Méid an Téacs

Gaelscoil Sáirséal

Sráid an Droichid, Luimneach 061-411933
gscoilsl@iol.ie Bríd Ní Gháirbhith
http://www.gaelscoilsairseal.scoilnet.ie 1990
Léarscáil agus Sonraí
An tEaspag Caitliceach Caitliceach

Léarscáil agus Sonraí