Méid an Téacs

Gaelscoil Mhuscraí

Sean Íochtarach, An Bhlárna, Co. Chorcaí 021-4516874
gaelscoilmhuscrai@gmail.com Cáit Ní Shiúrtáin (F)
http://www.gaelscoilmhuscrai.ie 2002
Léarscáil agus Sonraí
Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge Caitliceach

Léarscáil agus Sonraí