Méid an Téacs

Comhsheimineár ar an Luathoideachas

Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Ghaelscoil – Máire Mhic Mhathúna, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Aistear: Creatchuraclam na Luathóige sa Chomhthéacs Naíonra agus Bunscoile – NCCA

Síolta – Catherine Hynes, Aonad Polasaí Luathoideachas