Méid an Téacs

3 Fholúntas i Naíonra Chaitlín Maude, Baile Átha Cliath 24

Iúil 13, 2018

Muinteoir Naíonra (€12 san uair) agus 2 Chuntóirí Aim (€11.15 san uair) á lorg

  • Teastas FETAC leibhéal 5/6 ar a laghad
  • Taithí ag obair leis na luathbhlianta
  • Cur amach a bheith acu ar Acht Um Chúram Leanaí 1991 & Rialacháin 2016
  • Spéis faoi leith a bheith ag obair le páistí agus le páistí le riachtanais bhreise
  • Taithí a bheith ag obair le téamaí Aistear/Síolta
  • Líofacht sa Ghaeilge nó spéis an Ghaeilge a fheabhsú
  • Cáilíochtaí garchabhrach
  • Cosaint Leanaí
  • In ann Pleanáil, breathnóireacht agus athbhreithniú dá réir
  • Gaol dearfach a chothú le tuismitheoirí/ comhghleacaithe sa Naíonra

Is féidir CV a sheoladh chuig naionra.cm@gmail.com (Aisling) nó chuig Naíonra Chaitlín Maude, F/ch Scoil Chaitlín Maude, Garrán an Choill, Cill an Árdáin, Bác 24

Dáta deireanach a nglacfar le hiarrtais 10/08/2018