Méid an Téacs

Gaelscoil Eiscir Riada

Bóthar an Ghrifín, Leamhcán, Co Átha Cliath 01 6210342
oifig@gser.ie Damhnait Uí Ruairc
http://www.gser.ie 2005
Léarscáil agus Sonraí
Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge Caitliceach

Léarscáil agus Sonraí