Méid an Téacs

Gaelscoil na Cille

Cill Dhéagláin, Co. na Mí 01-8351600
info@gaelscoilnacille.ie Pádraig Ó hEaráin
http://www.gaelscoilnacille.ie 1981
Léarscáil agus Sonraí
An tEaspag Caitliceach Caitliceach

Léarscáil agus Sonraí