Méid an Téacs

Deontais Le Chéile Trí Ghaeilge

Cuireann Gaelscoileanna Teo. deontais ar fáil do naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta d’fhonn imeachtaí a reáchtáil trí mheán na Gaeilge. Bíonn an-tóir ar na deontais seo.

Is féidir an fhoirm iarratais a chomhlánú anseo: Foirm Iarratais

Tríd an scéim seo, bíonn deis ag naíonraí agus scoileanna imeacht dá rogha féin a reáchtáil le naíonraí agus scoileanna eile. Cuireann Gaelscoileanna Teo. uasmhéid de:

  • €250 / £225 ar fáil d’imeacht le 2 naíonra/scoil rannpháirteach ann
  • €500 / £450 d’imeacht le 3 naíonra/scoil nó níos mó rannpháirteach ann
  • €750 / £675 más 4 naíonra/scoil nó níos mó atá le bheith rannpháirteach.

Déantar na h-íocaíochtaí de réir admhála. Cuirtear fáilte roimh réimse leathan imeachtaí agus roimh iarratais ó naíonraí, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna.

Tugann na himeachtaí seo deis tábhachtach do naíonraí agus do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta nasc a chruthú le naíonraí agus scoileanna eile. Spreagann na himeachtaí ilghnéitheacha seo cumarsáid agus spraoi trí mheán na Gaeilge, rud a théann chun leasa an naíonra, na scoile, chun leasa páistí agus daltaí agus chun leasa an phobail.

Tá gach eolas mar gheall ar an scéim seo ar fáil ach ríomhphost a chur ag sandra@gaelscoileanna.ie nó glaoch a chur ar 01 8535194.

Is féidir téarmaí & coinníollacha na scéime a léamh anseo

Tá an scéim deontais seo á maoiniú ag Foras na Gaeilge.