Méid an Téacs

An bhfuil scoil nua le hoscailt i do cheantar in 2019?

Nollaig 18, 2018

Tá bunscoileanna nua le hoscailt i mBaile Átha Cliath, Cill Dara, Cill Mhantáin, Corcaigh agus sa Mhí i Meán Fómhair 2019.

Tá próiseas comhairliúcháin ar siúl ag an Roinn Oideachais agus Scileanna faoi láthair agus is féidir le tuismitheoirí agus caomhnóirí a bhfuil cónaí orthu sna ceantair éagsúla a rogha pátrúnachta a chur in iúl ar líne. Ba mhaith leis an bhForas Pátrúnachta bunscoileanna ilchreidmheacha lán-Ghaeilge a chur ar fáil agus tá vóta tuismitheoirí i ngach ceantair uathu. Más maith leat go mbeadh an rogha seo ar fáil, is féidir do vóta a chlárú ar www.patronage.education.gov.ie

Le vóta a chaitheamh, is gá go mbeadh páiste faoi bhun aois 5 agat, agus cónaí air nó uirthi sa limistéar pleanála scoile. Beidh Eircode agus uimhir PPS do pháiste uait leis seo a dheimhniú.

Má tá aithne agat ar thuismitheoirí eile sna ceantair éagsúla, bheadh sé iontach uilig dá bhféadfaí an scéal a roinnt orthu agus iad a spreagadh le vóta a chaitheamh agus an scéal a scaipeadh. Tá breis eolais ar fáil ar www.Gaelscoil4all.ie

Má tá aon cheist agat maidir leis an bpróiseas, nó maidir leis na buntáistí a bhaineann le hoideachas lán-Ghaeilge do do pháiste, tá lánfháilte romhat teagmháil a dhéanamh le Gaeloideachas ar 01 8535195 nó eolas@gaeloideachas.ie. Ná déan dearmad go bhfuil roinnt acmhainní foghlama agus féinteagaisc ag Gaeloideachas atá dírithe ar thuismitheoirí agus caomhnóirí: Déan Comhrá ‘Cúpla Focal’ for Parents and Guardians agus IrishforParents.ie