Méid an Téacs

Comhrá ’17: 9 – 16 Deireadh Fómhair

Meán Fómhair 15, 2017

Chuir Conradh na Gaeilge tús leis an gcuriarracht Ghaeilge den chéad uair le Comhrá 247 sa bhliain 2013, áit ar baineadh 168 uair a’ chloig cainte gan stad amach i mí Dheireadh Fómhair 2013, agus sháraigh curiarracht Comhrá ’14 é sin le 169 uair a’ chloig cainte. Rinneadh iarracht 170 uair a shroicheadh i 2015, ach níor éiríodh leis go dtí 2016, nuair a d’éirigh le grúpaí pobail ar chúig mhór-roinn na cruinne 170 uair a’chloig cainte as Gaeilge a chur díobh i gcomhar le Conradh na Gaeilge.

Bhí grúpaí ón Eoraip, ón Áis, ó Mheiriceá Thuaidh, ó Mheiriceá Theas, agus ón Astráil ag caint ‘s ag comhrá lena chéile ar-líne mar chuid den churiarracht #Comhrá16 arna eagrú ag an gConradh, áit go raibh an comhrá Gaeilge gan stad á shruthú beo ar www.snag.ie ar feadh na seachtaine.

Póstaeir Comhrá 17 leath lch

Bíonn idir ghrúpaí Gaeilge agus Gaeltachta, chumainn Ghaelacha tríú leibhéal, scoileanna, chlubanna CLG, chiorcail chomhrá Is Leor Beirt, stáisiúin raidió, institiúidí oideachais, craobhacha Chonradh na Gaeilge, agus go leor grúpaí pobail eile ar fud na cruinne ag déanamh a gcuid cainte ar son na curiarrachta seo. Úsáidtear Google Hangouts le comhrá leanúnach a cruthú, gur féidir úsáid ar ríomhaire nó fón, agus is iontach an deis í buaileadh le daoine le Gaeilge fud fad an domhain!

Táimid ag súil leis an gcuriarracht a shárú arís eile i mbliana le Comhrá ’17 a bhéas ar siúl ón 9 – 16 Deireadh Fomhair. Cuirimid fáilte roimh gach grúpa, duine aonar nó scoil páirt a ghlacadh. Is féidir clárú don iarracht i mbliana leis an bhfoirm ar anseo.

Brostaigí – líonann an t-amchlár go han-sciopaidh!

 

Fleadh agus Aonach Fhine Gall 15 – 17 Meán Fómhair, Sord

Meán Fómhair 12, 2017

Beidh Fleadh agus Aonach Fhine Gall ar siúl den chéad uair riamh idir an 15 agus an 17 Meán Fómhair i Sord, Co. Átha Cliath, mar chuid den Chlár Éire Ildánach atá ar bun ag Comhairle Contae Fhine Gall don bhliain 2017. Ceiliúrfar traidisiúin láidir an cheoil i bpobal Fhine Gall le linn na hócáide agus beidh sí dírithe ar sheisiúin teagaisc, rannpháirtíocht agus léiriú. Cuirfidh roinnt de na daoine is mó le rá i gceol traidisiúnta na hÉireann ceardlanna, ceolchoirmeacha agus cainteanna saor in aisce i láthair thar an deireadh seachtaine. Beidh Caisleán Shoird ag croílár na hócáide agus is ann sin a bheidh ceolchoirm an-speisialta ina bhfaighfear léirithe ó Mike McGoldrick, John Doyle agus John McCusker agus A Stór Mo Chroí.

Is é Comórtas Buscála an príomhrud a bheidh ar siúl i Sord Dé Sathairn an 16 Meán Fómhair. Beidh an tSráid Mhór dúnta don trácht lena linn. Bronnfar duais €500 ar na buaiteoirí sa Gig Rig. Beidh siadsan ar an ardán roimh léiriú Dervish, príomhaoi na hócáide, freisin.

Chomh maith leis seo, beidh ceardlann ar siúl san Atrium, i Halla an Chontae Dé Sathairn ar 12 meán lae le John Spillane ina a mbeidh sé ag múineadh amhráin thraidisiúnta  “Songs We Learned in School” do pháistí, a leithéid de Bháidín Fheilimí, Trasna na dTonnta, Bean Pháidín , Amhrán na bhFiann agus I’ll Tell Me Ma. Íoslódáil na hamhráin agus a gcuid liricí anseo. Is imeacht dátheangach é seo agus beidh deis ag na páistí canadh iad féin agus is beidh go leor spraoi ag baint leis.  Beidh sé seo oiriúnach do pháistí bunscoile agus is dócha daoine fásta atá fós mar pháistí ina gcroí !!

Ar thailte meánaoiseacha Chaisleán Shoird, óstálfar clár ceardlann, ceadal agus cainteanna in “Ollphuball Ionad Ealaíon Séamus Ennis”. Ag an am céanna, beidh aonach beoga bia, di agus ceardaíochta ar siúl agus beidh rogha leathan ionstraimí ceoil le fáil sa Séipéal galánta athchóirithe. Eagrófar Rian Seisiún ar fud an bhaile chomh maith. Cuirfidh ceoltóirí ó gach cuid den tír léirithe ar fáil lena linn, lena n-áireofar Alan Doherty, Karan Casey, Tola Custy, Muireann Nic Amhlaoibh agus Donogh Hennessy. Beidh léirithe saor in aisce ó Ulaid, John Spillane, Lumiere, Liam O’Connor agus Seán McKeon agus cuid mhór daoine eile ar siúl sa Gig Rig freisin.

Tar le chéile le do chairde uile ón bhFleadh chun éisteacht le cúpla amhrán agus ceol breá thar dheireadh seachtaine Chluiche Ceannais Peile na hÉireann.

Ticéid / Cead Isteach

Is ócáid saor in aisce í seo agus tá fáilte roimh chách.

Conas an Láthair a Shroicheadh

Is féidir teacht go Sord le gluaisteán ar Bhóthar M1/N1 (Baile Átha Cliath-Béal Feirste). Fág an bóthar ag acomhal 3 agus lean na comharthaí bóthair go Sord.

Busanna: Mearbhus Shoird, 41, 41b, 41c, 33, 102

www.dublinbus.ie

Páirceáil

Beidh páirceáil ar fáil sa charrchlós ag Bóthar Bhaile na Mara agus in Ionad Siopadóireachta Lár Shoird/Pavillions

Inrochtaineacht

Déan teagmháil linn go díreach ag events@fingal.ie má tá aon riachtanais shonracha rochtana agat ba mhaith leat a phlé linn.

DL Flyer_Irish

Rogha scéimeanna, comórtais agus áiseanna ag Gael Linn do 2017/2018 !

Meán Fómhair 11, 2017

Rogha scéimeanna, comórtais agus áiseanna  ag Gael Linn do 2017/2018 !

Agus an scoilbhliain nua faoi lánseol, beidh Gael Linn ag cur scéimeanna, comórtais agus áiseanna ar fáil arís chun tacú leis an obair iontach atá á dhéanamh ag múinteoirí Gaeilge ar fud na tíre ! Beidh deis ag lucht bunscoile agus iar-bhunscoile páirt a ghlacadh sna scéimeanna éagsúla do dhaoine óga  idir cheol, díospóireachtaí agus caint phoiblí, seónna scoile agus tallainne, a bhformhór atá urraithe ag Foras na Gaeilge. Is féidir clárú d’imeachtaí agus tuilleadh eolais a fháil ar shuíomh idirlín Gael Linn
( www.gael-linn .ie ) nó ó 01/6751200.

Seo a leanas na príomhimeachtaí agus na háiseanna éagsúla a bheidh ar fáil do scoláirí Ghaelscoileanna agus Gaelcholáistí  le linn 2017/2018:

Coirm: Féilte siamsaíochta stáitse ar fud na tíre dírithe ar Ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna Gaeltachta. Glacfar le seónna ( 20 nóiméad ar fhaid ) i bhfoirm scoraíochta, cabaret, ceoldráma, dráma nó sceitse. Ní comórtas atá i gceist le COIRM ach tabharfar aitheantas (i bhfoirm ghradaim) do sheónna nó do mhíreanna as seónna a léiríonn ardchaighdeán ag na Féilte.
www.gael-linn.ie/Coirm

COIRM.1

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain: Comórtas díospóireachta do iar-bhunscoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar mheán teagaisc iontu. Triúr a bhíonn ar fhoireann agus beidh dhá dhíospóireacht ar a laghad ag gach foireann.  NB! DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA- 18 MEÁN FÓMHAIR 2017   www.gael-linn.ie/UiChadhain

UICHADHAIN.1

Scléip: Comórtas tallainne dírithe ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge -an bhéim ar chomhaimsearthacht. Réamhbhabhtaí i mBaile Átha Cliath, Gaillimh, Mainistir Fhear Maí agus Muineachán i mí na Samhna. Dáta deiridh iontrála – Dé Luain, 23 Deireadh Fómhair.
www.gael-linn.ie/Scleip

Scléip.1

Siansa: Comórtas agus ceardlanna ceoil do ghrúpaí traidisiúnta le ceoltóirí óga idir 12 agus 19. Craobhchomórtas sa Cheoláras Náisiúnta, le duaischiste €4,500. Dáta deiridh iontrála – Dé Céadaoin, 1 Samhain 2017.
www.gael-linn.ie/Siansa

SIANSA.1

Foilseacháin Gael Linn – Foilsíonn Gael Linn sraith de théacsleabhair a mbíonn an-tóir orthu ag ranganna a bhíonn ag gabháil don Ardteistiméireacht agus don Teastas Sóisearach. Foilsítear Dréimire agus Staighre i sé chaibidil i rith na scoilbhliana. Foilsítear Splanc, atá dírithe ar an Idirbhliain, i 3 chaibidil, ceann in aghaidh an téarma agus bíonn an t-ábhar i gcónaí suas chun dáta.
www.gael-linn.ie/foilseachain

An Fáinne –Tá Gael Linn i mbun dáileadh ar An Fáinne. Is do dhaoine le cumas bunúsach sa Ghaeilge atá an Fáinne Airgid. Léiríonn an Fáinne Óir go bhfuil líofacht sa Ghaeilge ag duine. Tá an suaitheantas Cúpla Focal ar fáil dóibh siúd ar bheagán Gaeilge ach atá bródúil as an gcúpla focal sin. Tá An Fáinne an-oiriúnach mar aitheantas ag deireadh na bliana do dhaltaí a rinne iarracht mhaith Gaeilge a labhairt le linn na bliana.

www.gael-linn.ie/siopa

‘AN TRIAIL’ – TICÉID AR DÍOL ANOIS!

Meán Fómhair 4, 2017

Capture

Léiríonn Fíbín, an comhlacht drámaíochta Gaeilge a bhfuil cáil air, ‘An Triail’ le Máiréad Ní Ghráda, an dráma clasaiceach Nua-Ghaeilge. Seo leagan ar leith de ‘An Triail’ i stíl Fíbín! Téann Fíbín i ngleic le ceisteanna a ardaíonn múinteoirí agus scoláirí araon, trí phlota a bhreathnaíonn as dáta a thabhairt isteach i gcomhthéacs sochaí nua-aimseartha ag baint úsáid as puipéid, maisc, radhairc tharraingteacha agus léirithe daonna chun lucht féachana óg, ach go háirithe a mhealladh ar bhealach a thagann le saol na linne seo agus gur féidir teacht ar seó go héasca. Téann an léiriú seo i bhfad lasmuigh den nádúr dubh agus bán atá sa chaint agus cuidíonn an seó na constaicí san fhoghlaim a shárú le seó fuinniúil, mealltach agus greannmhar.

Tosóidh cliar ‘An Triail’ a gcamchuairt náisiúnta sa Hawk’s Well Theatre i Sligeach ar 25 Meán Fómhair tar éis cleachtaí agus léireofar an dráma i 6 ionad eile le linn na camchuairte, an Everyman i gCorcaigh, an Belltable i Luimneach, an Visual i gCeatharlach, Taibhdhearc na Gaillimhe, an Dean Crowe i mBaile Átha Luain agus críochnóidh an chamchuairt suas an Axis i mBaile Munna tar éis 5 lá de sheónna ar an Aoine 20 Deireadh Fómhair.

Tá ticéid ar fáil anois ó gach amharclann!

COSTAS: €12.50 (D’fhéadfadh táille áirithinte a bheith i gceist) agus téann múinteoirí in aisce!

AM: 10.30r.n. & 12.30i.n. (10r.n. & 12i.n. i gCorcaigh)

FAD: 1 uair

 

DÁTAÍ 2017

25 M. Fómhair: Hawk’s Well Theatre, SLIGEACH Guth: 071-916 1518

28 M. Fómhair: The Everyman, CORCAIGH Guth: 021-450 1673

2 & 3 D. Fómhair: The Belltable, LUIMNEACH Guth: 061-953 400

5 & 6 D. Fómhair: Visual Carlow, CEATHARLACH Guth: 059-917 2400

9-11 D. Fómhair: An Taibhdhearc, GAILLIMH Guth: 091-563 600

13 D. Fómhair: Dean Crowe Theatre, BAILE ÁTHA LUAIN Guth: 090-649 2129

16-20 D. Fómhair: AXIS Baile Munna, BAILE ÁTHA CLIATH Guth: 01-883 2100

Cuir bhur dticéid in áirithe inniu agus ná caill amach ar an léiriú físiúil agus fisiciúil seo!!

Téigh anonn chuig leathanach ‘An Triail’ le haghaidh gach eolas eile!

 

Tá Fíbín agus an chliar uile ag súil go mór leis an 11ú camchuairt i mbliana agus fáilte a chur romhaibh ar fad chuig ár seónna!!

Pósadh Strongbow agus Aoife

Lúnasa 10, 2017

Aoife agus Strongbow

 

 

 

 

 

 

Bí linn sa Ghailearaí Náisiúnta i mBaile Átha Cliath ag 6pm Déardaoin, 24 Lúnasa 2017, nuair a phléifidh Diarmuid de Faoite an pictiúr drámatúíl ‘Pósadh Strongbow agus Aoife’ le Caomhán Mac Con Iomaire! Beidh deis agat do chuid tuairimí a roinnt freisin.

Aibreán 24, 2017

unnamed

 

 

 

 

Déanann Don Bosca lóistín sábháilte, slán a chur ar fáil do dhaoine óga a d’fhás aníos i dtimpeallachtaí ina raibh foréigean, andúileacht, failí agus mí-úsáid mothúchánach coitianta. Tá siad tar éis clár a chruthú i dteannta le Gaisce le árd a tharraingt ar na dúshláin atá roimh na hógánaigh seo agus le seirbhísí tacaíochta a sholáthair dóibh.

Tá sé mar aidhm ag TY Care  deis a thabhairt do dhaltaí san Idirbhliain foghlaim futhú sin atá faoi chúram an stáit. Mar chuid den tionscnamh beidh ócáidí tiomsaithe airgid á eagrú ag na daltaí sna scoileanna. Is féidir leis na daltaí na hiarrachtaí a chuireann siad isteach sa tionscnamh a úsáid mar chuid den obair charthanacht acu don duais Gaisce. Rachaidh an t-airgid i dtreo tithí, seiribhísí tacaíochta agus oideachas a chur ar fáil do dhaoine óga faoi míbhuntáiste.

Déanfar an chlár a reachtáil tríd Google Classroom, áit a mbeidh treoracha, doiciúméid agus logáil ama ar fáil.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Sarah nó Tony ar 01 8336009 nó ar tycares@donboscocare.ie.