Méid an Téacs

Scoileanna

Sa rannóg seo:

  • Tá liosta agus sonraí teagmhála na mbunscoileanna le fáil anseo: Bunscoileanna
  • Tá liosta agus sonraí teagmhála na n-iarbhunscoileanna le fáil anseo: Iarbhunscoileanna
  • Tá léarscáil na scoileanna lán-Ghaeilge le fáil anseo: Léarscáil
  • Tá eolas mar gheall ar na feachtais le scoileanna lán-Ghaeilge nua a bhunú ar fáil anseo: Scoileanna Nua
  • Tá eolas maidir le Líonra Réigiúnach na scoileanna lán-Ghaeilge ar fáil anseo: Líonra Réigiúnach
  • Tá eolas mar gheall ar an bhfeachtas Cóiríocht Cóir ar fáil anseo: Cóiríocht Scoile
  • Tá eolas mar gheall ar an bhfeachtas Cosain an Cóimheas ar fáil anseo: Cosain an Cóimheas

Le do thoil, cur in iúl dúinn mura bhfuil sonraí teagmhála cruinn againn dod’ scoil nó mura bhfuil sí marcáilte san áit ceart ar an léarscáil! Is féidir ríomhphost a chur ag oifig@gaelscoileanna.ie leis an eolas cruinn agus déanfaimid é a cheartú.

Tá liostaí na scoileanna ar fáil i bhfoirm Microsoft Excel ach ríomhphost a chur ag oifig@gaelscoileanna.ie