Méid an Téacs

Seimineár ar Fhorbairt na Litearthachta sa Chóras Tumoideachais

D’eagraigh GAELSCOILEANNA TEO. seiminear ar ‘Forbairt na Litearthachta sa Chóras Thumoideachais’ in Institiúid Oideachais Marino ar an 24 Deireadh Fómhair 2011. Eascraíonn an riachtanas don oiliúint seo as treoir a bheidh ag teacht ón Roinn Oideachais agus Scileanna do scoileanna maidir le forbairt scileanna litearachta mar chuid den Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta don Fhoghlaim agus Don Saol 2011 – 2020.

Bhí sé dírithe ar mhúinteoirí naíonáin, agus múinteoirí suas go rang 2 sna bunscoileanna lán-Ghaeilge ach go háirithe.

Trialacha Caighdeánaithe don Ghaeilge agus don Bhéarla – Cur i láthair le Caoimhe Máirtín