leis an gceiliúradh bliana tiomanta don Ghaeilge a thitfidh amach sa bhliain 2013.

Bhailigh na sluaite le chéile sna ceantair éagsúla ina raibh ceol, rince, caint agus imeachtaí don óige ar siúl mar chuid don ócáid speisialta agus scaoil na pobail uile 120 balún ag 3pm mar cheiliúradh ar 120 bliain d’athbheochan na Gaeilge.

Bhí aíonna speisialta i láthair leis an fhéile a sheoladh i ngach ceantar. Cuireadh fáilte roimh Naoise Ó Muirí, Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath ar Shráid an Rí Theas sa phríomhchathair, áit a raibh ceol beo agus céilí mór. Bhí an t-aisteoir Dónall Mac Giolla Chóill mar aoi ag an gCultúrlann i mBéal Feirste, rinne Méara Dhoire Kevin Campbell an fhéile a sheoladh ag Droichead na Síochána agus bhí Frank Fahy, Leas-Mhéara Chathair na Gaillimhe agus an t-aisteoir Eithne Nic Enrí mar aíonna speisialta ag an gceiliúradh i gCathair na Gaillimhe.

Reáchtálfar a lán imeachtaí éagsúla le linn Bhliain na Gaeilge 2013 ag a mbeidh deis ag pobal uile na tíre agus pobail i dtíortha éagsúla ar fud an domhain leas a bhaint as a gcuid Gaeilge.

Dúirt Julian de Spáinn, Eagraí Sheoladh Náisiúnta Bhliain na Gaeilge 2013: “Tá sé mar aidhm ag Bliain na Gaeilge an pobal a ghríosú agus a chumasú chun an Ghaeilge a úsáid. Táimid ag iarraidh ar gach duine úsáid a bhaint as an nGaeilge lena gcuid cairde, gaolta, comhghleacaithe agus eile a bhliain 2013, páirt a ghlacadh sna comórtais a bheidh á reáchtáil do Bhliain na Gaeilge, agus páirt a ghlacadh sna himeachtaí éagsúla a luaitear ar www.gaeilge2013.ie ”.

Beidh imeachtaí speisialta á n-eagrú ag os cionn 50 eagraíocht rannpháirtithe le linn na féile idir cheolchoirmeacha, imeachtaí spóirt, fhéilte agus neart eile. Táthar ag súil go rachaidh an fhéile bliana agus go háirithe na himeachtaí iontacha a bheidh ag titim amach go mór i bhfeidhm ar an bpobal agus ar a chuid spéise sa teanga. Clárófar na himeachtaí uile ar fhéilire Bhliain na Gaeilge atá le fáil anois ag www.gaeilge2013.ie.

Foilsithe ar Gaelport.com

Next Page »