Méid an Téacs

Eolas ar Phaindéim (H1N1) 2009 (Fliú na Muc)

Meán Fómhair 1, 2009

Tá an Roinn Oideachais & Eolaíochta ag cur an t-eolas is deireanaí ar Phaindéim (H1N1) 2009 ar fáil go leanúnach. Tá an t-eolas seo ar fáil ó shuíomh gréasáin an Roinn Sláinte & Leanaí ag www.dohc.ie.

Tá bileog faisnéise do scoileanna, coláistí agus lárionaid oideachais faoin bhfliú (H1N1) ullmhaithe ag an ROE agus ar fáil anseo.

Cuireann an FSS (HSE) eolas leanúnach ar fáil ag www.swineflu.ie.

Tá eolas an-cuimsitheach le fáil ag suíomh gréasáin an CPSMA nó féach an doiciméad a d’ullmhaigh siad do phríomhoidí trí chliceáil anseo.