Méid an Téacs

Gaelscoil Liatroma

CLG Naomh Mhuire, Áit Tí Fionnalaigh, Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma 071-9671464
gaelscoilliatroma15@gmail.com Caitríona Nic Chonchradha
2005
Léarscáil agus Sonraí
Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge Caitliceach

Léarscáil agus Sonraí