Méid an Téacs

Forbairt na Matamaitice sa Chóras Tumoideachais – Seimineár Inseirbhíse

Reáchtáladh seimineár ar Fhorbairt na Matamaitice sa Chóras Tumoideachais a bhí dírithe ar riachtanais na mbunscoileanna.  Bhí sé ar siúl i mBaile Átha Cliath ar Chéadaoin, 21 Márta 2012.

Chuimsigh an clár na gnéithe seo:

  1. Cur chuige uile scoile i leith forbairt na matamaitice sa scoil lán-Ghaeilge:  múineadh éifeachtach, saibhriú agus comhtháthú teanga na matamaitice sa ghaelscoil
  2. Taithí phraiticiúil an mhúinteora
  3. Forbairt na matamaitice agus páistí le riachtanais speisialta
  4. Réiteach fadhbanna agus inniúlacht teanga sna gaelscoileanna

Cur i Láthair:

Cleachtas Mata le Sinéad Ní Dhíolúin, Gaelscoil Uí Fhiaich

Cosán Mata le Sinéad Ní Dhíolúin, Gaelscoil Uí Fhiaich

Forbairt na Matamaitice: Taithí Phraiticiúil le Deirdre Ní Dhorchaí, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóig

Teanga na Matamaitice le Karen Brogan, PDST

Réiteach Fadhbanna & Scileanna le Miriam Ryan, Coláiste Phádraig, Droim Conrach