Méid an Téacs

Gaelscoil Bhaile Munna

Bóthar Choltraí, Baile Munna, Baile Átha Cliath 9 01-8622275
gaelscoilbm@gmail.com Ré Ó Diomsaigh
http://www.gaelscoilbhailemunna.ie 1994
Léarscáil agus Sonraí
Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge Caitliceach

Léarscáil agus Sonraí