Méid an Téacs

Gairmscoil Éinne (G)

Cill Rónáin, Inis Mór, Árainn, Co. na Gaillimhe 099-61184
gseinne.ias@eircom.net Mícheál Ó Goill
http://www.countygalwayvec.ie/english/services/schools-and-colleges/cill-ronain-vocational-school.html 1952
Léarscáil agus Sonraí
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin Idirchreidmheach

Léarscáil agus Sonraí