Méid an Téacs

Coistí Bunaithe

Tugann Gaelscoileanna Teo. tacaíocht do choistí bunaithe gur mian leo cur le soláthar an ghaeloideachais ag an mbun agus iarbhunleibhéil. Déan teagmháil linn ar 01 8535195 nó oifig@gaelscoileanna.ie más suim leat tuilleadh eolais a fháil, agus cuirfidh Oifigigh Forbartha na heagraíochta gach tacaíocht ar fáil duit.

Is féidir go dtabharfaí tacaíocht do:

 • Coistí ag feidhmiú i gceantair atá aitheanta ag an Roinn Oideachais & Scileanna mar ceantar ina bhfuil scoil nua le bunú
 • Coistí ag feidhmiú lasmuigh de ceantair atá aitheanta ag an Roinn Oideachais & Scileanna mar ceantar ina bhfuil scoil nua le bunú
 • Coistí ag gníomhú le cur le soláthar na gaelscolaíochta trí sainmheon teanga scoile a athrú
 • Coistí ag feidhmiú le haonaid nua a bhunú ag an iarbhunleibhéal agus a ghlacann le Polasaí Gaelscoileanna Teo. maidir le Struchtúir Aonaid ag an Iarbhunleibhéal

Glacfar le hiarratais ó choistí atá ag feidhmiú laistigh de phróisis na Roinne Oideachais & Scileanna (sonraithe thíos) agus do choistí atá ag feidhmiú go neamhspleách ar phróisis na Roinne.

San áireamh sa tacaíocht seo bheadh leithéidí:

 • Ionaid chruinnithe
 • Dearadh agus cló ábhar bolscaireachta
 • Fógraíocht
 • Fótachóipeáil
 • Eile, ach é a bheith riachtanach don bhfeachtas agus faofa ag an Oifigeach Forbartha atá ag plé leis an gcoiste ar son Gaelscoileanna Teo.

Próiseas na Roinne Oideachais & Scileanna le scoileanna nua a bhunú:

 • Aithneoidh an Roinn na ceantair ina bhfuil gá le breis soláthair, bunaithe ar déimeagrafaic mhéadaithe
  • Ní chuirfear síneadh le scoileanna reatha má tá éileamh ar éagsúlacht pátrúnacht sa cheantar
  • Ní bhunófar scoil nua áit go n-imreodh sé droch-thionchar ar scoileanna eile sa cheantar
 • Fógróidh an Roinn líon daltaí agus bliain bunaithe na scoileanna nua
 • Tabharfar deis do phátrúin ionchasacha iarratais a dhéanamh ar phátrúnacht na scoileanna nua
  • Is gá do phátrúin ionchasacha a léiriú go bhfuil éileamh ar an gcineál scoil atá á mholadh acu don cheantar agus go ndéanfaidh sí freastal ar an bpobal ann
  • Is gá do phátrúin ionchasacha a léiriú go gcomhlíonann siad na Socruithe Nua i gcomhair Pátrúnachta Scoileanna Nua
 • Déanfaidh an Grúpa um Bunú Scoileanna Nua moltaí don Aire maidir le pátrúnacht na scoileanna nua bunaithe ar na hiarratais
 • Fógróidh an Aire pátrúin na scoileanna nua

Próiseas na Roinne Oideachais le hAonad a bhunú:

Níl próiseas foirmeálta ann i láthair na huaire. Moltar do phátrún iarratas i scríbhinn a dhéanamh chuig an Grúpa um Bunú Scoileanna Nua sa Roinn agus aitheantas na Roinne a lorg, agus Polasaí Gaelscoileanna Teo. maidir le Struchtúir Aonaid ag an Iarbhunleibhéal a chur i bhfeidhm.