Méid an Téacs

Gaelscoil an Chuilinn

Bóthar Bhaile an Phaoraigh, Baile an Tirialaigh, Baile Átha Cliath 15 01-8262022 / 086-3236187
gaelscoilanchuilinn@gmail.com Fergus Ó Conghaile
http://www.gaelscoilanchuilinn.ie 2012
Léarscáil agus Sonraí
Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge Idirchreidmheach

Léarscáil agus Sonraí