Méid an Téacs

Cur i láthair GAELSCOILEANNA TEO. os comhair Chomhchoiste Oideachais agus Eolaíochta an Oireachtais

Nollaig 4, 2007

Cuirfidh toscaireacht d’ionadaithe ó GAELSCOILEANNA TEO. agus baill eile atá ag tacú le feachtas an Luath-Thumoideachais Iomlán a gcás os comhair Chomhchoiste Oideachais agus Eolaíochta an Oireachtais ar son aistharraingt an chiorcláin 0044/2007 maidin Déardaoin, 6 Nollaig 2007. 

 

Dáta:

Déardaoin, 6 Nollaig 2007

 

Am:

Cur i láthair: 09.30 r.n.

Ráiteas do na meáin chumarsáide: ó 11.00 r.n.

Agallaimh idir 11.30 – 13.00i.n.

 

Ionad do na hAgallaimh:

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, B.Á.C. 2

 

I láthair:

Uachtarán GAELSCOILEANNA TEO., Mícheál Ó Broin

Ardfheidhmeannach GAELSCOILEANNA TEO., Bláthnaid ní Ghréacháin

 

Cúlra:

Tá polasaí an luath-thumoideachais, mar atá á chleachtadh ag Gaelscoileanna ar fud fad na tíre faoi bhagairt de thoradh ciorcláin 0044/2007, eisithe ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Cuireann an ciorclán seo dualgas ar na scoileanna lán-Ghaeilge 2.5 uair an chloig de Bhéarla a theagasc gach seachtain ó thús an dara téarma de rang na naíonáin sóisearach, ar a dhéanaí. Tagann sé seo salach ar an gcóras luath-thumoideachais iomlán atá á chleachtadh ag Gaelscoileanna sa tír. Tá an cinneadh seo in aghaidh an dea-chleachtais idirnáisiúnta mar a bhaineann leis an tumoideachas, agus is é sprioc an fheachtais seo ná aistharraingt an chiorcláin a bhaint amach go dtí go mbíonn ar a laghad cinneadh déanta a thógann torthaí taighde san áireamh a léiríonn comhthéacs na hÉireann.

Chun socraithe agallaimh a dhéanamh i bpearsan nó ar an nguthán, glaoigh ar an uimhir thíos le do thoil:

Rob Hartnett
Hartnett McClure PR
01 6401821 or 086 3851955

rob@hmpr.ie