Méid an Téacs

Folúntas le Naíonra Thaobh na Coille

Márta 27, 2017

Múinteoir/ Stiúrtheoir Ranga  i gcóir Mí Meán Fhomhair 2017/18 ( is féidir glacadh le múinteoirí ar sos gairme mar táimid   faoi réir ag  An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige, ní an An Roinn Oideachais & Scileanna)

Bunaíodh Gaelscoil Thaobh na Coille i  1999. Is naíonra forásach é a mhúineann na páistí trí mhéan na Gaeilge leagtha amach tríd an gclár Aistear.

Tá an seachtain oibre ar feadh cúig lae, ón Luain – Aoine (9am-3.30pm) le dhá seisiún in aghaidh an lae ,le  38 seachtain in aghaidh na bliana.

Caithfear na cáilíochtaí seo a leanas a bheith ag an an t-iarrthóir a n-éireoidh leis:

 • Cáilíocht Múinteoir Bunscoile/ cáilíocht Fetac 7 nó níos airde
 • Eolas cuimsitheach ar an teanga & cultúr Gaelach
 • Oiliúint sa gharchabhair, Sábháilteacht dóiteáin & Lámhsiú sábhailte
 • Dea-scileanna idirphearsanta & cumarsáide maidir le déileáil leis na páistí, tuismitheoirí & leis an bhfoireann.

Is féidir a chur isteach ar phost trí ríomh-phost le litir & cv chuig:

naionrathaobhnacoille@gmail.com

Má tá aon ceist agaibh dean teangmháil le Denise ar  087 2903638

Position available

Teacher/Group Leader  for  September 2017/2018  (we can  accept teachers on career breaks as we are not governed by  the Department of Education)

The Naíonra Thaobh na Coille (Established 1999) is a progressive pre-school which teaches children through the medium of the Irish language  implementing  the Aistear Programme governed by the Department of Children and Youth Affairs.

This is a 5 day week;  Monday -Friday (9am-3.30pm) & a 38 week sessional post.

Successful candidates must fulfill the following requirements:

 • Primary School Teaching qualification

OR

 • ECCE FETAC Level 7 or higher
 • Comprehensive knowledge of the Irish language and culture.
 • First aid/fire safety/manual handling certificates.
 • Excellent interpersonal and communication skills in dealing with children, parents and staff.

Please apply by emailing your cover letter and CV to:

naionrathaobhnacoille@gmail.com

If you have any queries please contact Denise on 087 2903638.

 

 

Miotas a bhaineann leis an nGaeloideachas á fhiosrú ag Conradh na Gaeilge agus Colm Ó Broin

Márta 27, 2017

16562257635_b9e4b8b3a6_m

 

 

B’fhiú go mór breathnú ar an bhfíseán seo atá curtha le chéile ag ár gcairde i gConradh na Gaeilge….Tá go leor miotas a bhaineann leis an nGaeloideachas, roinnt acu atá ar an bhfód leis na céadta bliain agus cinn eile ar cumadh iad as an nua le déanaí. Tá Conradh na Gaeilge ag obair le Colm Ó Broin chun an mí-eolas nó na ‘fíricí ailtéirneacha’ is coitianta faoin nGaeloideachas a bhréagnú.

“Tá os cionn 50,000 páiste ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht in Éirinn.
Is léiriú iad na scoileanna lán-Ghaeilge ar na pobail ina bhfuil siad lonnaithe, agus áirítear daltaí ó gach aicme agus cúlra in Éirinn i measc a scoláirí dá bharr.
Cuireann Gaeloideachas eolas faoi thumoideachas trí Ghaeilge ar fáil do thuismitheoirí i rogha teangacha, Fraincis, Rúisis, Polainnis, agus Portaingéilis san áireamh. Tá an Ghaelscolaíocht ar fáil agus oscailte do pháistí ó gach cúlra.”

Coláiste Samhraidh Gaeilge nua ag oscailt ar Inis Meáin

Márta 24, 2017

Beidh Coláiste Samhraidh nua ag tosnú amach ar Inis Meáin i mbliana (2 chúrsa 3 seachtaine).

Dátaí na gcúrsaí faoi 18/Course dates for under 18’s

Bróisiúr/Brochure anseo

Cúrsa 1: 4ú Meitheamh (June) – 25ú Meitheamh (June)
Cúrsa 2: 25ú Meitheamh (June) – 16ú Iúil (July)
Aoisghrúpa/Age group:  11-17 bliain d’aois/years

Cúrsaí do dhaoine fásta/Adult courses

Cúrsa A: 24ú Iúil (July) – 28ú Iúil (July)

Cúrsa B: 31ú Iúil (July) – 4ú Lúnasa (August)

Déan teagmháil linn lbd chun tuilleadh eolais a fháil.

Please contact us for further information.

Bígí linn agus lean lorg leithéidí Pádraig Mac Piarais, W. B. Yeats, J.M Synge, Eoin Mac Néill, Dubhghlás De Híde Lady Gregory agus eile, iad ar fad a tháinig anseo chuig Inis Meáin chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.

Join us and follow in the footsteps of the likes of Patrick Pearse, William Butler Yeats, John Millington Synge, Eoin McNeill, Douglas Hyde, Lady Gregory and many others, all of who came to Inis Meáin to improve their Irish.

‘Gaeilge Inis Meáin’,
Inis Meáin/Inishmaan, 
Oileáin Árann/Aran Islands, 
Co. na Gaillimhe/Co. Galway
Fón:  087 4030478                             
R-phost:  gaeilgeinismeain@gmail.com 

Longford principal lands plum job

Márta 21, 2017

Gaelscoil Longfoirt principal Yvonne Ní Mhurchú has told of her “great honour” at being elected president of a leading educational body for Irish language speaking schools.

Ms Ní Mhurchú was elevated to the top table of national Irish organisation Gaelscoileanna Teo, the national co-ordinating body for schools teaching through the medium of Irish, following a recently held meeting in Kilkenny.

In her new position, the Newtownforbes mother of one is already revelling in her role in representing more than 300 primary schools and 70 secondary schools currently providing education through the medium of Irish both inside and outside Gaeltacht areas.

“It is an honour and a very big honour to be appointed,” she said.Asked what may have prompted her appointment, Ms Ni Mhurchú pointed to her near two decade long association with Gaelscoil Longfoirt, a period which has seen it grow from around 20 students to the 200 strong facility it is today.

“I suppose I have been there and know all about the building blocks that’s needed to build up a school,” she said, while stressing Gaelscoileanna Teo was also recognised as an educational partner with the Department of Education.

“Having been there and experienced all of that I believe I am well placed to offer advice to other schools and represent them at national level.”

http://www.longfordleader.ie/news/news/240339/longford-principal-lands-plum-job.html

Módúl oiliúna ar earcaíocht do bhoird bainistíochta scoile

Márta 21, 2017

Cuireann Gaeloideachas agus An Foras Pátrúnachta clár oiliúna do bhoird bainistíochta na scoileanna lán-Ghaeilge ar fáil. Tá an oiliúint seo ar fáil trí pháirtithe éagsúla oideachais agus tá sí aitheanta ag an Roinn Oideachais & Scileanna. Tá an oiliúint seo á chur ar fáil do chúig módúil atá curtha le chéile ar bhonn náisiúnta idir an Roinn Oideachais & Scileanna agus na páirtithe oideachais.

Cláraigh anois don módúl oiliúna ar earcaíocht!

Iarraimid ar ionadaithe ó bhord bainistíochta na scoileanna clárú le freastal, agus fáiltonn muid roimh ceisteanna ina leith – is féidir teagmháil a dhéanamh le Clare ar 01 8535193 nó clare@gaelscoileanna.ie.

Beidh ceardlanna ar siúl ar na dátaí agus sna hionaid thíos:

Earcaíocht

 • Leitir Ceanainn, Óstán Radisson,5 Aibreán 2017, 7pm – 9pm
 • Port Láirge, Waterford Teacher Centre, 4 Aibreán 2017, 7pm – 9pm
 • Baile Átha Cliath, Óstán Crowne Plaza, Baile Blainséir, 6 Aibreán 2017, 7pm – 9pm
 • Corcaigh, Ionad Oideachais Chorcaí, 3 Aibreán 2017, 7pm – 9pm
 • Gaillimh, Óstán Radisson, 5 Aibreán 2017, 7pm – 9pm

NB: Má tharlaíonn nach bhfuil baill ó do scoil in ann a bheith i láthair ag na hionaid thuas, táimid sásta dul chomh fada leat ach deichniúr a bhailiú go háitiúil le freastal ar sheisiún i do cheantar féin. 

Oops! We could not locate your form.

Seachtain na Gaeilge – Comharthaí Datheangacha

Márta 21, 2017

RoadSignDERRY

Comhairliúchán maidir le comharthaí dátheangacha ar sheirbhísí bus i nDoire

Seolfar an comhairliúchán seo mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2017

Tá Translink ag dul i mbun comhairliúcháin leis an phobal maidir le scéim nua chun comharthaí dátheangacha – Gaeilge agus Béarla – a léiríonn logainmneacha áitiúla a chur ar bhusanna atá i mbun seirbhíse i gcathair Dhoire.
Ag brath ar thorthaí an chomhairliúcháin, tá sé beartaithe an scéim a chur i bhfeidhm ar bhonn píolótach ar bhusanna atá i mbun seirbhíse ar bhusbhealach an tSléibhe Mhóir agus má éiríonn leis an scéim, d’fhéadfadh an scéim a leathnú amach chuig busbhealaí eile sa chathair.

Dúirt Alan Young, Bainisteoir Seirbhísí le Translink, ag Busáras Shráid an Fheabhail “Mholfainn do dhaoine an deis seo a thapú le tuairim a nochtadh le linn an tréimhse chomhairliúcháin a mhairfidh sé seachtainí go dtí an 30 Aibreán 2017. Fáiltíonn muid roimh thuairimí éagsúla agus cuirfidh an t-aiseolas a fhaigheann muid lenár bpróiseas cinnteoireachta”.

Lean sé: “Déanfaidh an tionscnamh seo ceiliúradh ar oidhreacht na logainmneacha traidisiúnta sa chathair agus cuirfidh sé le mealladh na cathrach mar cheann scríbe uathúil do thurasóirí. Moltar go gcuirfí an scéim i bhfeidhm ar bhusbhealach FY12 an tSléibhe Mhóir, mar gurb é an busbhealach is gnóthaí i measc na seirbhísí Ulsterbus ar fad atá againn sa chathair. Má éiríonn leis, d’fhéadfadh muid an scéim a leathnú amach chuig busbhealaí eile sa chathair”.

Cuireann an tionscnamh seo le ceangaltais Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin chun ceiliúradh a dhéanamh ar éagsúlacht teangacha agus ar ilchineálacht chultúrtha agus chun cothromaíocht deiseanna a chur ar fáil do chách. Tá eolas ar an Ghaeilge ag 14% den daonra i nDoire. Lena chois sin, tacaíonn an tionscnamh seo le príomhchuspóirí na Cairte Eorpaí um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh.

Tá ceistneoir an chomhairliúcháin ar fáil ag www.translink.co.uk/bilingualbusscreens/ nó tá bileogaí cruachóipe ar fáil ó Bhusáras Shráid an Fheabhail.

Consultation on bi-lingual displays on Derry City Services
Launch coincides with Seachtain na Gaeilge 2017

Translink is launching a public consultation on the proposed display of English/Irish bi-lingual destination screens for place names on buses operating on Derry City Services.

Subject to consultation, it is planned to pilot the bi-lingual destination screens on the Slievemore Route, with potential to expand to other routes in the city.
Translink’s Service Delivery Manager at Foyle Street Alan Young said: “I would urge as many people as possible to express their views during this six week consultation period which runs until 30th April 2017. We want to hear as many views as possible and this important feedback will inform our decisions.”

Alan Young also said: “This initiative is a way to celebrate traditional place names in the city and their meaning, while also helping to support local tourism through a unique visitor experience. It is proposed to pilot the initiative on Slievemore Route FY12, as it is the busiest Ulsterbus Foyle City Service. If successful, there is potential to roll out to other routes across the City.”

This initiative supports Derry City and Strabane District Council’s commitments to celebrate cultural and linguistic diversity and promote equality of opportunity for all. 14% of the population in the Derry area have a knowledge of the Irish language. In addition, the initiative supports key objectives and principles set out in the European Charter for Minority or Regional Languages.

The consultation is available online at www.translink.co.uk/bilingualbusscreens/ or leaflets are available in Foyle Street Bus Station.

Comhdháil – Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas

Márta 21, 2017

252px-St_mary's_university_crest

Fáilteofar roimh pháipéir thaighde ar ghné ar bith den Ghaelscolaíocht, lena gcur i láthair ag Comhdháil ar an Ghaeloideachas i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, 3 Bealtaine 2017.

Is é treorú na foghlama sa Ghaeloideachas téama na comhdhála. Is tríd an taighde reatha agus an taithí ghairmiúil a léireofar an treorú sin. Meastar go mbeidh suim ag cleachtóirí, ceannairí, taighdeoirí agus lucht pleanála sa chomhdháil.

Más mian leat cur i láthair a mholadh don chomhdháil, iarrtar ort achoimaireacht 250 focal a chur chuig an seoladh thíos faoi 24 Feabhra 2017:

comhdhail@smucb.ac.uk

Fóram mac léinn
Reáchtálfar ceardlann do mhic léinn taighde mar chuid den chlár. Más suim leat cur i láthair a bhunú ar thaighde máistreachta nó dochtúireachta, iarrtar ort sin a chur in iúl le d’achoimaireacht, le do thoil.

Cur i láthair
Mairfidh gach cur i láthair 15 nóiméad agus fágfar 15 nóiméad do phlé ina ndiaidh.

Páipéir
Ba mhaith leis an ITOL rogha páipéar ón chomhdháil a fhoilsiú ar Taighde agus Teagasc 7. Iarrfar cóip de pháipéir (6000 focal) faoi 13 Aibreán 2017.

Dead or alive? New campaign tackles Irish language myths

Márta 16, 2017

List of ‘alternative facts’ includes claims language is dead and Gaelscoileanna are élitist

The Irish language is dead, Gaelscoileanna are elitist and Ireland would be socially conservative if we spoke Irish.

These are some of the assumptions challenged by a new campaign designed to debunk misconceptions surrounding the language.

Called Mythbusting, the campaign comprises a series of 10 videos and talks organised around the country by Colm Ó Broin, an Irish speaker and Conradh na Gaeilge member from Clondalkin.

Mr Ó Broin said he felt compelled to challenge these claims as as they arise whenever an article on the Irish language appears in the media.

The video series is being launched on Thursday to coincide with Lá na Meáin Sóisialta, a Seachtain na Gaeilge initiative encouraging the use of Irish and the use of hashtag #LNMS17 on social media.

The first myth tackled is the claim that Irish is a dead language. Mr Ó Broin says research data and census figures point to the exact opposite. “In terms of fluency, the Irish Language Survey carried out by Amárach Research in 2013 showed that almost 500,000 people across Ireland can have a conversation in Irish and another 150,000 have “native speaker fluency.”

“Even this figure would give Irish more fluent speakers than most languages in the world”.

Education

The debate surrounding the Irish language renders the provision of bilingual education a hot topic, and while the ever-increasing demand for education through Irish continues to go unmet there are still critics who claim that such schools are elitist.

Pointing out that more than half of the primary-level Gaelscoileanna in Dublin and Belfast are situated in working-class areas, Mr Ó Broin says children from every social class in Ireland attend Irish-medium schools.

He contests the claim there is a racist motive behind the decision by parents to send their children to Irish medium schools.

“While there may be some parents who have this motivation – to stereotype all Gaelscoil parents as racists because of the actions of a few is prejudiced in itself.”

“Irish-medium education is available and welcoming to children from all backgrounds,” he adds.

For those who believe it is irrelevant in modern society and that Irish would make the country too insular, Mr Ó Broin says: “By this logic, more than 180 countries in the world would also be insular as they don’t speak English as their first language.

“Speaking Irish doesn’t mean you can’t speak English or any other language to interact with people from other countries. In fact, studies have shown that learning a second language increases tolerance.”

The next Mythbusting talk takes place on March 21st at 8pm in Gorey Library, Co Wexford. Other talks are planned for Galway on March 31st, Belfast on April 22nd and Derry on May 13th.

The following ‘alternative facts’ are addressed as part of the campaign:

1 “Irish is a dead language”

2 “Irish has taken lots of words from English”

3 “Ireland would be poor if we spoke Irish”

4 “Gaelscoileanna and other Irish-speaking schools are elitist”

5 “Ireland would be insular if we spoke Irish”

6 “Ireland would be socially conservative if we spoke Irish”

7 “The Irish language has been ‘politicised’”

8 “Irish shouldn’t be an official EU language”

9 “The pronunciation of Irish names makes no sense”

10 “Irish isn’t compatible with modern technology”

Físeán anseo/ Video here: https://youtu.be/XCEjILUJvFc

http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/dead-or-alive-new-campaign-tackles-irish-language-myths-1.3012088

Poist Mhúinteoireachta ar fáil i gColáiste na bhFiann

Márta 16, 2017

17351225_10154195380511783_1796076024_n

An dara siollabas Gaeilge don Teastas Sóisearach faofa ag an Aire Oideachais

Márta 15, 2017

Tá imní ann i measc lucht an Ghaeloideachais agus múinteoirí Gaeilge ar fud na tíre faoin siollabas nua agus meastar nach bhfuil dóthain ullmhúcháin déanta chun an siollabas a thabhairt isteach.

Tá an siollabas nua Gaeilge don Teastas Sóisearach faofa ag an Aire Oideachais Richard Bruton. Deimhníodh i gciorclán a d’eisigh an Roinn Oideachais an tseachtain seo go bhfuil sé i gceist ag an Roinn an siollabas nua Gaeilge don Teastas Sóisearach a thabhairt isteach ag tús na scoilbhliana seo chugainn, i Meán Fómhair 2017.

Tabharfar an siollabas nua Gaeilge i bhfeidhm do lucht na chéad bhliana an fómhar seo mar aon leis an siollabas nua do theangacha na hEorpa, an Fhraincis, an Ghearmáinis, an Spáinnis agus an Iodáilis, agus siollabas nua ealaíne. Beidh na daltaí a thosóidh ar an gcúrsa nua i mbliana ag tabhairt faoin Teastas Sóisearach in 2020. Deimhníodh sa chiorclán a scaipeadh an tseachtain seo go bhfuil na siollabais seo uilig faofa ag an Aire Bruton.

Beidh dhá “shonraíocht” Ghaeilge, mar a thugtar orthu sa cháipéis, i gceist don Teastas Sóisearach feasta. Díreoidh sonraíocht amháin ar dhaltaí arb í an Ghaeilge a dteanga dhúchais agus ar dhaltaí atá ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge. Tabharfar an sonraíocht isteach i scoileanna lán-Ghaeilge agus i scoileanna Béarla a mbíonn ábhar amháin nó níos mó, taobh amuigh den Ghaeilge féin, á mhúineadh i nGaeilge.

Beidh an dara sonraíocht dírithe ar dhaltaí nach í an Ghaeilge an chéad teanga atá acu agus tá sé i gceist go dtabharfar isteach é i scoileanna nach í an Ghaeilge an teanga theagaisc iontu.

Tá imní ann i measc lucht an Ghaeloideachais agus múinteoirí Gaeilge ar fud na tíre faoin siollabas nua agus meastar nach bhfuil an siollabas réidh le cur i bhfeidhm fós.

Sheol an eagraíocht COGG, a bhfuil feidhm reachtúil orthu comhairle a chur ar an Roinn Oideachais i dtaobh a bpolasaí Gaeilge, litir chuig an Roinn Oideachais ag moladh nach dtabharfaí isteach an cúrsa nua i mbliana mar atá beartaithe ach go gcuirfí siar é go dtí Meán Fómhair 2018. Tuigtear do Tuairisc.ie nach bhfuair COGG aon fhreagra ar an litir sin go fóill.

Bhí múinteoirí Gaeilge ar labhair Tuairisc.ie leo ar aon phort le COGG nach bhfuil an t-ullmhúchán ceart déanta chun an dara siollabas a thabhairt isteach. Dúirt na múinteoirí sin gur ar éigean go bhfuil aon sonraí tugtha ag an Roinn Oideachais dóibh faoin siollabas nua, agus go bhfuil doiléire ag baint le pé sonraí atá tugtha dóibh.

Bhí amhras mór ar mhúinteoirí chomh maith go mbeadh aon téacsleabhar le dealramh réidh don chúrsa nua roimh thús na scoilbhliana seo chugainn.

Eagraíodh laethanta inseirbhíse do mhúinteoirí Gaeilge le déanaí chun iad a chur ar an eolas maidir le pleananna na Roinne don siollabas agus dúirt duine amháin a d’fhreastail ar cheann de na hócáidí gur mó ceisteanna ná freagraí a fuarthas le linn na hócáide sin. Dúirt sé freisin go bhfuil mearbhall níos mó anois air ina diaidh.

Thug an Roinn Oideachais le fios do na múinteoirí go bhfoilseofaí ‘an tsonraíocht’ maidir leis an siollabas nua as seo go ceann cúpla seachtain, ach ba bheag dóchas a bhí ag na múinteoirí a labhair le Tuairisc.ie go dtabharfadh foilsiú na sonraíochta sin chun soiléire an scéal.

Tá lucht páirte an Ghaeloideachais ag éileamh le fada an lá go dtabharfaí isteach siollabas Gaeilge nua don Teastas Sóisearach agus don Ardteist a dhéanfadh freastal mar ba chóir ar riachtanais an chainteora dúchais agus an chainteora líofa Gaeilge.

Dúirt duine amháin a bhí páirteach san fheachtas fada go mba thrua anois dá dtabharfaí isteach siollabas “a chodail amuigh ar mhaithe lena thaispeáint go bhfuil rud éigin ar siúl”.

“Is mithid é a dhéanamh, is fiú é a dhéanamh, agus ba chóir é a dhéanamh ceart. Sin é é. Ní éireoidh leis más in aghaidh a dtola a chuirfear faoi bhráid na múinteoirí é sula mbíonn na sonraí ar fad ar eolas agus sula mbíonn an cur chuige ag teacht le riachtanais an dalta seachas riachtanais na Roinne,” a dúirt duine acu siúd a bhí lárnach i bhfeachtas ar son an dara siollabas don chainteoir dúchais.

http://www.peig.ie/nuacht-as-gaeilge/an-dara-siollabas-gaeilge-don-teastas-soisearach-faofa-ag-an-aire-oideachais

« Previous PageNext Page »