Méid an Téacs

Folúntas i Naíonra Cholmcille, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath

Samhain 26, 2018

Stiúrthóir á earcú ag Naíonra Cholmcille
20 uair in aghaidh na seachtaine

Ag teastáil:
Cáilíocht Fetac ag Leibhéal 5 nó níos airde in Oideachas Luathbhlianta/Cúram Leanaí
Taithí bheith ag obair i suíomh cúram leanaí
Scileanna maithe eagrúcháin agus foirne
Caighdeán maith Gaeilge scríofa agus labhartha
Garchabhair
Tuiscint ar Aistear, Síolta agus ar Churraclaim Luathfhoghlama

Má tá suim agat sa phost, cuir cóip de do CV chuig naionracholmcille@gmail.com

Dáta tosaithe 7 Eanáir 2019