Méid an Téacs

Comórtas BEO!

Eanáir 31, 2012

€5,000 do an gig BEO is fearr sa tir. Goitse, bigí linn!

Thosaigh BEO mar scéim idirbhliana sa bhliain 2009. Bunaíodh BEO le comhoibriú ó dhaltaí Idirbhliana Choláiste Ailigh, Coláiste Naomh Adhamhnáin, Clochar Loreto agus Coláiste an Eargail. Tá na scoileanna seo suite i Leitir Ceanainn i gCo. Dhún na nGall.

Tá sé mar aidhm ag BEO suim sa cheol a spreagadh i measc an aos óg trí spreagadh a thabhairt dóibh sraith de cheolchoirmeacha a eagrú ina gceantar áitiúil. Tá na daltaí i gceannas ar gach páirt den eagrúchán – na bannaí ceoil  a chuir sa  áireamh, an cur chun cinn dena hócáidí, ag déanamh taifead ar na ceolchoirmeacha srl. Spreagann seo suim i gceol beo, agus ag an am chéanna cuidíonn sé le daltaí forbairt a dhéanamh ar a gcuid scileanna eagrúcháin agus cumarsáide.

Tá na sonraí maidir le Comórtas BEO le fáil ar www.beoireland.com.

Déanfar Comórtas BEO a sheoladh go hoifigiúil sa Regional Cultural Centre ar Déardaoin an 19 Eanáir ag 2.00 pm.
Beidh na daoine seo a leanas ag labhairt ar an lá:

  • Seosamh Mac Ceallabhuí BEO
  • Dessie Larkin Comhairle Contae Dhun na nGall
  • Mary Ann Kane Coiste Gairmoideachas Dun na nGall
  • Hugh Harkin Donegal Live
  • Seoladh oifigúil le Nollaig mac Giolla Bhride Comhairle Contae Dhun na nGall

Bigí linn!

BEO – Bileog eolais