Méid an Téacs

Deontais

Cuireann Gaelscoileanna Teo. deontas d’imeachtaí idirscoile ar fáil do na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Bíonn an-tóir ar na deontais seo.

Is féidir an fhoirm iarratais a chomhlánú anseo: Foirm Iarratais

Tríd an scéim seo, bíonn deis ag scoileanna imeacht dá rogha féin a reáchtáil le scoileanna eile. Cuireann Gaelscoileanna Teo. uasmhéid de

  • €250 / £225 ar fáil d’imeacht le 2 scoil rannpháirteach ann
  • €500 / £450 d’imeacht le 3 scoil nó níos mó rannpháirteach ann
  • €750 / £675 más 4 scoil nó níos mó atá le bheith rannpháirteach.

Déantar na h-íocaíochtaí de réir admhála. Cuirtear fáilte roimh réimse leathan imeachtaí agus roimh iarratais ó:

  • Naíonraí /naíscoileanna agus bunscoileanna
  • Bunscoileanna amháin
  • Bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna
  • Iar-bhunscoileanna amháin

Tugann na himeachtaí idirscoile seo deis tábhachtach do na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta nasc a chruthú le scoileanna eile. Ó thráth na gceist go cluichí peile, spreagann na himeachtaí ilghnéitheacha seo cumarsáid agus spraoi trí mheán na Gaeilge, rud a théann chun leasa na scoile, chun leasa na ndaltaí agus chun leasa an scoilphobail.

Tá gach eolas mar gheall ar an scéim seo ar fáil ach ríomhphost a chur ag oifig@gaelscoileanna.ie nó glaoch a chur ar 01 8535193.

Tá an scéim deontais seo á maoiniú ag Foras na Gaeilge.

Bileog Imeachtaí Idirscoile