Méid an Téacs

Gaelscoil Thulach na nÓg

Bóthar Rúisc, Dún Búinne, Co na Mí 01-8252858
tulach@eircom.net Seán Ó Láimhín
http://www.tulach.ie 1998
Léarscáil agus Sonraí
Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge Idirchreidmheach

Léarscáil agus Sonraí