Méid an Téacs

Gaelscoil Chaladh an Treoigh

Caisleán Nua, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Caladh an Treoigh, Co. Luimnigh 061-502214
oifig@gaelcat.com Seána Ní Chuain
http://www.gaelcat.com 2001
Léarscáil agus Sonraí
Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge Caitliceach

Léarscáil agus Sonraí