Méid an Téacs

Dátaí don dialann: Tóstal na Gaeilge 2013

Samhain 28, 2012

Reáchtálfar Tóstal na Gaeilge Dé Sathairn 16 Feabhra 2013 in Óstán an Hilton, Plás Charlemont, Baile Átha Cliath 2.

Cuirfear fáilte roimh pobail Ghaeilge na tíre agus roimh chairde na teanga freastal ar an ócáid chun plé a dhéanamh ar mhórcheisteanna an lae i dtaobh na Gaeilge.

Eagraíonn Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ‘Tóstal na Gaeilge’ chun deis a thabhairt do phobail na Gaeilge a gcuid tuairimí ar nithe ábhartha a léiriú agus a roinnt lena chéile, agus chun moltaí a dhéanamh ar pholasaithe reatha an Rialtais i dtaobh na Gaeilge nó ar pholasaithe ar mhaith leo go gcuirfeadh an Rialtas iad i bhfeidhm.

Ag an ócáid, pléifear polasaithe an Rialtais, cur i bhfeidhm na Straitéise 20 bliain don Ghaeilge, an Ghaeilge sa chóras oideachais agus sa státchóras agus todhchaí na Táthar ag súil chomh maith go mbeidh plé bríomhar ann ar na dúshláin atá i ndán don Ghaeilge i ré na teicneolaíochta.

Beidh An Chomhdháil ag ceiliúradh 70 bliain ar an bhfód sa bhliain 2013 agus tá i gceist go mbeidh ceiliúradh ar obair na Comhdhála agus ar obair na hearnála deonaí ag an ócáid.

Fógrófar clár an Tóstail sna seachtainí atá amach romhainn ar Gaelport.com agus fógrófar tuilleadh sonraí ar na meáin shóisialta faoin haischlib #Tnag13.

Foilsithe ar Gaelport.com

Dhá leabhar ghleoite leis An Gúm le buachan

Samhain 28, 2012

An tseachtain seo arís beidh deis iontach ag duine cóip de na leabhair aoibhne atá foilsithe ag An Gúm a bhuachan.

An dá leabhar atá i gceist ná Nóinín agus Siar Aniar ó pheann an scríbhneora Eibhlís Ní Dhonnchadha agus Caoimhe agus an Bogha Báistí leis an scríbhneoir Siobhain Grogan.

Casadh Nóinín agus a cairde orainn cheana sa leabhar Nóinín agus Róllaí Póllaí. Seo chugainn ar ais í sa leabhar Nóinín agus Siar Aniar agus cairde nua fós aici agus í ag dul ar eachtra a bhaineann le maidrín fiosrach, portán agus tarracóir draíochtach!

Tá idir phrós, véarsaíocht agus cheol sa scéal seo. Tá an leabhar maisithe go hálainn ag Dómhnal Ó Bric agus tá an dlúthdhiosca a théann leis lán de spraoi agus d’anamúlacht na nDéise.

Pictiúrleabhar nua le flapaí do pháistí óga is ea an leabhar Caoimhe agus an bogha báistí le Siobhain Grogan. Ní maith le Caoimhe torthaí. Ach is breá léi dathanna an bhogha báistí. Déanann Mamaí margadh cliste léi a mbíonn toradh an-sláintiúil air! Leabhar gleoite a mheallfaidh idir óg is aosta atá maisithe ag Róisín Curé.

Tá na leabhair seo feiliúnach do phaistí óga idir 4-7 bliana d’aois.

Ceist na seachtaine seo:

Cén comhlacht foilseacháin a d’fhoilsigh na leabhair Nóinín agus Siar Aniar & Caoimhe agus an Bogha Báistí

• Cló Mhaigh Eo
• Cló Iar-Chonnacht
• Futa Fata
• An Gúm

Seol freagraí chuig duais@comhdhail.ie roimh mheán lae, 13 Nollaig 2012 agus bíodh na focail “Comórtas Gaelport” mar ábhar an ríomhphoist.

Táimid fíorbhuíoch de An Gúm a bhronn an duaiseanna iontacha seo orainn.

Foilsithe ar Gaelport.com

Dul chun cinn an ghaeloideachais léirithe i Sraith na Scoileanna 2012

Samhain 28, 2012

Foilsíodh Sraith na Scoileanna de chuid The Irish Times le déanaí inar ainmníodh 11 Ghaelscoil ar éirigh le 100% de dhaltaí na bliana seo áit sa chóras tríú leibhéal a bhaint amach.

Cuirtear síos ar na scoileanna ba fhriothálaí i dtaobh an chórais tríú leibhéal sa tsraith bhliantúil agus is cosúil go bhfuil ardú suntasach tagtha ar líon na scoileanna atá mar scoileanna friothála i dtuairisc na bliana seo.

Is iad na scoileanna táille atá mar cheannasaithe ar an liosta i mbliana, mar a bhíonn go hiondúil ach de réir na tuairisce le déanaí tá ardú 50% tagtha ar líon na scoileanna ag a bhfuil ráta ratha 100%. Tá 17% (121 as 724) d’iar-bhunscoileanna na tíre ag cur 100% dá ndaltaí ar aghaidh chuig an gcóras tríú leibhéal i láthair na huaire agus de réir shraith na bliana seo, tá 11 Gaelscoil mar chuid den fhigiúir sin:

• Coláiste Íosagáin, Stigh Lorgan
• Coláiste Eoin, Stigh Lorgan
• Coláiste Íde, An Daingean
• Gaelcholáiste Chiarraí
• Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn
• Pobalscoil Ghaoth Dobhair
• Gairmscoil Fheichín Naofa, Corr na Móna, Gaillimh
• Gaelcholáiste Cheatharlach
• Scoil Mhuire, Corcaigh
• Coláiste Laurel Hill FCJ, Luimneach
• Coláiste Chomain, Maigh Eo

Tá Coláiste Íosagáin, Stigh Lorgan i measc na scoileanna leis na rátaí is airde sa tír, tá sí ainmnithe mar an scoil leis an gceathrú ráta is airde, 100% de 76 dalta ar éirigh leo áit ar ardchúrsa a bhaint amach, agus ainmnítear Coláiste Eoin, Stigh Lorgan (100%) ar an scoil leis an deichiú ráta is airde i leith na gcúrsaí ollscoile leis na pointí is airde (98%).

Luaitear an dá scoil ar liosta de na 5 scoil is fearr i gContae Átha Cliath agus luaitear Coláiste Cois Life, Leamhcán ag a bhfuil ráta 79%, mar uimhir 20 ar an liosta céanna.

Ainmnítear Gaelcholáiste Reachrann, Domhnach Míde sna 5 scoil is fearr i dTuaisceart Átha Cliath le ráta ratha 90% agus tugtar Coláiste Mhuire i gCabrach (68%) mar uimhir 20 ar an liosta céanna.

Cuireadh tús leis an tsraith 10 mbliana ó sin nuair a bhí scoileanna ag cur 70% dá ndaltaí ar aghaidh chuig an tríú leibhéil ar an meán, figiúir atá ardaithe go 80% de réir thuairisc na bliana seo. Is iad na scoileanna táille, Gaelscoileanna agus scoileanna Stáit i gceantair rachmasacha ag a mbíonn na rátaí is airde go hiondúil agus léiríonn na figiúirí thíos cé chomh rathúil is atá an ghaeloideachas fós:

Ráta na ndaltaí ar éirigh leo áit sa chóras tríú leibhéal a bhaint amach i mbliana:

• Coláiste Ráithín, Bré – 96%; Coláiste Chroí Mhuire Gan Smál, An Spidéal – 96%; Coláiste an Phiarsaigh, Cathair Chorcaí – 95%; Pobalscoil Chorca Dhuibhne – 94%; Gaelcholáiste Mhuire, Cathair Chorcaí – 91%; Gairmscoil Éinne, Inis Mór – 90%; Scoil Phobal Mhic Dara, Carna – 90%
• Gaelcholáiste Luimnigh – 88%; Coláiste Mhuire Maigh Eo – 88%; Coláiste Oiriall, Muineacháin – 88%; Gael Choláiste Bhun Chranncha – 86%; Coláiste Chom Cille, Indreabhán – 85%
• Coláiste Ghobnatan, Baile Bhuirne – 78%; Scoil Chaitríona, Glasnaíon, – 77%; Meán Scoil San Nioclás, Dún Garbhán – 73%; Gael-Choláiste Chill Dara – 73%; Coláiste Pobal Osraí, Cill Chainnigh – 70%
• Gairmscoil Chú Uladh, Dún na nGall – 69%; Coláiste de hÍde, Tamhlacht – 68%; Gairmscoil na bPiarsach, Ros Muc – 67%; Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua – 60%
• Coláiste Chillian, Cluain Dolcáin – 59%

Foilsithe ar Gaelport.com

Most people say they can speak some Irish

Samhain 28, 2012

Population positive about language but only 27% want it as main spoken tongue
A large majority of adults say they are able to speak Irish but do not want it to be revived as the main spoken language, according to the Ipsos MRBI 50th anniversary poll.
The survey shows that a total of 74 per cent say they are able to speak some Irish.

Most of these people (55 per cent), however, say they can speak very little of it. A further 16 per cent say they can speak the language “fairly well”, while just 4 per cent say they can speak it “very well”. A total of 24 per cent say they cannot speak Irish at all.

Ability to speak Irish varies with age and geography, according to the poll results. In general, younger people are more likely to be able to say they can speak the language well.

A total of 27 per cent of those aged 18-34 are able to speak the language either “very well” or “fairly well”. The proportion is lower among older age groups such as those aged 35- 54 (16 per cent) and the over-55s (19 per cent).

Political parties

When the results on ability to speak the language are broken down by political party supporters, they show interesting differences. The proportion who can speak some Irish is l owest among Sinn Féin voters (75 per cent) and highest among Fine Gael voters (86 per cent).

The number of Irish-speaking Fianna Fáil supporters is 80 per cent, while the figure falls to 76 per cent among Labour supporters.

Not surprisingly, the highest concentration of Irish speakers is in Connacht/Ulster and Munster.

Students are more likely to be able to speak some Irish (85 per cent). The figures are lower for those who are working (80 per cent ) and not working (70 per cent).

People’s ability to understand spoken Irish on radio or television is comparable to their ability to speak it. Again, a majority of people – 74 per cent – say they can understand Irish.

When this overall figure is broken down, most of these people say they can understand “some” Irish (56 per cent). A further 14 per cent say they understand “most” of the language, while just 4 per cent say they understand all of it.

In general, younger people and those from Connacht/ Ulster and Munster were more likely to be able to understand the language.

Most people are positively disposed towards Irish and would like to see it used more widely – but only to a point. A majority say they do not want Irish revived as the main spoken language of the country.

www.irishtimes.com

Moladh don Ghaeilge an moladh ba thábhachtaí i dtionscadal Óige an Uachtaráin

Samhain 28, 2012

Thug Uachtarán na tíre, Mícheál D. Ó hUigínn, cuireadh chuig 100 duine óg ó chúlraí éagsúla freastal ar sheimineár dátheangach dar teideal ‘An Óige agus an tÉireannachas’ in Áras an Uachtaráin Dé Sathairn seo caite.
Labhair Gaelport.com le Paula Melvin a bhí mar bhean an tí ar an ócáid faoina ról féin sa ghluaiseacht óige seo agus faoi na gnéithe éagsúla a thit amach ar an lá.
Conas a chur tú spéis sa togra ‘An Óige agus an tÉireananachas’
D’eagraigh an tUachtarán ceithre réamhcheardlann réigiúnach, ceann i mBaile Átha Cliath, ceann i gCorcaigh, ceann i Muineachán agus ceann i nGaillimh.

Mar a tharlaíonn sé bhí mé gafa le Conradh na Gaeilge nuair a bhí ar siúl i mBaile Átha Cliath mar sin d’fhreastail mé ar an gceardlann i gCorcaigh.

Bhí 100 duine óg i láthair ag na réamhcheardlanna éagsúla idir 17-26 bliana d’aois agus iarradh ar 100 as an líon iomlán a bhí i láthair bheith i láthair ag an Áras.

Ansin fuair mé glaoch ón Áras ag fiosrú an mbeinn mar bhean an tí ar an ócáid agus bhí mé thar a bheith sásta leis sin.

Ní hé amháin gur rud iontach fiúntach a bhí ann, bhailigh sé daoine óga ó cheann ceann na tíre le chéile agus onóir a bhí ann dom fiú a bheith i láthair aige gan smaoineamh ar bheith mar bhean an tí, ach go háirithe nuair a bhíomar á dhéanamh go dátheangach.

Togra an Uachtaráin ab ea é agus ba léir go raibh sé ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn. Bhí mé féin agus fear eile mar láithreoirí ar an ócáid, mise a bhí ag láithriú i nGaeilge agus ansin rinne an fear eile ateangaireacht ar an méid a dúirt mé mar sin bhí an Ghaeilge go mór mór chun tosaigh.

Anuas air seo ghlac níos mó ná 800 duine óg páirt sa tionscnamh. Chuireamar ar fad moltaí chun cinn maidir leis an bhfís atá againn don tír agus céard iad na rudaí is tábhachtaí dúinne a bhaint amach.
An raibh na moltaí leagtha amach cheana féin?
Bhí agus ní raibh. Bhailigh roinnt léachtóirí DIT na moltaí agus na haighneachtaí go léir a tháinig isteach ó na réamhcheardlanna agus tuairimí na ndaoine nach raibh i láthair le cur faoi bhráid an Uachtaráin mar sin cuireadh dréacht de na moltaí ar fad ar fáil dúinne ar an lá.

Ar an lá féin, tháinig neart moltaí eile chun cinn maidir le hoideachas, comhionannas, fostaíocht, fiontraíocht, cearta sibhialta agus ansin chaith an 100 duine óg sa seomra vóta ar son na rudaí ba thábhachtaí dóibh féin.

Rud a chuir an-iontas agus gliondar croí ormsa ná gur bhain moladh maidir leis an nGaeilge an chéad áit amach – an moladh ba thábhachtaí a bhí ann. Is é sin ná gur chóir go mbeadh dhá ábhar Gaeilge éagsúla ar fáil don Ardteist a bheadh ina oiriúnt do scoileanna Béarla agus do Ghaelscoileanna.

Ní amháin gur bhain an Ghaeilge an chéad áit amach, bhain moladh eile leis an nGaeilge an tríú háit amach agus is é sin go mbeadh níos mó deiseanna labhartha Gaeilge ag daoine óga. Dochreidte! Táim iontach sásta gur bhain an chéad cheann agus an tríú ceann le an nGaeilge as an líon ard moltaí ar déanadh ar an lá.
An raibh an dearcadh i leith na Gaeilge dearfach i measc na ndaoine óga?
Is cinnte go raibh. Labhair mé go láidir ar son na Gaeilge ag an gceardlann i gCorcaigh agus níor labhair duine ar bith i mo choinne ach cloisim go raibh rud nó dhó diúltach in áiteanna eile – rudaí beaga bhí ansin. Bhí an Ghaeilge an-tábhachtach agus gar do chroíthe na ndaoine óga a bhí ansin agus ba léir gur chaith daoine vóta i leith na Gaeilge fiú nuair nach raibh Gaeilge acu féin.

Rinne an tÁras neart poiblíochta faoi ar na stáisiúin raidió agus sna páipéir nuachta réigiúnacha agus náisiúnta agus rinneadh iarracht ollmhór meascán daoine ó gach aicme, mic léinn ar an tríú leibhéal agus daoine óga atá ag obair a roghnú le bheith páirteach ar an lá. Measaim féin go raibh ionadaíocht fíor-chothrom ann don óige sa tír seo agus is cinnte gur dea-scéal é sin don Ghaeilge.
Céard iad na céimeanna a bheidh á nglacadh ag an Rialtas chun na moltaí seo a chur i bhfeidhm?
Bhuel, táim féin iontach buíoch don Uachtarán as an deis seo a thabhairt domsa agus do na daoine óga eile a bheith i láthair lenár gcuid tuairimí a nochtadh agus iad a chur ar stáitse chomh hard leis seo.

Cuirfear ár bhfís don tír seo faoi bhráid na Ranna Stáit ar fad agus os comhair neart comhairleoirí polaitíochta agus súil againn go nglacfaidh na comhairleoirí seo na céimeanna cearta chun ár bhfís a bhaint amach.

Táimid ag coimeád súil ghéar orthu agus táimid ag lorg freagra an Rialtais ar an togra. Ní hé seo críoch an scéil, táimid tar éis grúpa a chur le chéile ag leanúint ar aghaidh ón lá san Áras agus is cinnte go dtiocfaidh rudaí fiúntacha as sin. Chruthaigh sé pobal úr de dhaoine óga ar mhian leo polaitíocht na tíre a mhúnlú amach anseo.

Foilisthe ar Gaelport

Amhras faoi thodhchaí Aonaid a sholáthraíonn leabhair scoile Gaeilge

Samhain 28, 2012

Tuigtear do Ghaelscéal go mbeidh todhchaí an Áisaonaid, i gColáiste Mhuire, Béal Feirste, a phlé ag cruinniú den Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT) ar an 13 Nollaig.

“Tá an tÁisaonad ag soláthar áiseanna oideachais do scoileanna lánGhaeilge Thuaidh agus Theas ó 1998 agus tá meas ag an earnáil ar an obair atá á déanamh acu.

“Ní fheicim cén dóigh a rachaidh na socruithe seo ar leas na Gaeilge agus ní thuigim cén fáth nach bhfuil muid ar an eolas faoi cad atá ag dul ar aghaidh,” a dúirt príomhoide Gaelscoile sa Tuaisceart le Gaelscéal.

Tá an tÁisaonad á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge agus tá ceathrar d’fhoireann lánaimseartha agus duine amháin páirtaimseartha ag obair ann agus amhras anois faoi mhaoiniú fadtéarmach na heagraíochta.

Chuir bainisteoir an Áisaonaid, Ciarán Ó Pronntaigh, in iúl don Fhoras, ag cruinnithe sa samhradh agus i mí Meán Fómhair, gurb é an áit is fearr don Áisaonad ná Coláiste Ollscoile Naomh Mhuire agus gur cheart go mbeidh sé i dtimpeallacht acadúil ina gcuirtear oiliúint ar mhúinteoirí sa chóras Gaeloideachais.

“Iarradh orainn anailís a dhéanamh ar rogha moltaí eile agus i ngach cás ba é an ceangal le Coláiste Ollscoile an rogha a b’fhearr maidir le leanúint agus forbairt na seirbhíse,” ar seisean.

Tuigtear don Áisaonad go bhfuil moladh déanta ag Foras na Gaeilge don CATT ach níl a fhios acu cad é atá molta,” a dúirt sé le Gaelscéal.

Dheimhnigh Foras na Gaeilge go bhfuil na moltaí, mar a d’iarr an CATT, curtha ag an bhForas faoi bhráid an dá Roinn Rialtais (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ó dheas agus an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta ó thuaidh) acu agus gur ceist iad na moltaí sin do na Ranna úd agus do na hAirí Ní Chuilín agus Mac Fhionnlaoich.

Is cinnte go mbeidh an cheist á plé ag cruinniú de chuid na Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas i mí na Nollag. Nil cead ag Foras na Gaeilge eolas i leith na moltaí sin a thabhairt.

Tá sé ráite go láidir go mbeidh dualgais an Áisaonaid ag teacht faoi scáth eagraíochta eile agus tá amhras á léiriú go mbeadh an eagraíocht eile ábalta a mhacasamhail de sheirbhís a chur ar fáil.

Mhaigh Foras na Gaeilge i ráiteas chuig Gaelscéal nach bhfuil fírinne ar bith sa scéal go ndúnfar an tÁisaonad lánGhaeilge go luath agus nach bhfuil cinneadh dá réir sin déanta maidir le druidim an Áisaonaid.

Chinntigh an Foras go mbeidh maoiniú ar fail do na heagraíochtaí bunmhaoinithe uile, an tÁisaonad lánGhaeilge san áireamh, suas go dtí 30 Meitheamh 2013 de réir cinneadh a rinne an Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas i mí Feabhra 2012.

www.gaelsceal.ie

Record numbers go on to third level

Samhain 28, 2012

Private fee-paying schools, Gaelscoileanna and State schools in more prosperous areas are doing especially well, but the picture elsewhere is not as rosy

One of the striking features of the list is the strong performance of schools in Leitrim and Sligo, where virtually all schools have a 100 per cent progression rate to third-level.

An increasing number of Leaving Certificate students are proceeding to third- level education, according to the 2012 School League Tables. A decade ago, when The Irish Times first published these lists, the average progression rate was about 70 per cent; today most schools send about 80 per cent of their students on to third-level institutions.

The picture is very mixed, however. Three types of school tend to perform well in the league tables. These are private feepaying schools, Gaelscoileanna and State schools in more prosperous areas. The picture is much bleaker when you look at schools in disadvantaged areas, where progression rates of less than 60 per cent are not uncommon.

The picture is striking in Dublin. Belvedere College, the Jesuit secondary school near Parnell Square, has a progression rate of 100 per cent, but three other schools in the area, including O’Connell’s Christian Brothers school, have transfer rates of less than 60 per cent. Some schools in west Dublin have progression rates of as low as 30 per cent.

In Dublin, private fee-paying schools top the league tables in most postal districts. Many have a progression rate of 100 per cent, including Loreto Abbey in Dalkey; St Andrew’s College in Booterstown; Catholic University School on Leeson Street; Gonzaga College, in Ranelagh; the Teresian School, in Donnybrook; and Blackrock College.

That said, many non fee-paying schools in Dublin perform exceptionally well. These include Muckross Park College, in Donnybrook; St Benildus College, in Stillorgan; and Holy Faith Secondary School, in Clontarf.

Broadly, schools in south Dublin tend to perform better than their counterparts in north Dublin.

Galelscoileanna also feature strongly in the lists. Coláiste Íosagáin and Coláiste Eoin, which share a campus in Stillorgan, in south Co Dublin, both achieve a 100 per cent progression rate.

Outside Dublin, two Gaelscoileanna in Galway city both achieve 100 per cent transfer rates. Gaelscoileanna in Cork, Mayo and Carlow are among several others that also do well.

One of the striking features of the list is the strong performance of schools in Leitrim and Sligo, where virtually all schools have a 100 per cent progression rate. Sligo Institute of Technology appears to be doing well in attracting local students.

In Cork there is a mixed picture. Christian Brothers College on Sidney Hill, Scoil Mhuire Secondary School on Sidney Place and Presentation Brothers College in Mardyke are among the private schools that do well. Overall, 14 schools in the county have a 100 per cent progression rate. These include several non fee-paying schools, including Sacred Heart Secondary School in Clonakilty, St Francis College in Rochestown and Mount Mercy College.

The performance of schools in Co Mayo is also eye-catching. No fewer than 16 schools in the county register a progression rate of 100 per cent. In all, 24 or 26 schools in the county have a progression rate of more than 80 cent. This is all the more remarkable when one considers that Galway-Mayo Institute of Technology is the only major third-level college in the county.

Co Roscommon also does well. Six of the eight schools in the county have progression rates of 100 per cent, despite the absence of a local third-level college.

Overall, this year’s league tables show a rising tide. More and more students are progressing to third level.

And record numbers of schools are showing a progression rate of 100 per cent.

www.irishtimes.com

Ciorrú eile fógartha don Ghaeloideachas -COGG le cónascadh le heagras stáit eile

Samhain 28, 2012

Tá fógartha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna ar maidin go bhfuil An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) le cónascadh leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta.

Chuir ionadaí ón Roinn Oideachais an fógra in iúl don slua atá ag freastal ar Chomhdháil Ghaelscoileanna agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teoranta i gcathair na Gaillimhe inniu.

Cuireann COGG seirbhísí tacaíochta ar fáil do bhunscoileanna agus do scoileanna iar-bhunoideachais lán-Ghaeilge. Chomh maith leis sin, cuireann COGG acmhainní teagaisc ar fáil do scoileanna agus cuirtear maoiniú ar fáil do thaighdeoirí sa réimse seo.

Faoi láthair, níl ach beirt fostaithe ag an gComhairle de bharr nár ceadaíodh postanna eile a líonadh le tamall de bhlianta anuas.

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta faoi fhorálacha Alt 31 den Acht oideachais 1998 tar éis feachtais a chuir Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, Gaelscoileanna, agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta.

Ceapadh ag an am go raibh géarghá le sainstruchtúr le freastal a dhéanamh ar riachtanais oideachais na scoileanna Gaeltachta agus na scoileanna lán-Ghaeilge.
Ag labhairt dó inniu, dúirt Seán Ó Foghlú, Ard Rúnaí na Roinne Oideachais:” Ceadóidh na socruithe nua le COGG a cuid acmhainní a dhíriú ar a príomhfheidhmeanna chun acmhainní teagaisc a sholáthar mar thacaíocht ar theagasc na Gaeilge i gcomhair le hobair CNCM ar leasú an churaclaim. Beidh na feidhmeanna ginearálta riaracháin, atá mar ualach suntasach ar fhoireann bheag, á gcur ar fáil anois ag CNCM,” a dúirt sé.

“Faoin socrú nua seo, coinneoidh COGG aitheantas dá cuid féin faoi choimirce CNCM. Láidreoidh an beart seo a cumas le tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le teagasc na Gaeilge i gcoitinne”.

Cuireann An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta comhairle ar an Aire Oideachais agus Scileanna maidir le cúrsaí curaclaim agus measúnachta san oideachas luathóige agus i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna.

Foilsithe ar Gaelport.com

An Caifé Craosach – fís chluiche nua aimseartha ar fáil saor in aisce go hiomlán i nGaeilge

Samhain 27, 2012

Tá Foras na Gaeilge i ndiaidh tacaíocht a thabhairt don chomhlacht Black Market Games le leagan Gaeilge den físchluiche “Dead Hungry Diner” a chur ar fáil i nGaeilge. An Caifé Craosach atá air agus is féidir é a íoslódáil saor in aisce ó shuíomh Idirlín an chomhlacht. Is cluiche d’ard chaighdeán é a dhíríonn isteach ar scileanna fadhb réitithe agus tá sé fóirsteanach do phaistí agus do dhéagóirí agus fiú do dhaoine fásta. 7 bliain+ an grád oifigiúil atá faighte aige.

http://www.deadhungrydiner.com/irish.php

Leabhrán/CD nua “An tAifreann Naofa”

Samhain 27, 2012

Sheol an tArdeaspag Diarmuid Ó Máirtín an leabhráin/CD nua “An tAifreann Naofa” ar an 12ú Samhain i gColáiste na Croise Naofa, Cluain Life.

Is áis úsáideach é le freagraí an Aifrinn a mhúineadh agus iad a fhreagairt. Chomh maith le sin tá siad úsaideach do na hAifrinn a bhaineann le ceiliúradh na sacraimintí sna bunscoileanna

Do ghaelscoileanna thart fán tír tá siad ar fáil ón dá suíomh thíosluaite:

1) www.udar.ie (Tel 046 948 7573)
2) Siopaí Leabhar VERITAS (Tel 01 8788 177)

 

« Previous PageNext Page »