Méid an Téacs

Cúntóir Riachtanais Speisialta á earcú ag Scoil Neasáin

Lúnasa 21, 2017

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá Cúntóir Riachtanais Speisialta ar son na naíonaín de dhíth ar Scoil Neasáin i mBaile Hearman, Baile Átha Cliath. Conradh buan atá i gceist. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoin gceathrú lá de Mheán Fómhair agus tosnóidh an scoilbhliain ar an gceathrú lá deag de Mheán Fómhair.

Caithfear litir iarratais a sheoladh ar ríomhphost, mar aon le cv,  cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir agus reifreann( ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite) chuig ceapachanscn@gmail.com.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh https://www.educationposts.ie/post/view/9183.

Stair trí Ghaeilge

Lúnasa 21, 2017

PWH

Is féidir áit a ghlacadh ar thuras d’Ionad Teach na mBocht i bPort Omna, Co. na Gaillimhe inniú, idir a 10 is a 4 a chlog. Reachtáilfear na hócáid trí Ghaeilge. Is féidir na sonraÍ a aimsiú ar www.irishworkhousecentre.ie nó is féidir glaoch a chur ar 090 975 9200. Nuala Conroy atá mar stiúrthóir ar na turais. Tá costas €5 ar thicéd do dhuine fásta, costas €2 ar thicéad do pháiste nó costas €10 ar thicéad do chlann.

Riarthóir do Shocrúchán Gaeltachta (Grád III) á earcú ag Institiúid Oideachais OCBÁC

Lúnasa 18, 2017

Tá folúntas le haghaidh Riarthóir do Shocrúchán Gaeltachta (Grád III) in Institiúid Oideachais OCBÁC. Tá gach eolas ag an nasc thíos.

Cúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí a bhíonn nó a bheidh ag múineadh ábhair éagsúla trí Ghaeilge

Lúnasa 15, 2017

Ionad na Gaeilge Labhartha

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

 

Cúrsa 20 Seachtaine

Luan 7.00 – 9.00 p.m., ag tosnú Dé Luain 11.09.2017.

Táille €300.

Clárú: 01.09.2017 (dáta deiridh).

 

Cur síos ar an gCúrsa

Is cúrsa é seo dóibh siúd atá ag múineadh nó gur mhaith leo bheith ag múineadh tré mheán na Gaeilge. Díreofar ar na príomhábhair chainte a bhíonn ar siúl laistigh agus lasmuigh den seomra ranga, sa seomra foirne agus i dtimpeallacht na scoile.  Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas a chur ar fáil a chuirfidh ar chumas na múinteoiri:

(i)      ábhar/ábhair faoi leith a mhúineadh trí Ghaeilge

(ii)     caidreamh sóisialta a bheith acu le múinteoirí eile agus le daltaí na scoile, laistigh agus lasmuigh den seomra ranga

(iii)    scileanna cainte/scríbhneoireachta/gramadaí a fhorbairt, mar aon le stór focal.

I measc na n-ábhar a phléifear bheidh a leithéid seo:

Tarlúintí i rith an lae

(i)      Foclóir an ábhair atá á mhúineadh trí Ghaeilge

(ii)     Caidreamh an tseomra ranga agus an tseomra foirne

(iii)    Am sosa, am lóin, am saor, imeachtaí scoile

(iv)    Mothúcháin phearsanta (an dea-mhéin, an buíochas, an gliondar, an míshásamh, an   éiginnteacht, an faitíos srl.)

Tarlúintí i rith na seachtaine

(i)      Cruinnithe foirne

(ii)     Cluichí, clubanna

(iii)    Turasanna scoile

(iv)    Cuairteoirí, eagraíocht, an bhaint idir an scoil agus an sochaí

Tá an cúrsa seo oiriúnach do:

(i)      ábhair mhúinteoirí

(ii)     múinteoirí nua-cháilithe

(iii)    múinteoirí atá fostaithe cheana féin sna Gaelcholáistí

(iv)    múinteoirí a bhfuil fonn orthu cur isteach ar phostanna sna Gaelcholáistí

Speisialtóirí

Tabharfar isteach speisialtóirí ins na hábhair éagsúla mar aoí-chainteoirí (múinteoirí a bhfuil sean taithí acu).

FoirmIarrataisMúinteoirí2017

20 Week Course for Teachers who teach various subjects through Irish

This new 20 week course, beginning Monday 11th September, will offer practical assistance to teachers who teach or who wish to teach various subjects through Irish.  It will focus on the everyday language of both classroom and staffroom and will also identify suitable language websites that facilitate teaching through a second language.  Specialist subject teachers will be available to explain the unique content of their disciplines.

The emphasis throughout the course will be to tackle the routine language needs of the teacher whilst also allowing for a significant input from participants who may wish to have their own particular needs addressed.

The course will have a modest content of grammar but the emphasis will focus primarily on the spoken word and on the functional language that’s used in the classroom.

For further information please contact 021-4902314 or e-mail s.obroin@ucc.ie

1st September 2017: Latest date for receipt of application forms.

Turas treoraithe ar Stair agus Oidhreacht

Lúnasa 15, 2017

19 August HW stair agus oidhreacht

 

Tosaíonn an turas ag a haon a chlog, i bpríomh halla na Leabharlainne, agus tá sé bainteach le Seachtain na hOidhreachta, a thosaíonn Dé Sathairn. Léireoidh an turas conas a chuireadh an Leabharlann i mbun (140 bliain ó shin inniu, mar a tharlaíonn sé!), roinnt gnéithe ailtireachta agus beidh deis ag daoine ar an turas cúirt a thabhairt ar ár Seomra Léitheoireachta cáiliúl

Folúntas in Inis, Co. an Chláir

Lúnasa 11, 2017

Stiúrthóir á earcú ag Naíonra Teach Abhaile

18-20 uair in aghaidh na seachtaine

Ag teastáil:

 • Cáilíocht Fetac ag Leibhéal 6, 7 nó 8 in Oideachas Luathbhlianta/Cúram Leanaí
 • Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne
 • Caighdeán maith Gaeilge scríofa agus labhartha
 • Garchabhair
 • Tuiscint ar Aistear, Síolta agus ar Churraclaim Luathfhoghlama

Is seirbhís sheanbhunaithe é Teach Abhaile. Má tá suim agat sa phost, cuir cóip de do CV chuig info@teachabhaile.com nó glaoigh ar 083 4432473

Dáta tosaithe 28 Lúnasa 2017

Vacancy in Naíonra Teach Abhaile, Ennis, Co Clare

Required: A Stiúrthóir (Room Leader) (18-20 hrs) per week.

Requirements:

 • An Approved qualification for the role Fetac Level 6,7 or 8 in Early Childhood Care and Education
 • Experience working in a Childcare setting.
 • Good organisational and team work skills.
 • Good Written and Oral Irish Communicaton Skills.
 • First Aid
 • A good understanding of Aistear, Siolta and Early Learning Curriculums.

Teach Abhaile is an established early years service.

Please forward CVs to info@teachabhaile.com

Call 083 4432473

Start Date August 28th, 2017.

Múinteoir Ranga á earcú ag Gaelscoil an Eiscir Riada

Lúnasa 10, 2017

gaelscoil_eiscir_riada200x200-1

 

 

 

 

 

 

Tá folúntas do mhúinteoir ranga ar fáil le Gaelscoil an Eiscir Riada. Post buan atá i gceist, ag tosú ar an 30ú lá de mhí Lúnasa.

Caithfear litir iarratais a sheoladh sa phost, maraon le cv, reifrenn (ainm, ról agus uimhir teagmhála luaite), cóip de cháilíochtaí an t-iarrthóir, gráid ón gcleachtadh teagaisc agus clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Caithfear iarratais a sheoladh roimh an 23ú lá de mhí Lúnasa chuig;

Gaelscoil an Eiscir Riada,
Cluain Calga,
An Tulach Mhór,
Co. Úibh Fháilí

Cuirfear painéal d’iarratasóirí le chéile agus má bhíonn aon fholúntas sa scoil taobh istigh de thréimhse 4 mhí is féidir an phost sin a líonadh ón bpainéal sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil uaidh; https://www.educationposts.ie/post/view/90888 

Folúntais i Naíonra Chaitlín Maude, Baile Átha Cliath

Lúnasa 10, 2017

2 Fholúntas i gCill an Árdáin, BÁC 24.

1. Tá Stiúrthóir AIM ag teastáil ó Naíonra Chaitlín Maude. 15/20 uair, 38 seachtain agus laethanta saoire €11.25 san uair. Is gá go mbeadh cáilíocht CDBO leibhéal 5 agat agus suim sa Ghaeilge.

2. Runaí don oifig 15 uair, 38 seachtain agus laethana saoire, €11.25 san uair. Taithí ar obair oifige agus suim sa Ghaeilge ag teastáil. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoi na postanna seo is féidir dul i dteagmháil le hAisling 087 2283276, nó ar ríomhphost chuig naionra.cm@gmail.com

Pósadh Strongbow agus Aoife

Lúnasa 10, 2017

Aoife agus Strongbow

 

 

 

 

 

 

Bí linn sa Ghailearaí Náisiúnta i mBaile Átha Cliath ag 6pm Déardaoin, 24 Lúnasa 2017, nuair a phléifidh Diarmuid de Faoite an pictiúr drámatúíl ‘Pósadh Strongbow agus Aoife’ le Caomhán Mac Con Iomaire! Beidh deis agat do chuid tuairimí a roinnt freisin.

Múinteoir Béarla á earcú ag Coláiste Cois Life

Lúnasa 8, 2017

 

CV

 

 

 

 

 

 

 

Tá múinteoir Béarla á earcú ag Coláiste Cois Life. Téarma saoire máithreachais atá i gceist, dhá uair fichead in aghaidh na seachtaine. Is gá d’iarrthóirí iarratas a chur isteach faoin  gcúigiú lá fichead de mhí Lúnasa agus tosnóidh an scoilbhliain ar an t-ochtú lá fichead. Is féidir cur isteach ar an bhfolúntas tríd cv a sheoladh chuig eolas@colaistecoislife.ie. Tá tuilleadh eolas ar fáil uaidh: https://www.educationposts.ie/post/view/90785.

« Previous PageNext Page »